Ajankohtaista

Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

 Det av Axxell koordinerade internationella Erasmus+ -projektet ”Appmentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning” har av europeiska kommissionen utsetts till mottagare av det europeiska priset för innovativ undervisning. Priset delas i år ut för första gången och med priset vill man belöna lärare och skolor som främjar de bästa verksamhetsmodellerna för undervisning och lärande, samt lyfta fram vilken betydelse programmet Erasmus+ har för samarbetet mellan lärarna i Europa och för att skapa ett europeiskt utbildningsområde.

De övriga projekten som belönas från Finland är Latokartanon peruskoulus projekt ”Own Your Learning 2.0”, Sotkamon lukios projekt ”VÄLKKY” och Nissnikun päiväkotis projekt: ”Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa”. De nationella programkontoren inom Erasmus+ väljer årligen vem som mottar EITA-priset. Från varje land som deltar i Erasmus+ väljs ett projekt inom varje priskategori, kategorierna är småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Priset tilldelas avslutade Erasmus+ -projekt. EITA-priset ges sammanlagt till 104 projekt i Europa.

Priserna delas ut officiellt vid en virtuell prisutdelningsceremoni som hålls den 20 oktober. För Axxells del mottas priset av sakkunnig i internationella frågor Tanja Halttunen.

Målet med Appmentor-projektet var att skapa en onlinemiljö, där både arbetsplatshandledare och lärare får råd och idéer för hur de kan stöda studerande som gör sin inlärning på arbetsplatsen. Resultatet blev ett verktyg, som hjälper och stöder lärare och handledare, när de handleder och undervisar virtuellt. Verktyget möjliggör en smidig dialog och stöd mellan yrkesutbildare och arbetsplatserna. Tanken bakom var att utöka den virtuella handledningen mellan arbetsplatshandledare och studerande. Det här var helt nytt då projektet inleddes, och det gav också en bra grund då koronapandemin kom och förhindrade lärare från att besöka arbetsplatserna fysiskt.

I projektet deltog skolor och arbetsplatser från sju olika europeiska länder och totalt 8 olika branscher var representerade. Bredden i projektet gav oss insikt i de olika utmaningarna i olika branscher och yrken.

Den största nyttan med plattformen som utvecklats inom Appmentor-projektet har varit just att underlätta handledningsprocessen då studerande åker på praktik till olika arbetsplatser eller studerar på läroavtal. Kvaliteten på handledningen förbättras i och med att man kan ta itu med problem och frågor som uppstår i ett tidigt skede och det är enkelt för studerande och handledare att kontakta skolan och den ansvariga läraren. Samtidigt hjälper den kurs som utvecklats i projektet nya arbetsplatshandledare och lärare att handleda och att förstå vad handledning verkligen innebär.

Under projektets gång blev det klart att samarbetet med arbetsplatserna är viktigt i handledning, att arbetsplatserna vill ha mycket att säga till om i handledningsprocessen och det är viktigt för skolorna att finnas lätt tillgängliga för arbetsplatserna. Appmentor-projektet ledde vidare till ett nytt Erasmus+-projekt, Vet@Work. Målsättningen med detta projekt är att förbättra kommunikation och samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen, så att man tillsammans kan stöda den studerandes inlärning på bästa sätt. I projektet deltar 5 länder och 8 samarbetsparter. Tre av parterna är yrkesutbildningar, resten arbetslivets representanter, både större och mindre företag. Även Raseborgs stad via Villa Anemone deltar i projektet.

Lue lisää


MKK etsii suomen kielen ja viestintätaitojen opettajaa

Oletko kehittyjä ja kehittäjä? Pedagogiikan osaaja? Axxell Monikulttuurisuuskeskus järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Järjestämme myös...

Lue lisää

Axxell söker en kommunikatör

Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med ca. 3000 studerande och 290 anställda. Vi finns på sju orter i södra Finland och vi utbildar framtidens yrkesproffs i många olika branscher. I...

Lue lisää


Osaat enemmän kuin tajuatkaan - #OsaaminenNäyviin

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä – työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain! Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Axxell osallistuu...

Lue lisää

Ongelmia henkilökunnan yhteistiedoissa kotisivuillamme

Meillä on tällä hetkellä valitettavasti ongelmia kotisivuillamme henkilökunnan yhteystiedoissa. Tällä hetkellä ainoastaan pieni osa henkilökunnan yhteystiedoista näkyy henkilökunnan...

