ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
&nsbp;

Referenser

Forcit och ViskoTeepak

Axxell har hörsammat Forcits och ViskoTeepaks behov av utbildning på svenska på ett bra sätt. Axxell erbjöd hösten 2023 på prov en utbildning på svenska i en examensdel ur processkötar-utbildningen. Vi välkomnade initiativet och tillsammans planerade vi den fortsatta utbildningen utgående från e-grunderna. Några av våra ingenjörer har också fungerat som utbildare. Personalen deltog i utbildningen på arbetstid och Axxell var flexibla när vi t.ex. ville hålla skolningen över skiftesbyten. Yrkesprovet blev smidigt en del av processutvecklingsarbetet. De studerande var så nöjda med utbildningen att vi nu fortsätter med hela grundexamen där fler arbetare än från början är med.

Forcit produktionsingenjör Henrik Lindholm
ViskoTeepak produktionschef Henrik Tarvainen

Raseborgs stad

Raseborgs stad har i flera år samarbetat med Axxell gällande specialyrkesexamen i ledarskap för våra förmän. Som arbetsgivare har vi haft bra möjligheter att påverka innehållet så att det varit så relevant som möjligt för vår verklighet. Ett 50-tal av våra förmän har nu fått sin JET-examen via Axxell och vi tror att det är en bra grund för ett fungerande ledarskap.”

Johan Nylund, personalchef, Raseborgs stad

Espoon kaupunki

Suomen kielen ammattisanastoa räätälöidysti erilaisiin ryhmäkohtaisiin tarpeisiin Axxellin osaavien opettajien toimesta! Yhteistyömme Axxellin kanssa on ollut joustavaa, ripeää ja aikaansaavaa. Niin suomen kielen koulutusten hallinnollisten kuvioiden kuin itse opetuksenkin osalta. Axxell on toiminut aktiivisesti ja ovia avaavasti tarjotessaan suomen kielen koulutuspalvelujaan Espoon kaupungille - olemme yhteistyössä koonneet eri alojen ammattilaisille heidän tarpeensa mukaista ammatillista kielikoulutusta räätälöidysti. Osallistujat kehuvat koulutusta hyödylliseksi ja tehokkaaksi, suomen kielen oppiminen voi olla hauskaa omassa tutussa ryhmässä osaavan opettajan ohjaamana. Axxellin avulla Espoon kaupungin suomen kielen koulutus lähti lentoon! Kiitokset hallinnollisesta organisoinnin sujuvuudesta ja tehokkaasta yhteistyöstä kuuluu myös Ely-keskukselle!

Anne Inkeroinen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki