Course:
Byggutbildning - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Byggutbildning - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

09 Jan 2024

End Date

20 Jun 2024

Last day to apply

19 Nov 2023

Contact

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fi

Course name

Byggutbildning - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

09 Jan 2024

End Date

20 Jun 2024

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fi

Course name

Byggutbildning - delexamen, grundexamen inom byggnadsbranschen (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

09 Jan 2024

End Date

20 Jun 2024

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fiContact

Niklas Nyman

044-739 7473
niklas.nyman@axxell.fi


Application process

Samtliga sökande intervjuas före antagning. Intervjuerna sker an efter som sökande lämnat in ansökan till utbildningen via www.tyomarkkinatori.fi men allra senast under vecka 40.

Ansök till utbildningen senast 19.11.2023 genom att lämna in en elektronisk ansökan på www.tyomarkkinatori.fi -> personkunder -> Aktuell arbetskraftsutbildning -> ordsökning -> 716699 (utbildningens nummer eller namn) -> klicka på ”Näytä ilmoitukset” (i nedre kanten av sidan) -> klicka på den utbildning som du vill söka till -> sök till denna utbildning. Om du fyller i en elektronisk ansökan utan stark identifiering med bankkoder, måste du besöka TE-byrån/Kommunförsöket innan ansökningstiden tar slut för att identifiera dig. Du kan även lämna in en pappersansökan till någon av TE-byråns eller Kommunförsökens verksamhetsställen.

Observera, att ansökan till utbildningen är bindande och att det inte är möjligt att ta tillbaka ansökan utan giltig orsak. Genom att lämna in en ansökan förbinder du dig att delta i antagningstillfället och påbörja utbildningen om du blir vald. Om du tar tillbaka ansökan, inte deltar i utbildningens antagningstillfälle eller inte påbörjar utbildningen, utreder AN-tjänsterna eller kommunförsöket din rättighet till arbetslöshetsförmån (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 a kapitel 9 § 7 a-7 b samt 2 a kapitel 10 §).

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 mån-fre kl. 9.00–16.15 eller besöka www.facebook.com/koulutusneuvonta. Du kan följa hur ansökan framskrider genom att logga in på www.tyomarkkinatori.fi -> egna sidor ->e-tjänster -> arbetskraftsutbildning -> ansökan.

Intresserad av byggutbildning, men du är inte arbetslös? Det pågår en utbildning för husbyggare, läs mera här