Course:
4 OSAA – Ammatillisen koulutuksen perusteet

Tämä koulutus sopii sinulle, jos sinulla on jokin muu äidinkieli kuin suomi ja haluat vahvistaa opiskeluvalmiuksiasi. Suoritettuasi tutkinnon osat sinulla on vakaa perusta jatkaa minkä tahansa perustutkinnon opintoja ja tällä tavoin työllistyä. Suoritetut tutkinnon osat saat myös kaikki hyväksiluetuksi, sinun ei siis tarvitse suorittaa nämä opinnot uudestaan kun aloitat uuden perustutkinnon opinnot.

Koulutus alkaa elokuussa 2020 Axxellin tiloissa osoitteessa Ratakatu 75, Karjaa. Siihen sisältyy yhteisten tutkinnon osien ja valinnaisten aineiden opintoja sekä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Koulutus sisältää neljä erilaista tutkinnon osaa:

Yhteiset tutkinnon osat
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Ammatillinen tutkinnon osa

 • Työyhteisössä toimiminen, 15 osp

Toteutus

Opinnot kestävät 24 viikkoa. Koulutus alkaa elokuussa 2020. Koulutus toteutetaan lähiopiskeluna, viisi päivää viikossa ja noin 6 oppituntia päivässä.

Alussa painopiste on tutkinnon osassa numero 4 (työyhteisössä toimiminen), johon kuuluu myös 1 päivä/viikko työpaikalla. Käytettävissä on myös erityisopettajia.

Koulutusta ei tule sekoittaa kielikoulutukseen tai integraatiokoulutukseen – kyseessä on ammatillinen koulutus.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat sisältyvät kaikkiin perustutkintoihin ja osaamistavoitteet ovat kaikissa tutkinnoissa samat. Ne jaetaan osa-alueisiin, jotka oppilaitos arvostelee. Näihin kuuluu 9 osp valinnaisia aineita.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat osat:

 • Suomi toisena kielenä
 • Ruotsi
 • Englanti
 • IT
 • Taide ja luova ilmaisu
 • Matematiikka
 • Fysiikka ja kemia
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • Työelämässä toimiminen
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • Yrittäjyys
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • Kestävä kehitys

Ammatillinen tutkinnon osa

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta

Työyhteisössä toimiminen, 15 osp

Tässä tutkinnon osassa syvennetään osa-aluetta i. Työelämässä toimiminen, 2 osp, yhteisten tutkinnon osien puitteissa. Tutkinnon osa arvioidaan työelämässä ammattitaidon näytössä.

Valinta

Opiskelija hakee opintoihin täyttämällä alla oleva sähköinen hakulomake. Koulutukseen on jatkuva haku, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi hakea koulutuksen vuoden ympäri.

Tulevan opiskelijat valmiudet (pääasiassa kielelliset valmiudet) opiskeluista selviytymiseen kartoitetaan ennen opintojen aloittamista.Opiskelijat, joilla on kielitutkinto B1, voidaan suoraan hyväksyä opiskelijaksi. Kun opiskelijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, järjestetään karsinta.


Detailed information

Course name

4 OSAA – Ammatillisen koulutuksen perusteet

Location

Ratakatu 75
10300 Karjaa

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Start Date

24 Aug 2020

Last day to apply

09 Aug 2020

Contact

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fi

Charge

Opetus on ilmaista.

Course name

4 OSAA – Ammatillisen koulutuksen perusteet

Location

Axxell i
Axxell i

Ratakatu 75
10300 Karjaa<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

Last day to apply

09 Aug 2020

Contactperson

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fi

Förklaring

Opetus on ilmaista.

Course name

4 OSAA – Ammatillisen koulutuksen perusteet

Location

Ratakatu 75
10300 Karjaa

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

Last day to apply

09 Aug 2020

Contactperson

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fi

Charge

Opetus on ilmaista.Contact

Lillemor Norrena

044-739 7356
lillemor.norrena@axxell.fi


Application process

HUOM! Coronovirusepidemiasta johtuen tämä koulutus on siirretty aloitettavaksi 24.8.2020.

Täytä alla oleva sähköinen hakulomake hakeaksesi koulutukseen. Kaikki opiskelijat haastatellaan.