ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Axxell Karjaalla

Sivujen suomenkielinen käännös julkaistaan pian

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Axxell i Karis har tre verksamhetspunkter, en vid Bangatan 75 och 80, en vid Postmästaregatan 19 (fordonsmekanikerna) och en i Lokstallet (smidesutbildningen). Vi är den rätta platsen om du vill skaffa dig ett mångsidigt och intressant yrke inom följande branscher: arkitektur och byggande, inkvartering och kosthåll, maskin-, metall- och energiteknik, hantverk och konstindustri, skönhetsområdet, fordons- och transportteknik, process-, kemi- och materialteknik, företagsekonomi och handel samt social- och hälsovårdsområdet.  

Studiemöjligheterna är många och arbetsmarknaden väntar på dig. Ungdomsutbildningen förverkligas dagtid och på svenska. Vuxenutbildningen erbjuds dag- eller kvällstid (samt veckoslut) på svenska eller finska eller som tvåspråkiga lösningar. Som vuxen kan du även på ett flexibelt sätt avlägga en examen vid sidan av ditt arbete eller delta i en läroavtalsutbildning.

Axxell i Karis erbjuder också språkundervisning för invandrare. I vårt skolhus möts vi över språk-, kultur- och generationsgränserna. Vi erbjuder kortkurser och skräddarsyr utbildningar för företag och samfund, hör dig för om vi kan stå till tjänst!

 

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
gallery pic 6
gallery pic 7
gallery pic 8
tryck på bild för att öppna galleri

Koulutuksemme Karjaalla

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Expression entry.getAssetRenderer() is undefined on line 12, column 51 in 10154#10194#1499860.
1<div class ="utbildningsListaADT"> 
2  <#if entries?has_content> 
3 
4    <#assign useCarousel=false/> 
5    <#assign counter=0/> 
6    <#assign firstSlide=0/> 
7    <#assign utbPerSlide=8/> 
8    <#assign numberOfEntries=0> 
9    <#assign myLocale = locale.toString() /> 
10     
11    <#list entries as entry> <#--ENTRIES--> 
12       <#assign docXml = saxReaderUtil.read(entry.getAssetRenderer().getArticle().getContentByLocale(myLocale)) /> 
13       <#assign Publicerad = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Publiserad']/dynamic-content/text()") /> 
14 
15	      <#if getterUtil.getBoolean(Publicerad)> 
16        <#assign numberOfEntries=numberOfEntries+1> 
17       </#if> 
18    </#list> 
19 
20    <#if (numberOfEntries>utbPerSlide)> 
21     <#assign useCarousel=true /> 
22    </#if> 
23 
24    <#if useCarousel> <#--useCarousel--> 
25 
26       <#assign numberOfSlides = (numberOfEntries / utbPerSlide)?ceiling /> 
27       <div id="utbCarousel" class="carousel slide"> 
28 
29       <ol class="carousel-indicators"> 
30        <#list 1..numberOfSlides as i> 
31          <#assign active = "" /> 
32          <#if i==0> 
33          <#assign active = "class=\"active\"" /> 
34          </#if> 
35          <li data-target="#utbCarousel" data-slide-to="${i}" ${active}></li> 
36        </#list> 
37       </ol> 
38      <div class="carousel-inner"> 
39 
40    <#else> 
41    <#-- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --> 
42    <div class="utbListaRoot"> 
43    </#if> <#--END OF useCarousel--> 
44 
45  <#assign active = "active " /> 
46  <#list entries as entry> <#--ENTRIES--> 
47 
48    <#assign smallImage = entry.getAssetRenderer().getThumbnailPath(renderRequest) /> 
49    <#assign docXml = saxReaderUtil.read(entry.getAssetRenderer().getArticle().getContentByLocale(myLocale)) /> 
50    <#assign Publicerad = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Publiserad']/dynamic-content/text()") /> 
51 
52    <#if smallImage?has_content && !smallImage?contains("file_system/large/article.png")> 
53     <#assign Bild = smallImage /> 
54    <#else> 
55     <#assign Bild = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Utbildningsbild']/dynamic-content/text()") /> 
56    </#if> 
57 
58    <#assign Namn = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Utbildningsnamn']/dynamic-content/text()") /> 
59 
60      	<#if getterUtil.getBoolean(Publicerad)> <#--publicerad--> 
61         <#if useCarousel > 
62          <#if (counter>=utbPerSlide) || (counter==0) > 
63          <div class="${active}item"> 
64          <div class="utbListaRoot"> 
65          <#assign active=""/> 
66          </#if> 
67         </#if> 
68 
69         <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
70         <#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
71         <#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
72 
73 
74       		<a href="${viewURL}" class="utbListaElement"> 
75          <span class="utbListaContainer"> 
76           <span class="utbListaBild" style="Background-image: url(${Bild}&imageThumbnail=3); "></span> 
77           <span class="utbListaNamn"> 
78            <p class="utbListaPadding"> 
79 
80            ${Namn} 
81 
82            </p> 
83           </span> 
84          </span> 
85       		</a> 
86 
87         <#assign counter=counter+1/> 
88         <#assign firstSlide=firstSlide+1/> 
89 
90         <#if useCarousel > <#--CAROUSEL--> 
91          <#if (counter>=utbPerSlide) || (firstSlide>=numberOfEntries)> <#--NUM ENTRIES--> 
92           </div><#--end of utbListaRoot för carousel --> 
93           <a class="carousel-control left" href="#utbCarousel" data-slide="prev"><span class="nextMarker">&lsaquo;</span></a> 
94           <a class="carousel-control right" href="#utbCarousel" data-slide="next"><span class="nextMarker">&rsaquo;</span></a> 
95           </div><#--end of item för carousel --> 
96 
97           <#assign counter = 0 /> 
98          </#if> <#--NUM ENTRIES--> 
99         </#if> <#--CAROUSEL--> 
100 
101       </#if><#--end of publicerad --> 
102  </#list> <#--ENTRIES--> 
103 
104  <#if useCarousel> <#--Stäng div ifall carousel --> 
105   </div> <#--Stäng carousel-inner --> 
106   </div> <#--Stäng utbCarousel --> 
107  <#else > 
108   </div><#--end of utbListaRoot för vanlig version --> 
109  </#if> 
110 
111  </#if> 
112</div> 
113<#-- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --> 
 

