Course:
Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen


Detailed information

Course name

Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

07 Feb 2022

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

07 Jan 2022

Contact

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Inga närstudiedagar i juli 2022

Course name

Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

07 Feb 2022

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

07 Jan 2022

Contactperson

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Inga närstudiedagar i juli 2022

Course name

Byggutbildning, arbetskraftsutbildning - Grundexamen inom byggnadsbranschen, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Finnish

Scope

Start Date

07 Feb 2022

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

07 Jan 2022

Contactperson

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Miscellaneous

Inga närstudiedagar i juli 2022


Contact

Harry Åkerfelt

044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi


Application process

Ansökan sker på adressen www.te-palvelut.fi. Du kan söka till utbildningen via arbets- och näringsbyrån eller fylla i ansökan på internet, anvisning på adressen www.te-palvelut.fi. Utbildningens nummer är 702860, direkt länk till utbildningen här

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Alla sökanden kallas till intervju.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.