Course:
4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen

Det här är utbildningen för dig som har annat modersmål än svenska och vill stärka dina förutsättningar att studera. Efter avlagd delexamen har du en stadig grund att fortsätta dina studier med vilken grundexamen som helst och därmed få arbete. De avlagda examensdelarna får du till 100% erkända då du fortsätter med dina studier med en grundexamen.

Utbildningen inleds i augusti 2020 i Axxells utrymmen på Bangatan 75 i Karis. I utbildningen ingår studier i de gemensamma ämnena och valbara ämnen och därtill ingår studier som stöder studiefärdigheterna. I utbildningen ingår fyra olika examensdelar:

De gemensamma examensdelarna

 1. Kunnande i kommunikation och interaktion 12 kp
 2. Kunnande i matematik och naturvetenskap, 6 kp
 3. Kunnande om samhälle och arbetsliv, 9 kp

En examensdel yrkesämnen

4. Arbete i en arbetsgemenskap, 15 kp

Förverkligande

Studiernas längd är 24 veckor. Utbildningen startar i augusti 2020. Studierna sker som närstudier, fem dagar i veckan, ca. 6 lektioner om dagen.

I början är tyngdpunkten på examensdel nr 4. (arbete i en arbetsgemenskap) som också innehåller 1 dag/vecka på en arbetsplats. Till förfogande finns även speciallärartjänster.

Denna utbildning skall inte förväxlas med en språkutbildning eller en integrationsutbildning – detta är en yrkesutbildning!

De gemensamma examensdelarna

De gemensamma examensdelarna finns i alla grundexamina och målen är desamma i alla grundexamina. De delas in i examemensdelar som delas in i delområden och delområdena bedöms på skolan. Till dessa kommer 8 kp valbara ämnen.

De delområden som ingår i utbildningen är:

 • Svenska som andraspråk
 • Finska
 • Engelska
 • IT
 • Konst och kreativt uttryck
 • Matematik
 • Fysik och kemi
 • Att verka i samhället och som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet
 • Arbetsförmåga och välbefinnande
 • Hållbar utveckling

En yrkesinriktad examensdel

En examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen

4. Arbete i en arbetsgemenskap, 15 kp

Denna examensdel är en fördjupning i delområdet Att verka i arbetslivet, 2 kp inom de gemensamma examensdelarna. Denna examensdel bedöms i arbetslivet med yrkesprov.

Antagning

Den studerande söker direkt med den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Utbildningen har kontinuerlig antagning, vilket innebär att du kan söka till utbildningen när som helst under året.

Studerandes förutsättningar (främst språkliga) att klara studierna kartläggs innan studier får påbörjas. Studerande med språkkunskaper på nivån B1 kan antas direkt. Då sökande är flera än det finns platser sker en gallring.


Detailed information

Course name

4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

24 Aug 2020

Last day to apply

09 Aug 2020

Contact

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fi

Course name

4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

Last day to apply

09 Aug 2020

Contactperson

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fi

Course name

4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

Last day to apply

09 Aug 2020

Contactperson

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fiContact

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fi


Application process

OBS! På grund av den rådande coronavirusepidemin är utbildningen framflyttad och startar 24.8.2020

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen (möjligheten att ansöka öppnas inom kort). Alla sökande kallas till en personlig intervju.

Studerandes förutsättningar (främst språkliga) att klara studierna kartläggs innan studier får påbörjas. Studerande med språkkunskaper på nivån B1/B2 kan antas direkt. Då sökande är flera än det finns platser sker en gallring.