Yhteystiedot

Axxell Karjaalla

Ratakatu 75
10300 Karjaa
Puh +358 (0)290 01 7520
karis@axxell.fi

Järjestämme myös koulutusta seuraavilla paikoilla

Postimestarinkatu 19
10300 Karjaa

Veturinkuljettajankatu 5
10300 Karjaa

Personalens kontaktuppgifter (Ratakatu)

Personalens kontaktuppgifter (Postimestarinkatu)

Gemensam ansökan (för unga)

I Karis ordnar Axxell flera grundexamina som man kan söka till via gemensam ansökan. Dessa är datanom, merkonom, frisör, närvårdare, husbyggare, plåtslagare-svetsare, rörmontör och fordonsmekaniker. Förutom dessa utbildningar är även alla våra andra grundexamina också öppna för ungdomar som går ut grundskolan, t.ex. kan de söka till kock, barn- och ungdomsledare eller någon annan av våra grundexamina som ordnas i flerform (se rutan bredvid). Vi utbildar ungdomar direkt till ett yrke, enligt arbetsmarknadens behov. Men alla som avlägger en yrkesinriktad grundexamen har rätt att söka sig till vidare studier i en yrkeshögskola eller ett universitet.

Till våra utbildningar i gemensam ansökan

Grundexamina i flerform

Utbildning är en avgörande framgångsfaktor i dagens arbetsliv. I Karis erbjuder Axxell grundexamensutbildningar i många olika branscher och inriktningar. Du kan studera till närvårdare, barn- och ungdomsledare, merkonom, kock och lokalvårdare. Du kan bli fordonsmekaniker, plåtslagare-svetsare, fastighetsskötare, elmontör, snickare, målare, artesan och mycket mera. De flesta utbildningar som är riktade till vuxna ordnas i flerform och du kan ofta jobba vid sidan om studierna. Tveka inte att lära dig något nytt, byta bransch eller fortbilda dig inom din egen bransch!

Till våra grundexamensutbildningar

Yrkesexamen

I Karis ordnar vi utbildningar för flera yrkesexamen. För att kunna avlägga en yrkesexamen krävs ofta en viss tidigare erfarenhet. Med en yrkesexamen visar du att du har den skicklighet som krävs av en yrkesman på området. Vi ordnar yrkesexamina inom bl.a. arbete som teamledare, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, omsorgsarbete för utvecklingsstörda, pedagogisk verksamhet och handledning (bl.a. ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet), kundservice på restaurang (servitör) och matservice. Välkommen du också och förkovra din kunskap!

