Course:
Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Axxell ordnar en utbildning för fastighetsskötare (yrkesexamen)  i Karis. Utbildningens närstudiedagar hålls 2 kvällar per vecka samt vardag dagtid vid behov.

Innehåll

 • Fastighetsskötsel
 • Byggnadstekniska arbeten
 • Fastighetsautomation
 • Elsäkerhet
 • Ventilationsteknik
 • Vatten- och avloppsteknik
 • Uppvärmningsteknik
 • Kort för Heta arbeten
 • Första hjälp 1
 • Arbetssäkerhetskort
 • Företagslära

Obligatoriska- och valbara examensdelar behandlas enligt individuell studieplan. Utbildningen förverkligas genom föreläsningar och konkreta övningsarbeten.

Mål

Utbildningens mål är att utbilda kunnig arbetskraft till fastighetsskötselbranschen samt att studeranden avlägger yrkesexamen i fastighetsskötsel. Därtill ger utbildningen kunskap i att starta och driva eget företag.

Målgrupp

Personer som tidigare arbetat i branschen och behöver uppdatera sina färdigheter eller personer som är intresserade av att börja arbeta inom branschen.

Pris: 450 €

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

 


Detailed information

Course name

Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Våren 2020

Contact

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

Våren 2020

Contactperson

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

Våren 2020

Contactperson

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Contact

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi


Application process

Kontakta Seppo Nylund, tfn 044-739 7617 om du är intresserad av utbildningen.

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju. Intervjuerna sker i Karis.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.