Course:
Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

I höst erbjuds examensdelen ”Genomförande av bildbehandling” 30 kp som enskild examensdel i Axxell Brusaby. Examensdelen är en delexamen av yrkesexamen inom mediebranschen. Utbildningen inom bildbehandling är för dig som behöver lära dig mera om bildbehandling, t.ex. fotografer som vill bli bättre på bildbehandling eller andra som har nytta av bildbehandling i sitt arbete eller som intresse. Examensdelen får man givetvis till godo om man senare väljer att utföra hela yrkesexamen inom mediebranschen.

Utbildningen inleds i oktober 2019 och avslutas i februari 2020. Närstudier en gång i månaden och därtill distansstudier på egen hand. I utbildningen lär du dig bl.a. använda bildbehandlingsprogram och att planera arbetsförloppet och behandla fotografier.

Du kan läsa mera om examensdelen i examensgrunderna: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2791212/reformi/tutkinnonosat/3124725


Detailed information

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Brusabyvägen
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

October 2019

End Date

February 2020

Last day to apply

30 Sep 2019

Contact

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Charge

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

October 2019

End Date

February 2020

Last day to apply

30 Sep 2019

Contactperson

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Förklaring

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Bildbehandling - examensdel i yrkesexamen inom mediebranschen

Location

Brusabyvägen
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

October 2019

End Date

February 2020

Last day to apply

30 Sep 2019

Contactperson

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi

Price

250€

Charge

Utbildningen kostar 250€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Mathias Lönnström

044-739 7285
mathias.lonnstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas.