Hyppää sisältöön

Koulutuksemme Brusabyyssä

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Expression entry.getAssetRenderer() is undefined on line 6, column 27 in 10154#10194#1488683.
1<div class="utbListaRoot"> 
2 
3 <#if entries?has_content> 
4 	<#list entries as entry> 
5  <#assign myLocale = locale.toString() /> 
6  <#assign smallImage = entry.getAssetRenderer().getThumbnailPath(renderRequest) /> 
7  <#assign docXml = saxReaderUtil.read(entry.getAssetRenderer().getArticle().getContentByLocale(myLocale)) /> 
8  <#assign Publicerad = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Publiserad']/dynamic-content/text()") /> 
9 
10  <#if smallImage?has_content && !smallImage?contains("file_system/large/article.png")> 
11 
12  <#assign Bild = smallImage /> 
13  <#else> 
14  <#assign Bild = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Utbildningsbild']/dynamic-content/text()") /> 
15  </#if> 
16 
17  <#assign Namn = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Utbildningsnamn']/dynamic-content/text()") /> 
18 
19    	<#if getterUtil.getBoolean(Publicerad)> 
20       <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
21       <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
22       <#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
23	  <#assign LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService") /> 
24	  	  <#assign article= assetRenderer.getArticle() /> 
25    <#assign layoutuuid = article.getLayoutUuid() /> 
26     
27    <#assign layout = LayoutLocalService.fetchLayoutByUuidAndCompanyId(layoutuuid,themeDisplay.getCompanyId()) /> 
28    <#assign url= layout.getFriendlyURL(locale) /> 
29 
30     		<a href="${url}" class="utbListaElement"> 
31        <span class="utbListaContainer"> 
32         <span class="utbListaBild" style="Background-image: url(${Bild}&imageThumbnail=3); "></span> 
33         <span class="utbListaNamn"> 
34          <p class="utbListaPadding"> 
35 
36          ${Namn} 
37 
38          </p> 
39         </span> 
40        </span> 
41     		</a> 
42    	</#if> 
43 
44  </#list> 
45  </#if> 
46</div> 

Axxell Brusaby i Kimito

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön i Åbolands skärgård. I Brusaby studerar ca 100 ungdomar och 350 vuxna. Skoljordbruket i Brusaby drivs av Axxell.

Naturbruksutbildningar för varje smak

För ungdomar erbjuds grundexamensutbildningar till hästskötare, djurskötare, landsbygdsföretagare och skogsarbetare/ skogsserviceproducent.

Vuxna kan välja mellan kortkurser och utbildningar som förbereder till hela eller delar av examen. Vi erbjuder utbildningar för grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Utbildningarna varierar från heltidsstudier på Brusaby till flerformsstudier, vilka förverkligas som närstudier på Kimito eller på annan lämplig ort, som distansuppgifter samt som utbildning på arbetsplats.

Under sommaren erbjuder Hostel Brusaby övernattning för grupper. Läs mera här


Sök till Brusaby

Via gemensam ansökan (för unga)

I Brusaby kan du som ung via gemensam ansökan söka till olika grundutbildningar inom naturbruksområdet. Du kan studera till djurskötare, landsbygdsföretagare eller skogsarbetare-skogsserviceproducent. Studietiden är normalt ca 2½ år. Alla unga studerande har möjlighet att bo på vårt internat kostnadsfritt och du får också tre mål mat om dagen utan kostnad. Förutom dessa utbildningar är även alla våra andra grundexamina också öppna för ungdomar som går ut grundskolan, du kan t.ex. också söka till vår hästskötarutbildning.

Utbildningar i gemensam ansökan i Kimito

Direkt till skolan

Axxell Brusaby erbjuder dig flera olika utbildningar inom naturbruks- och friluftsområdet. Utbildningarna varierar från några veckors kurser till fleråriga utbildningar som förbereder för examen. Det flesta utbildningarna är anpassade för dig som arbetar eller studerar vid sidan om så att utbildningarna bedrivs som deltidsstudier med betoning på närstudier under veckoslut. Frilufts- och naturfotografiutbildningarna anordnas med hela Norden som kursplats och för deltagarna fungerar studierna oftast bra oavsett bostadsort. Utbildningarna ordnas i flerform och på två olika nivåer, antingen som grundexamensutbildning som inte kräver någon förkunskap eller som yrkesexamen, som i regel kräver en del förkunskaper.

Grundexamensutbildning i Kimito

Yrkesexamensutbildning i Kimito


Campus Brusaby

Visste du att boende och mat är gratis på Brusaby för ungdomar? Vill du läsa vår studieguide? Vill du veta mera om möjligheten till kombistudier? Hur arbetar vi inom studerandehälsan och vem är skolkurator? Klicka på Läs mer för mera information.

Läs mera

Anläggningar

Förutom skolhusen är stallet, djurhusen, hundträningshallen, maskinhallen och verkstäderna dagliga undervisningsmiljöer. Brusaby gård drivs av Axxell och har, förutom spannmålsodling också Herefordkor och får. Gårdsbruket omfattar ca 300 ha av vilka 120 ha är skog.

Läs mera

Djuren i Brusaby

På Brusaby finns det en hel del djur. I det nyrenoverade stallet finns plats för 36 hästar. I ladugården, som ligger ca 1,5 km från campus, finns Herefordkor och får. Närmast skolan finns smådjurshuset och lilla djurhuset med små produktionsdjur som hönor och kaniner men också mer exotiska arter av fåglar, reptiler, gnagare, fiskar och andra sällskapsdjur.

Läs mera

Löytöeläintoiminta Brusabyssä

Axxell Brusaby hoitaa Salon ja Kemiönsaaren löytöeläimet. Kunta ja kaupunki tiedottaa asiakkailleen miten löytöeläinten asiat hoidetaan.

Jos kissasi on kadoksissa, ota yhteyttä (arkisin klo 8-15.30) numeroon 044 739 7118.

Lue lisää

Hundskolning

Brusaby är det enda stället i Finland var det skolas assistenthundar. Skolningsmetoden går ut på positiv förstärkning genom klickerträning. En blivande assistenthund börjar skolningen redan som valp och vid ca 2 års ålder tar de sitt steg ut i arbetslivet. Studerande deltar i skötsel och träning av assistenthundarna som en del av sina studier.

Läs mera

Smådjurskliniken

Skolan har en egen välutrustad djurklinik, som går under namnet Brusaby Smådjursklinik. Kommunalveterinären har mottagning på kliniken måndag till fredag. Studerande deltar i det varierande arbetet under handledning av både veterinär och lärare.

Läs mera

Hostel Brusaby

Hostel Brusaby erbjuder inkvartering för grupper över 10 personer under sommaren 1.5-31.8. Beroende på studerandesituationen har vi också möjlighet att ta emot grupper under andra tider på året. Inkvartering sker i lägenheter med tre eller fyra tvåpersoners rum per lägenhet. I alla lägenheter finns toalett, dusch, allrum med TV och kokvrå.

Läs mera

 


Kontaktuppgifter

Brusabyvägen 2
25700 Kimito
tfn 0290 01 7275
brusaby@axxell.fi

Hittedjursmottagningen, tfn 044 739 7118

Veterinär, tfn 0500 110 660 (tidsbeställning vardagar kl. 8-9.00)

Brusaby Trim, tfn 044 739 7118

Personalens kontaktuppgifter