Course:
Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)


Detailed information

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

01 Apr 2020

End Date

25 Mar 2022

Last day to apply

01 Mar 2020

Contact

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis för den studerande. Däremot kan avgifter för studiematerial tillkomma.

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Apr 2020

End Date

25 Mar 2022

Last day to apply

01 Mar 2020

Contactperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis för den studerande. Däremot kan avgifter för studiematerial tillkomma.

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Apr 2020

End Date

25 Mar 2022

Last day to apply

01 Mar 2020

Contactperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis för den studerande. Däremot kan avgifter för studiematerial tillkomma.Contact

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut! Du kan höra dig för om eventuella lediga platser med Mats Lindberg, mats.lindberg@axxell.fi.

Observera också att vi också ordnar merkonom-utbidning i Åbo med start hösten 2020 samt merkonomutbildning på finska i Karis.

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen! Alla sökande till utbildningen kallas till personlig intervju. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig utvecklingsplan för kunnande utgående från hans/hennes tidigare kunskap och färdigheter.