Hyppää sisältöön

Koulutussopimuksen mukainen koulutus

Osa koulutuksesta voidaan järjestää työpaikalla. Sitä ei ole määritelty, miten suuri osa. Koulutus voi tapahtua oppisoimuksen tai koulutussopimuksen nojalla. Koulutuksen järjestäjä vastaa koulutuksen toteuttamisesta tavoitteellisesti ja ohjatusti. Ammatillisesta koulutuksen annetun uuden lain mukaan opiskelija voi hankkia osaamista, joka perustuu joko täysin koulutussopimukseen tai oppisopimukseen tai niiden joustavaan yhdistelmään.

Oppisopimuskoulutuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että työpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikan henkilöstöstä nimetään opiskelijalle työpaikkaohjaaja. Opiskelija saa työpaikalla ohjausta ja tukea lähinnä työpaikkaohjaajaltaan mutta toisinaan myös tämän kollegoilta. Ohjaava opettaja pitää säännöllisesti yhteyttä työpaikkaohjaajaan ja opiskelijaan, ja pyrkimyksenä on aina myös vierailla työpaikalla.

Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle jatkuvaa palautetta osaamisen kehittymisestä työpaikalla vietettynä aikana. Työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä ja raportoi siitä ohjaavalle opettajalle. Työpaikkaohjaaja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, kun opiskelija ei jostain syystä saavuta suunnitelmanmukaista osaamista. Työpaikkaohjaaja voi aina kääntyä ohjaavan opettajan puoleen, jos hän on epävarma tehtävästään, ongelmia ilmaantuu jne.

Koulutussopimus solmitaan koulutuksen järjestäjän (ohjaavan opettajan) ja työpaikan edustajan (esim. työpaikkaohjaajan) kesken ja sopimuksesta annetaan kopio oppilaalle.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa tai vastaavaa korvausta. Koulutussopimus solmitaan kirjallisesti kullekin yksittäiselle opiskelijalle valtakunnallisen mallin mukaisesti. Jokaisesta yksittäisestä tutkinnon osasta tai tarvittaessa sitäkin pienemmästä kokonaisuudesta laaditaan erillinen koulutussopimus. Koulutussopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma kyseisen tutkinnon osan osalta. Kehittämissuunnitelmasta ilmenevät ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen.

Tästä teemasta voi lukea lisää opetus- ja kulttuuriministeriön kotisivuilta.