Oförglömliga internationella studier i Axxell!

Alla Axxell-studerande som gjort sin inlärning i arbete-period utomlands är överens. Tiden gick för fort! Oberoende om de var 8 eller 12 veckor utomlands så hade de stannat längre om möjlighet funnits.


Att genomföra internationella utbyten vid Axxell är förvånansvärt enkelt idag om man ser på de praktiska och ekonomiska arrangemangen. Via olika utbytesprojekt ansöker man om ett stipendium som täcker kostnaderna för boendeoch resor. Tack vare Axxells internationella samarbete finns det kontaktpersoner runt om i Europa som hjälper till med att hitta ett praktikställe, boende och hjälper också till med annat som man kan behöva. Studerande får all hjälp och handledning både på plats samt på distans från lärarna i Axxell.

– Vi sätter mycket tid på att hitta lämpliga platser för våra studerande. De får ge tre önskemål på länder men man får också hitta sin plats själv. Vi har haft studerande som varit i Tanzania och Argentina på eget initiativ, berättar Karin Wernér som är kontaktperson för internationella utbyten för studerande i Raseborg och Överby samt lektor i engelska.

(Från vänster) Karin Wernér, kontaktperson för internationella utbyten för studerande i Raseborg och Överby, studerande Christine Djupsjö, Sofie Kämpe, Robin Eklund och Linda Glasberg-Lindholm, kontaktperson för internationella utbyten för studerande i Åboland. Foto: Daniela Andersson

Att delta i internationella utbyten är frivilligt.

– Det är en fantastisk chans att komma ut i världen! Det ger input och inspiration samtidigt som det också är ett sätt att karriärplanera, det väger tungt på CV:n och visar att man är modig. Vi hjälper våra studerande att satsa på framtiden, säger Linda Glasberg-Lindholm som är kontaktperson för internationella utbyten för studerande i Åboland samt utbildningsledare för turism.

Studerande gör ett språktest innan de åker och efter att de kommit hem.

–Skillnaden är stor! Samtidigt ser man hur de vuxit till sig och stärkt sitt självförtroende, säger Karin Wernér.

Snorkling och delfiner

Sofie Kämpe från Ekenäs studerar tredje året turism i Åbo och blir utexaminerad i april. Hon var åtta veckor på Fuerteventura ifjol på ett aktivitetsföretag och hjälpte till med alltfrån båt- och snorklingsutfärder och delfinsafari för turister och som så kallad inkastare till företaget.

– I början var jag inte så högljudd då jag skulle ropa in kunderna på gatan men efter några veckor redan så stod man nästan och skrek. Det är något helt annat att sälja i Spanien och sälja hemma, berättar hon med ett skratt.

Kunderna var främst från nordiska länder och Sofies språkkunskaper var till stor nytta.

– Min chef talade bara spanska.Jag kunde nästan ingen spanska alls då jag åkte men klarar mig riktigt bra nu.

Axxell hjälpte till med hela processen och hon bodde i ett hus med flera andra internationella ungdomar.

– Ta chansen att göra allt du kan både på jobb och fritid. Var öppen för allt och testa nya saker. Det är en fantastisk chans, säger Sofie.

Personlig utveckling

Konditor Christine Djupsjöfrån Ingå minns sin vistelse i Chichester i England 2014 med värme.

– Jag jobbade i ett café som serverade English breakfast och lunch. Det var en fantastisk mat- och kulturupplevelse! Innan tvekade jag och var lite orolig hur jag skulle klara mig men jag fick så mycket stöd av lärarna. Då jag äntligen var där ville jag ju inte heller komma hem, så bra trivdes jag, säger Christine med ett skratt.

Hon bodde på ett collegeinternat med många nationaliteter.

– Jag fick vänner från hela världen! Jobbet innebar lämpligt med ansvar och jag blev öppnare som person och min engelska förbättrades otroligt mycket. Målet är att åka tillbaka, jag kände mig så hemma där.

– Det bästa med utbytena är att studerande är tvungna att gå utanför sin bekvämlighetszon och då utvecklas de som mest, säger Karin.

Datanomstuderande Robin Eklund från Ekenäs är som bäst mitt inne i äventyret i Edinburgh i Skottland. Han har fått plats på en organisation som är specialiserad på animationer.

– Edinburgh var mitt enda alternativ och jag är tacksam att Axxell hade samarbetspartners där. Jag har stora förväntningarpå att få lära mig mycket nytt. Drömjobbet är ju att hålla på med det här, säger Robin.

..

Sagt om internationella utbyten

Erasmus+ KA1 projektet Idekick bidrog till ett ökat samarbete med arbetslivet och öppnade dörrarna för fortsatt samarbete!

