Koulutus:
Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Utbildningen startar i Esbo i februari 2020. