Course:
Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)


Detailed information

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

07 Jan 2024

Contact

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

16 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

07 Jan 2024

Contactperson

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (flerformsutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

16 Jan 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

07 Jan 2024

Contactperson

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av antalet sökande.


Contact

Anders Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
anders.akerfelt@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt för tillfället.

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju. Intervjuerna sker an efter som sökande lämnat in ansökningsblanketten.