&nsbp;

Läheltä piti-tapaukset, turvallisuushavainnot, poikkeamat ja ilmoitus kiusaamisepäilystä tai epäasiallisesta kohtelusta

Tästä Axxell kerää tietoja läheltä piti tapauksista, turvallisuushavainnoista tai poikkeamista jotka ovat tapahtuneet koulussa tai työharjoittelun aikana. Tästä löydät myös lomakkeen kuisaamisen ja epäasiallisen kohtelun imoittamista varten. Tapaturman sattuessa on aina tehtävä erillinen ilmoitus vakuutusyhtiölle lomakkeelle, joka löytyy opintotoimistosta.

Turvallisuushavainnot ja läheltä piti-tilanteet

Turvallisuushavainto on riski (asia tai tapahtuma) joka voi vaarantaa terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla tai oppimisympäristössä. Ilmoita aina riskeistä!

Läheltä piti ilmoitus tehdään, kun tapahtuma työ-/oppimisympäristössä oli läheltä piti-tilanne, eli melkein onnettomuus. Ilmoita aina läheltä piti-tilanteet!

Tästä löydät turvallisuushavaintojen ja läheltä piti-tapausten raportointilomake

Poikkeama

Poikkeamasta raportoidaan jos huomaat että toimitaan esim. lakeja ja asetuksia, ohjaavia asiakirjoja tai prosesseja ym vastaisesti.

Tästä löydät poikkeamaraportointilomakkeen

Ilmoitus kiusaamisepäilystä tai epäasiallisesta kohtelusta

Tästä voit ilmoittaa, jos sinua kiusataan tai kohdellaan epäasiallisesti tai jos epäilet, että jotakuta kiusataan tai kohdellaan epäasiallisesti Axxellissa. Tiedot menevät yksikönjohtajalle ja työsuojelupäällikölle, jotka päättävät jatkotoimenpiteistä.

Tästä löydät lomakkeen