Course:
Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen


Detailed information

Course name

Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Aug 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

04 Jun 2023

Contact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

12 Aug 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

04 Jun 2023

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Teknisk fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

12 Aug 2024

End Date

19 Dec 2025

Last day to apply

04 Jun 2023

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut!

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.