&nsbp;

Läheltä piti-tapaukset, poikkeamat ja ilmoitus kiusaamisepäilystä tai epäasiallisesta kohtelusta

Tästä Axxell kerää tietoja tapaturmista, läheltä piti tapauksista tai poikkeamista jotka ovat tapahtuneet koulussa tai työharjoittelun aikana. Tästä löydät myös lomakkeen kuisaamisen ja epäasiallisen kohtelun imoittamista varten. Tapaturman sattuessa on myös tehtävä erillinen ilmoitus vakuutusyhtiölle lomakkeelle joka löytyy opintotoimistosta.

Läheltä piti

Läheltä piti -tilanne tarkoittaa vaaratilannetta, jossa tapaturman sattuminen on lähellä, mutta vahingoilta vältytään. Jos samankaltaiset tilanteet toistuvat usein, on työtapaturman riski ilmeinen. Tee läheltä piti -ilmoitus myös ennaltaehkäisevästi vaarallisen tilanteen välttämiseksi esimerkiksi jos piha on hiekoittamatta, joku kone tai laite vaatii korjausta tai siivous tai kunnossapito on laiminlyöty jne. Ilmoita myös tilanteet, joissa sinua uhkaillaan fyysisesti tai henkisesti. Työtapaturmien estämisessä tärkeintä on ennakointi eli korjaavien toimenpiteiden tekeminen ennen kuin mitään on todella sattunut.

Tästä löydät läheltä piti-tapausten raportointilomakkeen

Poikkeama

Poikkeamasta raportoidaan jos huomaat että toimitaan esim. lakeja ja asetuksia, ohjaavia asiakirjoja tai prosesseja ym vastaisesti.

Tästä löydät poikkeamaraportointilomakkeen

Ilmoitus kiusaamisepäilystä tai epäasiallisesta kohtelusta

Tästä voit ilmoittaa, jos sinua kiusataan tai kohdellaan epäasiallisesti tai jos epäilet, että jotakuta kiusataan tai kohdellaan epäasiallisesti Axxellissa. Tiedot menevät yksikönjohtajalle ja työsuojelupäällikölle, jotka päättävät jatkotoimenpiteistä.

Tästä löydät lomakkeen