ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ajankohtaista ja uutiskirjeet

Axxell har en ny arbetslivschef

Lena Johansson är sedan 1.2.2024 Axxells arbetslivschef. Lena Johanson har tidigare fungerat som Axxells rektor.

Arbetslivschefen leder Axxells Arbetslivscentret. Arbetslivscentret har till uppgift att främja dialogen mellan arbets- och näringslivet och Axxell som utbildningsanordnare. Till Arbetslivscentret hör också våra sakkunniga på läroavtal (LA) och utbildning enligt utbildningsavtal (UA) .

Tveka inte att ta kontakt med oss på Axxells Arbetslivcenter om det är något du undrar över, behöver utbildning i någon form o.s.v.

Arbetslivschefens kontaktuppgifter:

tfn 044 739 7345, lena.johansson@axxell.fi eller arbetsliv@axxell.fi

TIITUS ett program för rekrytering av arbetskraft

Axxell använder rekryteringsprogrammet Tiitus. Där kan du som arbetsgivare marknadsföra ditt företag, din arbetsplats för våra studerande. Den vägen kan du hitta arbetstagare i våra studerande.

Fyll gärna i ditt företags kontaktuppgifter i programmet: www.tiitus.fi

Sommarjobb

Sommarjobb är mycket värdefullt för alla ungdomar. Det ger kunskap, erfarenhet, motivation till studier och det väcker intresse för det kommande arbetslivet.

Har ni tänkte på att sommarjobbet kan vara en del av studierna?

Sommarjobbet kan vara planerat på förhand som ett utbildningsavtal (UA) och därmed som en del av studerandes personliga utvecklingsplan. 

Sommarjobbet kan också räknas till godo i studierna i efterskott. Det här kräver att studerade får ett informativt arbetsintyg efter avslutat sommarjobb. I intyget ska då ingå vilka uppgifter studerande haft samt hur nyckelkompetenserna initiativtagande, kommunikation, problemlösning och samarbete fungerat.

Sommarläroavtal

Läroavtal kan göras också för ett sommarjobb. Vi hoppas att din arbetsplats är intresserad av att ta dig an studerande från Axxell i sommar. Kravet på ett läroavtal är att arbetstiden är minst 25 h i veckan och att arbetsförhållande räcker minst två veckor.

Om du har frågor, kontakta då våra sakkunniga i läroavtalsfrågor

Klara Roos (Västra Nyland), tfn 044-739 7359
Anders Levin (Åboland), tfn 044-739 7782

Axxells strategi Hållbar Utbildning

Samarbetet med arbetslivet är mycket viktigt för Axxell. I vår strategi har vi som målsättning  att vara den naturliga samarbets- och samtalspartnern för arbetslivets representanter i frågor som rör yrkesutbildning och kompetensförsörjning.

Hela strategin finns att läsa här: Vision och strategi - Axxell