ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Arbetslivet och Axxell

Hur kan vi hjälpa er arbetsplats?

Axxell har två målgrupper framom andra, de studerande och arbetslivet. Yrkesutbildningen och Axxell finns till för att ge arbets- och näringslivet den kunniga arbetskraft de behöver. Vår produkt är våra studerande, er blivande arbetskraft. I arbetet med att förädla produkten, att ge utbildning åt studerande, behöver vi ett nära samarbete med arbetslivet. Det samarbetet har långa traditioner, det har sett lite olika ut och det har använts olika begrepp men det är något vi gjort tillsammans och även i framtiden skall vi göra det tillsammans. Samarbetet är också lagstadgat i lagen om yrkesutbildning 531/2017.

Det är mycket viktigt att Axxells samarbete med arbetslivet förlöper bra och därför har Axxell kvalitetskriterier för samarbetet med arbetslivet. Kvalitetskriterierna är följande:

  • Tar arbetslivet kontakt med oss så svarar vi inom ett dygn (arbetsdagar)
  • Arbetslivet får kännedom om när studerande kommer till arbetsplatsen, senast 3 veckor på förhand
  • Arbetslivet får kännedom om kraven på yrkesskicklighet som ska uppfyllas under nämnda period i arbetslivet, senast 3 veckor på förhand
  • Den handledande läraren besöker arbetsplatsen minst en gång per 3 veckor, om inte annat överenskommits
  • Arbetslivet får kännedom om när och hur yrkesprovet utförs, senast 3 veckor på förhand

Vad kan Axxell erbjuda ditt företag?

Internationell verksamhet

Axxell har en omfattande internationell verksamhet med utbyten för både studerande och personal. Även arbetslivets representanter har möjlighet att åka med på utbyten till olika länder.

Läs mer om idekick-projektet