ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Arbetslivserfarenhet

Studerande inom yrkesutbildningen kan som det sägs på skolspråk få tidigare kunnande erkänt. Det betyder i praktiken att sådan kunskap och kompetens som de redan har, som de redan kan, skall de inte behöva lära sig på nytt, åtminstone inte från grunderna.

All arbetslivserfarenhet, såväl kort som lång, är därför mycket viktig för våra studerande. Arbetslivserfarenhet ger de studerande ett kunnande de senare kan fördjupa eller bredda i studierna. Arbetslivserfarenhet kan också förkorta studierna.

För att Axxell skall kunna räkna de studerandes arbetslivserfarenhet till godo behöver den vara verifierad, den skall finnas "svart på vitt". Det enklaste sättet för studerande att få kunskapen och kompetensen verifierad är att de har ett fylligt och informativt arbetsintyg.

Det går också mycket bra att arbetsgivaren, den studerande och examenshandledaren/lärare tillsammans på förhand innan arbetet inleds tittar på arbetsuppgifterna och hur de passar in i studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet och examensgrunderna.

Tag gärna kontakt med skolan om ni önskar fråga / diskutera detta.

Hur kan ett arbetsintyg se ut?

Ett informativt arbetsintyg borde innehålla följande:

  • Arbetsplatsen officiella namn och adress (Fo-nummer om möjligt)
  • Arbetstagarens namn och födelsetid
  • Arbetsavtalets längd
  • Arbetstid 
  • Arbetsuppgifter
  • På vilket sätt är uppgifterna utförda (ex. tillsammans med trädgårdsmästaren, självständigt efter att uppgifterna fördelats)
  • Övrigt

Här finns ett botten till ett arbetsintyg som det står er fritt att använda.

Identifiering och erkännande av kunnande