Idekick var ett Erasmus+ KA1 mobilitetsprojekt som finansierades av Europeiska kommissionen/Utbildningsstyrelsen. Målgruppen var Axxells personal samt arbetslivets representanter med vilka Axxell samarbetar eller önskar utveckla ett samarbete. Idekick bidrog till att samarbetet med de mottagande organisationerna förstärkts och fördjupats samtidigt som projektet fördjupade samarbetet mellan Axxell och arbetslivet.
Lär mera...

Kansainvälinen toiminta Axxellissa

Axxell panostaa kansainvälisyyteen ja toimii aktiivisesti lähinnä Euroopassa. Opistolla on kansainvälinen strategia ja säännöllisesti päivitettävä kehityssuunnitelma, jotka perustuvat Axxellin Missio, Visio ja Arvot -julistukseen.  Axxellin kansainvälinen toiminta pohjautuu seuraaviin arvoihin: Sitoutuminen, Kestävä kehitys, Yhdenvertaisuus, Monipuolisuus ja Yhteistyöhalukkuus.

Axxell osallistuu erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin, esimerkiksi liikkuvuus- ja kehityshankkeisiin.  Se on myös EFVET-verkoston (European Forum of Technical and Vocational Education and Training) jäsen. Kansainvälinen toiminta koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Henkilöstö- ja opiskelijavaihto
  • Kansainväliset hankkeet
  • Yhteistyö työelämän, organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa
  • Täydennyskoulutukset
  • Teemapäivät
  • Muu toiminta jota syntyy kansainvälisen toiminnan kehittämisen pohjalta

Axxellissa kaikilla opiskelijoilla on yhtenäiset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen vaihtoon Erasmus+ KA1-projektin LearnMob3 kautta. Videossa “Erasmus+ Kansainvälisen uran mahdollistuttaja” Axxellin opiskelijat kertovat miten Erasmus+ vaihdot ovat vaikuttaneet heihin ja mitä hyötyä vaihdosta oli heille.

Ajankohtaista kansainvälisessä toiminnassa

Axxell lähetti vuosina 2016-2017 ja 2017-2018 yhteensä 48 eri alojen opiskelijaa (sekä nuoria että aikuisia) Euorooppaan. Erasmus+ KA1 projekti LearnMob2 mahdollisti sen, että opiskelijamme pääsivät vaihtoon Tanskaan, Islantiin, Norjaan, Espanjaan, Isoon Britanniaan ja Saksaan. Opiskelijavaihdot jatkuvat tuelvina vuosina uuden LearnMob3-projektin mahdollistamana.

Lue opiskelijamme blogit ulkomailla suoritetusta työssäoppimisesta:

William Bäckman, Albin Ljungqvist, Erik Nordman ja Anton Paasonen, kaikki datanomiopiskelijoita, ovat vaihdossa Maltalla. Tästä voit seurata heidän vlogiaan https://youtu.be/8gHvn1B-FZc

Jean Lindén opiskelee Maalariksi aikuisena ja hän on vaihdossa Maltalla syyskuusa 2019. Lue hänen bloginsa täältä: https://malapamalta.wordpress.com/

Aurelia Aminoff (tuleva puutarhuri) oli harjoittelussa Nantesissa Ranskassa. Lue hänen raporttinsa tästä (ruotsiksi)

Isabella Miettinen (artesaaniopiskelija) oli harjoittelussa Ranskassa. Lue hänen raporttinsa tästä (ruotsiksi)

Elin Sigfridsson, kampaajaopiskelija videobloggasi Tukholmasta joulu-tammikuussa 2019. Tästä voit katsoa hänen kaikki videonsa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRRAPUaAzm1pm_5iD_NZtIXVFQreo_Tu4

Useampi merkonomiopiskelija on harjoittelussa eri puolella Maltaa. Tästä voit lukea heidän blogejaan:

Madelene Löfberg:   https://nouw.com/madelenelofberg

Thea Nordling: https://nouw.com/theanordlingg

Simon Byman: https://nouw.com/simonbyman

Alexandra Pettersson, opiskelee lähihoitajaksi ja on vaihdossa Oppdalissa, Norjassa: https://nouw.com/alexandralinnea/category/erasmus

Melinda Salminen, opiskelee lähihoitajalsi ja on työssä oppimisessa Maltalla: https://malta19.home.blog/

Rode Ede, merkonomiopiskelija oli Berliinissä toukokuussa 2018: https://praktikb.wordpress.com/

Merkonomiksi opiskeleva Mikael Nyberg teki työssäoppimisensa Ålborgissa Tanskassa ja on kirjoittanut raportin Tanskan seikkailustaan

Lähihoitajaksi opiskeleva Jessica Bäckroos kävi Norjan Oppdalissa https://nouw.com/vardagenioppdal/

 

..