Till våra yrkesexamensutbildningar

Specialyrkesexamen

För att kunna avlägga en specialyrkesexamen krävs ofta gedigna förhandskunskaper på området. Då du avlagt en specialyrkesexamen visar du att du behärskar de mest krävande uppgifterna på området. Axxell ordnar specialyrkesexamensutbildningar i bl.a. tjänster för specialkost, chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen, mentalhälsoarbete och missbrukarvård och i pedagogisk verksamhet och handledning.

Till våra specialyrkesexamensutbildningar

Våra kurser

Vi ordnar kontinuerligt olika kortkurser och behörighetskurser, såsom t.ex.

 • Arbetssäkerhetskort
 • Heta arbeten
 • Hygienpass
 • Kortkurser inom IT / datateknik
 • Personcerfieringsutbildning för våtrumsmontörer
 • Serveringspass

Till våra kurser

Maahanmuuttajakoulutus

Kotoutumiskoulutus

Suurimman osan toiminnastamme muodostaa työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus yhteistyössä TE-toimiston kanssa.  Koulutus on tarkoitettu työttömille aikuisille maahanmuuttajille.

Lue lisää maahanmuuttajakoulutuksesta

Yleiset kielitutkinnot

Yleinen kielitutkinto on aikuisille tarkoitettu virallinen kielitaitotutkinto. Tutkinnossa arvioidaan kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä. Sinun ei tarvitse opiskella kurssilla voidaksesi osallistua yleiseen kielitutkintoon, vaan siihen voivat tulla kaikki, jotka haluavat virallisen todistuksen kielitaidostaan. Axxell järjestää Yleisten kielitutkintojen suomen ja ruotsin kielten keskitason kokeita Vantaan ja Karjaan toimipisteissä. Lisätietoja antaa YKI-koordinaattori Elina Tuomikoski (elina.tuomikoski@axxell.fi, puh. 044 7397816 ma-pe 12-14)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tjänster

Ravintola Axxell

Olemme auki iltaisin muutaman kerran lukvuoden aikana, jolloin opiskelijat suunnittelevat, valmistavat ja tarjoavat oman a'la carte menunsa. Ravintolalla on täydet alkoholioikeudet. Lisätietoa ilta-aukioloajoista, menusta ja pöytävarauksesta sekä lounasmenun löydät klikkaamalla Lisätietoa alla. 

Lisätietoa

In Style

Frisörsalong In Style tar emot kunder under läsåret. Klicka på Läs mera nedan för att kolla öppethållningstiderna..

Ring och boka tid! Telefon 0290 01 7576.

Mera om In Style

Övriga kundarbeten i Karis

Förutom Restaurang Axxell och Frisörssalongen In Style erbjuder även övriga avdelningar kundarbeten under läsåret. Kundarbeten tas emot i mån av möjlighet och ifall uppdraget/kundarbetet passar in i de kurser som förverkligas. Hör dig för med avdelningen!

Snickare:
Tfn 044-739 7600
Fordonsmekaniker:
Tfn 0290 01 7579
Husbyggare:
Tfn 044 739 7544
Metall:
Tfn 0290 01 7585 eller 0290 01 7587
Rörmontör:
Tfn 044 739 7615
Kock:
Tfn 044 739 7542

 

Info för ungdomsstuderande

På studerandeportalen, studerande.axxell.fi, hittar du allmän information om studierna i Axxell och här hittar du också information som gäller specifikt dig som studerar i Karis. Läs mera på studerande.axxell.fi

Internat

Det finns internatplatser i Karis (VNFs internat, Pumpviken 3 i Karis) och i Ekenäs (Fågelsången 1). Om platserna på internatet i Karis inte räcker till för alla som vill ha, kommer en del studerande att erbjudas internatplats i Ekenäs.

Mera information om internatet, vem som kan beviljas plats samt ansökan kan du läsa på studerandeportalen, studerande.axxell.fi

Studerandevård

I skolan finns hälsovårdare och kurator på plats. Närmare information om kontaktuppgifter samt mottagningstider hittar du på studerandeportalen, studerande.axxell.fi under fliken Studiemiljö. Direktlänk till studerandevårdens kontaktuppgifter.