Course:
Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen


Detailed information

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells Brusabybyenhet: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2021

??.

Contact

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Charge

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells Brusabybyenhet: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Förklaring

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells Brusabybyenhet: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

??.

Contactperson

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Charge

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas. För tillfället är följande utbildning planerad att starta hösten 2021.