Course:
Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

18 Jan 2022

End Date

15 Dec 2023

Last day to apply

21 Nov 2021

Contact

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Course name

Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

18 Jan 2022

End Date

15 Dec 2023

Last day to apply

21 Nov 2021

Contactperson

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Course name

Grundexamen inom el- och automationsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

18 Jan 2022

End Date

15 Dec 2023

Last day to apply

21 Nov 2021

Contactperson

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fiContact

Anders Åkerfelt

044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi


Application process

Ansökan sker på adressen www.te-palvelut.fi. Du kan söka till utbildningen genom att fylla i ansökan på internet på www.te-palvelut.fi. Direktlänk till utbildningens info och ansökningsblankett hitta du här. Utbildningens nummer är 702434.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.