Course:
Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik (vuxenutbildning)

Utbildning

Utbildningens mål och förverkligande

Målet är att ge deltagarna sådana kunskaper inom elbranschen att de kan utföra elinstallationer <1000V. Huvudmålsättningen är att deltagarna avlägger grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, närstudier två kvällar i veckan (tisdagar och torsdagar) kl. 17.00 - 21.00 samt distansstudier.

Målgrupp

Personer över 18 år, som arbetar inom den industriella underhålls-, el- eller VVS-branschen eller personer, som fått utbildning inom elektronik-branschen, men som behöver tilläggsutbildning eller examen/delexamen för att förbättra sina anställningsmöjligheter. Även sökanden som är intresserade av branschen.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningar, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi. Kolla upp möjligheterna i god tid innan utbildningen inleds.

Innehåll 

Grundexamen inom el- och automationsteknik består av följande delar:

Basfärdigheter inom el- och automationsteknik
El- och automationsinstallationer
El- och energiteknik
Automations- och datasystem i fastigheter

Utbildning i heta arbeten, första hjälp 1, arbetsäkerhet, elarbetssäkerhet och elsäkerhet ingår i studierna.


Detailed information

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Jan 2016

End Date

14 Dec 2017

Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning:

Grundexamen inom el- och automationsteknik
Utdrag ur examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen:
I utbildningen inom el- och automationsteknik förutsätts att den studerande har en fysisk kondition som är tillräcklig för att klara påfrestningarna i arbetet. En person får inte ha sådana medfödda eller förvärvade sjukdomar som äventyrar hälsan eller säkerheten för honom eller henne själv eller andra som arbetar i närheten. Man kan bli tvungen att överväga en persons lämplighet för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga bl.a. vid nedsatt syn.

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik (vuxenutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Jan 2016

End Date

14 Dec 2017

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning:

Grundexamen inom el- och automationsteknik
Utdrag ur examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen:
I utbildningen inom el- och automationsteknik förutsätts att den studerande har en fysisk kondition som är tillräcklig för att klara påfrestningarna i arbetet. En person får inte ha sådana medfödda eller förvärvade sjukdomar som äventyrar hälsan eller säkerheten för honom eller henne själv eller andra som arbetar i närheten. Man kan bli tvungen att överväga en persons lämplighet för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga bl.a. vid nedsatt syn.

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.

Course name

Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Jan 2016

End Date

14 Dec 2017

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning:

Grundexamen inom el- och automationsteknik
Utdrag ur examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen:
I utbildningen inom el- och automationsteknik förutsätts att den studerande har en fysisk kondition som är tillräcklig för att klara påfrestningarna i arbetet. En person får inte ha sådana medfödda eller förvärvade sjukdomar som äventyrar hälsan eller säkerheten för honom eller henne själv eller andra som arbetar i närheten. Man kan bli tvungen att överväga en persons lämplighet för specifika arbetsuppgifter på basis av symptom eller nedsatt funktionsförmåga bl.a. vid nedsatt syn.

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-7397618
antti.sulkava@axxell.fi


Application process

Några lediga studieplatser. Sök nu!