Lue lisää


Axxells växel håller sommarstängt

Axxellin puhelinvaihde on suljettu 5.-30.7.2021 välisenä aikana. Työssäoppimis- ja oppisopimusasioissa Moni opiskelija suorittaa työssäoppimista tai on työssä oppisopimuksella tänä kesänä. Jos...

Lue lisää

Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Inlägget är en del av projektet TASSU som finansieras av Utbildningsstyrelsen Bland de viktigaste arbetsredskapen i yrkesutbildningen är studerandes personliga utvecklingsplan. En individuell plan...

Lue lisää


Grattis till studieplatsen!

Namnen på de som fått studieplats i gemensam ansökan har publicerats och lista på de som antagits till Axxell hittar du här. Stort grattis till studieplatsen! Blev du utan plats? Ingen fara, vi har...

Lue lisää

Huoltokatkos Axxellin kotisivuilla

Perjantaina 18.6. klo 6.30-8.00 Axxellin kotisivuilla, www.axxell.fi tehdään suunniteltua huoltotyötä. Kyseisenä ajankohtana kotisivut ovat poissa käytöstä, eikä sivujen sisältöä voi...

Lue lisää


Axxells e-utbildning för barnledare avhjälper brist på behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken

Det finns ett skriande behov av behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken. Det har varit budskapet från många kommuner i Svenskfinland, inte minst i huvudstadsregionen, men också på annat håll i...

Lue lisää

Nea Kallio on voittanut kultaa Taitaja2021-kilpailuissa

Axxellin opiskelija Nea Kallio on voittanut KULTAA Taitaja2021-kilpailuissa hevostenhoito-lajissa!! OIKEIN PALJON ONNEA Nea! ”Fiilikset ovat nyt todella hyvät!” Nea iloitsee. ”Kilpailut ovat olleet...

Lue lisää


Axxell fokuserar på studerandes välmående

Axxell sätter fokus på studerandes välmående. Detta görs genom att lyfta fram olika frågor kring välmående som helhet. Torsdagen den 22.4 lyftes den psykiska hälsan bland studerande upp. Under dagen...

Lue lisää

Axxell samarbetar med Raseborgs stad kring utbildningen för omsorgsassistenter

Ny utbildning för omsorgsassistent startar i Axxell i april! Axxell samarbetar i utbildningen med Raseborgs stad. Samarbetet innebär bland annat att Raseborgs stad kan erbjuda läroavtal inom...

Lue lisää


Axxell on akreditoitu toimija Erasmus+ ohjelmassa

Kansainvälinen toiminta Axxellissa Axxellille on myönnetty KA120 - Erasmus-akkreditointi aikuiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloille vuosiksi 2021–2027. Tämä mahdollistaa sen että...

Lue lisää

Tervetuloa osallistumaan Axxellin strategiaprosessiin – Kestävä koulutus 2022-2026

On tullut aika uudistaa Axxellin strategia, eli Axxellin punainen lanka, kartta ja kompassi. Haluamme rakentaa strategiaa yhdessä. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita Axxellin tulevaisuudessa ovat...

Lue lisää


Kutsu Axxellin strategiaprosessin kick off-tilaisuuteen

Tervetuloa Axxellin strategiaprosessin kick off-tilaisuuteen 5.3. klo 13 On tullut aika uudistaa Axxellin strategia. Eli Axxellin punainen lanka, kartta ja kompassi. Teemme yhdessä strategiaa koko...

Lue lisää

Osittain etäopetusta ja osittain lähiopetusta – eri alueilla eri ohjeistus

Kun nyt palaamme joululomalta koulutyön ääreen, tämä tapahtuu hieman eri tavalla eri alueilla. Alla on yleisesti kerrottu, miten työ jatkuu Axxellin eri yksiköissä eri alueilla. Varsinais-Suomessa...

Lue lisää


Julhälsning - Joulutervehdys

God Jul och Gott Nytt År! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta...

Lue lisää

Virtuella föräldramöten i Axxell

Då coronapandemin omöjliggör fysiska föräldramöten ordnar vi istället virtuella möten. Föräldramötena är öppna för alla som är intresserade av våra utbildningar - de unga själva, deras vårdnadshavare...

Lue lisää


Ajankohtaisuudet