Axxell i Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Axxell i Karis har tre verksamhetspunkter, en vid Bangatan 75 och 80, en vid Stabsgatan 16 (fordonsmekanikerna) och en i Lokstallet (smidesutbildningen). Vi är den rätta platsen om du vill skaffa dig ett mångsidigt och intressant yrke inom följande branscher: arkitektur och byggande, inkvartering och kosthåll, maskin-, metall- och energiteknik, hantverk och konstindustri, skönhetsområdet, fordons- och transportteknik, process-, kemi- och materialteknik, företagsekonomi och handel samt social- och hälsovårdsområdet.  

Studiemöjligheterna är många och arbetsmarknaden väntar på dig. Ungdomsutbildningen förverkligas dagtid och på svenska. Vuxenutbildningen erbjuds dag- eller kvällstid (samt veckoslut) på svenska eller finska eller som tvåspråkiga lösningar. Som vuxen kan du även på ett flexibelt sätt avlägga en examen vid sidan av ditt arbete eller delta i en läroavtalsutbildning.

Axxell i Karis erbjuder också språkundervisning för invandrare. I vårt skolhus möts vi över språk-, kultur- och generationsgränserna. Vi erbjuder kortkurser och skräddarsyr utbildningar för företag och samfund, hör dig för om vi kan stå till tjänst!

 

tryck på bild för att öppna galleri
 

Kontaktuppgifter

Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis
Tfn +358 (0)290 01 7520
karis@axxell.fi

Utbildning ordnas även på

Stabsgatan 16 
10300 Karis

Lokföraregatan 5
10300 Karis

Personalens kontaktuppgifter (Bangatan)

Personalens kontaktuppgifter (Stabsgatan)

Utbildning för unga

Alla som avlägger en yrkesinriktad grundexamen har rätt att söka sig till vidare studier i en yrkeshögskola eller ett universitet. Men, vi har ändå i alla tider utbildat ungdomar direkt till ett yrke, enligt arbetsmarknadens behov. Inom våra branscher har vi märkt att flickor har börjat hitta till mera manliga yrkesutbildningar och vice versa.

Till våra ungdomsutbildningar

Utbildning för vuxna

Utbildning är en avgörande framgångsfaktor i dagens arbetsliv. Alla lär sig ständigt nya saker, inte bara i skolan utan också i vardagslivet, i arbetslivet och på fritiden. Det innebär att vuxna har hunnit skaffa sig en mängd kunskaper och erfarenheter, oavsett om man har en formell utbildning eller om man tidigare inte har studerat särskilt mycket. Väljer Du att ta steget att börja studera som vuxen, uppskattar vi dina tidigare kunskaper. Vi vill möta dig på din egen nivå, syftet med vår utbildning är att ge Dig en personlig inlärningsupplevelse. Vi erbjuder examen på tre nivåer: grundexamen (kräver inga förkunskaper), yrkesexamen (kräver ofta förkunskaper/erfarenhet) och specialyrkesexamen (kräver fördjupad kunskap).

Till våra vuxenutbildningar

Våra kurser

Vi ordnar kontinuerligt olika kortkurser och behörighetskurser, såsom t.ex.

  • Arbetssäkerhetskort
  • Heta arbeten
  • Hygienpass
  • Kortkurser inom IT / datateknik
  • Personcerfieringsutbildning för våtrumsmontörer
  • Serveringspass

Till våra kurser

Invandrarutbildning

Integrationsutbildning

Den största delen av vår verksamhet utgörs av integrationsutbildning som ordnas som arbetskraftspolitisk utbildning i samarbete med TE-byrån. Utbildningen är avsedd för arbetslösa vuxna invandrare.

Läs- och skrivfärdighetsutbildning

Läs- och skrivfärdighetsutbildningen är lämplig för en vuxen invandrare som inte har gått eller har gått bara lite i skola i sitt hemland, som inte kan läsa eller skriva på sitt eget modersmål eller som inte känner till det latinska alfabetet. Utbildningen ordnas i samarbete med TE-byrån.

