Koulutus:
Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)

Bli merkonom i Åbo! Ny utbildning startar i september 2019!

Efterfrågan på merkonomutbildning har varit stor och därför startar vi följande grupp redan hösten 2019!

Vill du byta bransch? Vill du ha en examen eller uppdatera dina kunskaper i ekonomibranschen?

För dig med grundexamen i affärsverksamhet öppnas många nya dörrar. Som merkonom kan du arbeta med olika uppgifter inom såväl handel som förvaltning och kunnande inom ekonomiförvaltning är färdigheter som uppskattas inom alla branscher.

Utbildningen som erbjuder dig en bra grund i ekonomi och affärsverksamhetsamhet öppnar många nya dörrar. Som merkonom kan du arbeta med olika uppgifter inom såväl handel som förvaltning och kunnande inom ekonomiförvaltning är färdigheter som uppskattas inom alla branscher. Funderar du eller har du någon gång funderat på att bli egenföretagare får du genom utbildningen såväl praktisk som teoretisk kunskap om allt du behöver för att själv sköta bokföringen, betala löner och se över lönsamheten i ditt företag.

Utbildningen börjar i Åbo 25.9.2019 och slutar 24.9.2021. Utbildningen ordnas som flerformsstudier med hjälp av inlärningsplattformen Itslearning (1-2 närstudiedagar vid Axxell i Åbo och 4-3 distansstudiedagar i veckan). I utbildningen ingår perioder ute i arbetslivet i samband med varje examensdel.

Studierna är flexibla: studerande kan delta i närstudier via nätet och den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK), som vi göra upp tillsammans med alla studerande, kan förkorta studietiden avsevärt.

Utbildningen innehåller bl.a examensdelarna kundservice, fakturering, bokföring  och löneräkning. Undervisningen är kostnadsfri för den studerande, men kostnader kan uppkomma för studiematerial eller övrigt material.

Utbildningen är svenskspråkig, några studiehelheter är tvåspråkiga (svenska/finska).

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Anders Levin  tfn 044 739 7782 eller anders.levin@axxell.fi.

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för dig som saknar utbildning, vill uppdatera dina kunskaper eller byta bransch.

Studierna är heltidsstudier. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningar, TE-byrån och Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 e-post: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen.


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

25 syys 2019

Loppupäivämäärä

24 syys 2021

Viimeinen hakupäivä

25 elo 2019

Yhteyshenkilö

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och övriga avgifter kan tillkomma.

Muut tiedot

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Koulutuksen nimi

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

25 syys 2019

Loppupäivämäärä

24 syys 2021

Viimeinen hakupäivä

25 elo 2019

Yhteystietohenkilö

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och övriga avgifter kan tillkomma.

Muut tiedot

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Koulutuksen nimi

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (Åbo, flerform)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

25 syys 2019

Loppupäivämäärä

24 syys 2021

Viimeinen hakupäivä

25 elo 2019

Yhteystietohenkilö

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen är gratis, men kostnader för studiematerial och övriga avgifter kan tillkomma.

Muut tiedot

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Yhteyshenkilö

Charlotta von Bergmann

044 739 7794
charlotta.vonbergmann@axxell.fi


Hakumenettely

Fyll i ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen.

Alla sökande till utbildningen kallas till kartläggningstest och personlig intervju. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig utvecklingsplan för kunnande utgående från hans/hennes tidigare kunskap och färdigheter.