ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Axxell Aboa Mare Turussa

Sivujen suomenkielinen käännös julkaistaan pian

I Axxells campus i Åbo erbjuder vi utbildning inom sjöfart, turism och affärsverksamhet. Hos oss kan du studera i moderna utrymmen i en internationell miljö. Åbo som studiestad har mycket att erbjuda.

I Åbo har sjöfartsutbildning erbjudits sedan 1813 och är därmed Finlands äldsta yrkesutbildning. Idag utbildar vi vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. Du kan även avlägga delexamen och få behörighet som vaktman, inrikesskeppare eller maskinskötare. Vi delar utrymmen med yrkeshögskolan Novia, vilket möjliggör smidig övergång till fortsatta studier inom sjöfart.

Vid Axxell i Åbo kan du utbilda dig inom turismbranschen både som ung och vuxen. Du kan avlägga grundexamen och få titeln reseexpert eller receptionist. Alternativt avlägga Yrkesexamen inom turismservice om du redan har erfarenhet inom branschen. Dessutom har du möjlighet att utbilda dig till guide.

Inom ramen för affärsverksamhet kan du studera flexibelt till merkonom. Utbildningen riktar sig till vuxna och lämpar sig för dig som saknar utbildning, vill uppdatera dina kunskaper eller byta bransch.

I samarbete med Åbo yrkesinstitut erbjuder Axxell även närvårdarutbildning i Åbo.

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
tryck på bild för att öppna galleri

Koulutuksemme Turussa

 

Kontaktuppgifter

Axxell i Åbo
Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

tfn 0290 01 7250
e-post: abo@axxell.fi eller turism@axxell.fi

Personalens kontaktuppgifter hittar du här.

Mera information även på på www.aboamare.fi

Sjöfartsutbildning

Vid Axxell i Åbo kan du utbilda dig till både vakthavande styrman och vakthavande maskinmästare både som ung och som vuxen. Som vuxen kan du dessutom utbilda dig till vaktman.

Till våra sjöfartsutbildningar

Turismutbildning

Vid Axxell i Åbo kan du utbilda dig inom turismbranschen både som ung och som vuxen. Du kan studera till både reseexpert och receptionist. Dessutom kan du utbilda dig till guide.

Till våra turismutbildningar

Korta kurser

Vi erbjuder ett stort utbud av kortkurser inom sjöfartsområdet, bl.a. inom ledarskap, sjukvård, radioteknik, nautisk teknik och båtkurser. Dessutom ordnar vi kurser för bl.a. skeppare i inrikestrafik, maskinskötare, matros och förare. Alla kortkurser hittar du på www.aboamare.fi!

Läs mera

Merkonomutbildning

I Axxell i Åbo kan du också studera flexibelt till merkonom. Utbildningen lämpar sig för dig som saknar utbildning, vill uppdatera dina kunskaper eller byta bransch.

Till vår merkonomutbildning

Närvårdarutbildning

Hösten 2019 startar en ny närvårdarutbildning i Åbo! Det råder stor brist på svenskspråkiga närvårdare i Åboland och med denna utbildning försöker vi råda bot på bristen. Utbildningen lämpar sig både för unga och vuxna! Utbildningen ordnas i samarbete med Åbo yrkesinstitut och den ordnas till största del i ÅYIs utrymmen men också delvis i Axxells utrymmen i Åbo.

Till närvårdarutbildningen

Studier

Mera information om studierna i Axxell och information specifikt för studerande i Åbo hittar du på adressen studerande.axxell.fi.

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
tryck på bild för att öppna galleri

Simulator

Det finns sju integrerade kommandobryggor samt radio- och maskinrumsimulatorer försedda med verklig Furuno-, Sperry-, Nacos-Atlas- och Wärtsilä-utrustning i landets största sjöfartssimulator. Simulatorns operations system är Sindel,Simulco-VTT och RDE. Simulatorn används vid grundutbildning och i allt större omfattning i skräddarsydd fortbildning avsedd för rederinäringen.

Videopresentation av turismutbildningen

Videopresentation av sjöfartsutbildningen i Åbo