Päättyneet kansainväliset projektit

 

Käynnissä olevat kansainväliset projektit

Osista kokonaisuuksiksi – asiantuntijuus vahvuutena (OSAAVA)

Liikkuvuustuen saaja:

Axxell 

Projektiaika:

1.6.2020 - 31.5.2023

Projektirahoitus:

Erasmus+ KA1

Projektin tavoite:

Kotoutumiskoulutus on ollut muutoksessa viime vuosina sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Aikaisemman yhtenäisen koulutusmallin sijaan moduuleja on palasteltu ja kohdennettu eri opiskelijaprofiileille sopiviksi. Kotoutumiskoulutuksen perinteisten sisältöjen rinnalle on tullut mm. perustaitojen, digitaalisten taitojen ja oppimaan oppimisen taitojen opetusta.

Tämän OSAAVA-hankkeen tarkoituksena on vastata kotoutumiskoulutuksen kehittämistarpeisiin ja tutustua muualla kehitettyihin hyviin käytäntöihin erityisesti 2020-luvun näkökulmasta; painopisteitä ovat muuan muassa digitaalisuus, osallisuus, yhteistyö, tehokkuus ja jatkuva oppiminen.

OSAAVA -hankkeen kohteet ovat eurooppalaisia oppilaitoksia ja hanketoimijoita. Liikkuvuudet ovat job shadowing -liikkuvuuksia ja niille osallistuu aina kolme kouluttajaa. Hankkeessa toteutetaan ensin kielitaidon arviointiin, hitaan polun oppimiseen ja uraohjaukseen kohdistuvat liikkuvuudet. Kiinnostuksen kohteena ovat metodien ja didaktiikan lisäksi mallit, jotka hyödyntävät esimerkiksi mobiililaitteita, oppimisalustoja, puheohjausta jne. Tämän jälkeen toteutetaan liikkuvuudet, jotka kohdistuvat peruspolun oppijoihin ja työelämäyhteistyöhön.

Tavoitteena on tutustua käytänteisiin, joiden avulla mm korkeasti koulutettujen peruspolun opiskelijoiden opetusta voitaisiin kehittää ja opetusta eriyttää esim digitaalisin keinoin. Liikkuvuuden tarkoituksena on myös saada tietoa, miten työelämäyhteistyötä on kehitetty toimivaksi limittäin teoriakoulutuksen kanssa. Tässäkin yhtenä tulokulmana on digitaalisuuden hyödyntäminen sekä oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön kekseliäät ratkaisut.

Hankkeen aikana opitut metodit, työkalut ja käytänteet mukautetaan kotoutumiskoulutuksen prosesseihin sopiviksi yhteistyössä opettajatiimin kanssa ja otetaan käytäntöön kotoutumiskoulutuksen ja muun maahanmuuttajille tarjottavan koulutuksen toteutuksessa. Tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä käytänteistä käyttöönotettavaksi myös muille toimijoille ja kehittää näin kotoutumiskoulutusta laajemminkin.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Tanja Sandberg, 044 739 7839, tanja.sandberg@axxell.fi

 


Dropping the baggage - Investing in the future (S.C.R.E.A.M!)


Huvudgenomförare

Het Idee (Nederländerna)

Samarbetsparter

Axxell
Bridgwater and Taunton College (UK)
Broadshoulders (UK)
Stiker Global Services (Spanien)
Dialogue Diversity Unipessoal L da (Portugal)
C.M. Skoulidi & SIA E.E. (Grekland)
Stichting Landstede (Nederländerna)

Projekttid

1.12.2020 - 30.11.2023


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets målsättningar är att identifiera och förstå (inlärnings) beteendet hos studeranden som riskerar att avbryta eller har tidigare avbrutit sina studier inom yrkesutbildningen samt att få kunskap i hur stöda och uppmärksamma studeranden som bär på negativt bagage, så att de kan ändra det negativa till något positivt. Målsättningen är även att lära sig se, upptäcka och uppmuntra dolda talanger och stöda studeranden i att vidareutveckla dessa talanger samtidigt som man lär sig identifiera och belöna positivt beteende på ett sätt som motiverar studeranden att fortsätta implementera detta önskade beteende. Inom ramen av projektet kommer vi att utveckla metoder som stöder undervisningspersonal i att uppmuntra studeranden genom att använda grupptryck på ett positivt sätt och hur bäst implementera samarbetsinlärning. Målsättningen är även att få en inblick i och öka undervisningspersonalens kompetenser i hur öka studerandens medvetenhet om att det är de som har det slutliga ansvaret för sin inlärning och sin framtid. Fokus kommer även att vara på att bli medveten om hur undervisningspersonal kan skapa en miljö där studeranden känner sig så pass trygg att hen vågar göra misstag och lära sig från sina misstag samtidigt som studeranden kommer att utveckla sin förmåga att verbal lyfta fram hinder de möter under sin studietid så att lärare mm kan lägga in stödinsatser så fort som möjligt och därmed stöda studeranden i att studera till en examen.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Tanja Halttunen, tfn 044-739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi.