Course:
Fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Utbildning

Axxell ordnar en förberedande utbildning för yrkesexamen i fastighetsskötsel i Karis 12.3.2018 - 13.2.2020. Utbildningens närstudiedagar hålls 2 kvällar per vecka samt någon lördag eller någon vardag dagtid vid behov.

Innehåll

 • Fastighetsskötsel
 • Byggnadstekniska arbeten
 • Fastighetsautomation
 • Elsäkerhet
 • Ventilationsteknik
 • Vatten- och avloppsteknik
 • Uppvärmningsteknik
 • Kort för Heta arbeten
 • Första hjälp 1
 • Arbetssäkerhetskort
 • Företagslära

Obligatoriska- och valbara examensdelar behandlas enligt individuell studieplan. Utbildningen förverkligas genom föreläsningar och konkreta övningsarbeten.

Mål

Utbildningens mål är att utbilda kunnig arbetskraft till fastighetsskötselbranschen samt att studeranden avlägger yrkesexamen i fastighetsskötsel. Därtill ger utbildningen kunskap i att starta och driva eget företag.

Målgrupp

Personer som tidigare arbetat i branschen och behöver uppdatera sina färdigheter eller personer som är intresserade av att börja arbeta inom branschen.


Detailed information

Course name

Fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

12 Mar 2018

End Date

13 Feb 2020

Last day to apply

22 Feb 2018

Contact

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset (gäller inte examensavgiften). OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

12 Mar 2018

End Date

13 Feb 2020

Last day to apply

22 Feb 2018

Contactperson

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset (gäller inte examensavgiften). OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Fastighetsskötare - Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

12 Mar 2018

End Date

13 Feb 2020

Last day to apply

22 Feb 2018

Contactperson

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset (gäller inte examensavgiften). OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Contact

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7617
Seppo.Nylund@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.

Alla sökande kallas till en personlig intervju. Intervjuerna sker 26-27.2.2018 i Karis.