Course:
Fordonsmekaniker - Grundexamen inom bilbranschen (flerform)

Axxell ordnar med start i oktober en tvåspråkig utbildning för grundexamen inom bilbranschen, fordonsmekaniker för dig som är intresserad av bilbranschen eller behöver fortbildning inom branschen!

Arbetsmiljön i bilbranschen är internationell och organiserad i nätverk. Det behövs personer med mångsidiga kunskaper. Kundinriktning och servicekvalitet är viktigt i alla arbetsuppgifter. Framgång förutsätter mångsidig kännedom om branschen, förmåga att tillämpa tekniska färdigheter samt goda kundbetjänings- och samarbetsfärdigheter. Utmaningar är den kontinuerliga tekniska utvecklingen inom branschen samt återvinning och återanvändning av material.

Den studerande avlägger hela eller delar av grundexamen inom bilbranschen. Målsättningen med utbildningen är att de studerande kan få arbete inom bilbranschen. Den som gått utbildningen kan arbeta med olika arbetsuppgifter inom bilbranschen. Uppgifterna kan vara att reparera, service eller olika kundbetjäningsuppgifter såsom reservdelsförsäljning. I Raseborg och Hangö finns bilindustri samt olika arbetsuppgifter inom bilimport såsom arbeten med bilens tilläggsutrustning. Grundexamen inom bilbranschen är en bra grund också för dessa arbeten.

Grundexamen inom bilbranschen innehåller följande examensdelar:

  • Bil- eller motorcykelservice, 45 kp
  • Bilreparation, 45 kp
  • Mätning och reparation av elutrustning, 15 kp
  • Arbeten med bilens tilläggsutrustning, 15 kp
  • Valbar examensdel 15 kp
  • Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet 10 kp

Kurserna förstahjälp, arbetssäkerhet och elarbetssäkerhet (SFS 6002) ingår i utbildningen.

Utbildningen är tvåspråkig svenska/finska.

Utbildningens omfattning och tid bestäms individuellt vid utarbetande av en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Utbildningen förverkligas som flerformsstudier men närstudier samt handledda distans- och nätstudier. Under sommarmånaderna, juni-augusti ordnas studierna som distansstudier.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Fordonsmekaniker - Grundexamen inom bilbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis på

Postmästaregatan 19
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

15 Oct 2018

End Date

09 Oct 2020

Last day to apply

16 Sep 2018

Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men materialkostnader kan tillkomma

Course name

Fordonsmekaniker - Grundexamen inom bilbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis på

Axxell i
Axxell i

Postmästaregatan 19
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

15 Oct 2018

End Date

09 Oct 2020

Last day to apply

16 Sep 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis men materialkostnader kan tillkomma

Course name

Fordonsmekaniker - Grundexamen inom bilbranschen (flerform)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis på

Postmästaregatan 19
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

15 Oct 2018

End Date

09 Oct 2020

Last day to apply

16 Sep 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men materialkostnader kan tillkommaContact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut. Kontakta Seppo Nylund (kontaktuppgifter ovan) om du är intresserad av utbildningen.

 

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.