Course:
Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Ny utbildning startar i januari 2020!

Utbildningens mål och förverkligande

Målet är att ge deltagarna sådana kunskaper inom elbranschen att de kan utföra elinstallationer <1000V. Huvudmålsättningen är att deltagarna avlägger grundexamen inom el- och automationsbranschen, elmontör.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, närstudier två kvällar i veckan (måndagar och torsdagar) kl. 17.00 - 21.00 samt distansstudier.

Innehåll 

Grundexamen inom el- och automationsteknik består av följande delar:

  • Basfärdigheter inom el- och automationsteknik
  • El- och automationsinstallationer
  • El- och energiteknik
  • Automations- och datasystem i fastigheter

Utbildning i heta arbeten, första hjälp 1, arbetsäkerhet, elarbetssäkerhet och elsäkerhet ingår i studierna.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom den industriella underhålls-, el- eller VVS-branschen eller personer, som fått utbildning inom elektronik-branschen, men som behöver tilläggsutbildning eller examen/delexamen för att förbättra sina anställningsmöjligheter. Även sökanden som är intresserade av branschen.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningar, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi. Kolla upp möjligheterna i god tid innan utbildningen inleds.


Detailed information

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

08 Dec 2019

Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

08 Dec 2019

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

08 Dec 2019

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.


Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Antti Sulkava, tfn 044-739 7618 eller antti.sulkava@axxell.fi. Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.