Läs mer om invandrarutbildning

Yleiset kielitutkinnot

Yleinen kielitutkinto on aikuisille tarkoitettu virallinen kielitaitotutkinto. Tutkinnossa arvioidaan kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä. Sinun ei tarvitse opiskella kurssilla voidaksesi osallistua yleiseen kielitutkintoon, vaan siihen voivat tulla kaikki, jotka haluavat virallisen todistuksen kielitaidostaan. Axxell järjestää Yleisten kielitutkintojen suomen ja ruotsin kielten keskitason kokeita Vantaan ja Karjaan toimipisteissä. Lisätietoja antaa YKI-koordinaattori Elina Tuomikoski (elina.tuomikoski@axxell.fi, puh. 044 7397816 ma-pe 12-14)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

News

Tjänster

Restaurang Axxell

De studerande tillreder alla dagar lunch till skolans alla övriga studerande. Dessutom ordnas några gånger per termin kvällsöppet med a'la carte meny som de studerande planerat, tillreder och serverar. Restaurangen har A-rättigheter! För mera information om tidpunkterna för kvällsöppet, menyn och bokning av bord, samt om lunchmenyn, klicka på mera om restaurang Axxell.

 

Mera om Restaurang Axxell

In Style

Frisörsalong In Style är öppen torsdagar 12.15 - 19.00.

Övriga dagar enligt överenskommelse.

Ring och boka tid! Telefon 0290 01 7576.

 

Mera om In Style

Övriga kundarbeten i Karis

Förutom Restaurang Axxell och Frisörssalongen In Style erbjuder även övriga avdelningar kundarbeten under läsåret. Kundarbeten tas emot i mån av möjlighet och ifall uppdraget/kundarbetet passar in i de kurser som förverkligas. Hör dig för med avdelningen!

Snickare:
Tfn 0290 01 7512
Fordonsmekaniker:
Tfn 0290 01 7579
Husbyggare:
Tfn 044 739 7545
Metall:
Tfn 0290 01 7585 eller 0290 01 7587
Rörmontör:
Tfn 044 739 7556
Kock:
Tfn 044 739 7542

 

Info för ungdomsstuderande

På studerandeportalen, studerande.axxell.fi, hittar du allmän information om studierna i Axxell och här hittar du också information som gäller specifikt dig som studerar i Karis. Läs mera på studerande.axxell.fi

Internat

Observera att informationen om internatet har ändrat i mars 2017!

För ungdomar som studerar i Karis och som har lång väg hem erbjuds plats på internatet i Ekenäs. Internatplatserna delas ut i relation till hur lång och besvärlig väg hem man har. Internatet är beläget på Fågelsången 1 i Ekenäs. Det går tätt med bussar mellan Ekenäs och Karis och bussresan tar ca. 25-30 minuter. Internatet har bevakning också nattetid.

Boendet på internatet sker i dubbelrum. Internatet på Fågelsången är öppet måndag-fredag. Under loven är internatet stängt. Har du så lång väg hem att du inte kan åka hem alla veckoslut, kan du anhålla om s.k. veckoslutslov. På internatet skall du ha egna sängkläder och egna kärl, du står för middagen och frukosten själv. Internet är tillgängligt i samtliga rum kl. 6.00-22.00.

Mera information om internatet kan du läsa på studerandeportalen, studerande.axxell.fi

Studerandevård

Skolhälsovårdare Ida-Maria Uusimäki

Mottagning på Bangatan 75, rum A3.28 måndag-torsdag kl. 8-16 och fredag kl. 8-14. Öppen mottagning alla dagar kl. 10.30-11.30.

Telefontid måndag-fredag kl. 8-9, tfn 040-711 4849

Skolkurator Ulla Sontag-Himmelroos

Mottagning på Bangatan 75, rum A3.30, måndag och torsdag, tfn 044 739 7449

Psykolog Anna Mladenov

Mottagning på Karis hälsostation, Bulevarden 21, andra våningen och på skolan i hälsovårdarens rum Tidsbeställning , tfn 019 - 289 3226,
e-post: anna.mladenov@raseborg.fi

Videopresentation av ungdomsutbildningarna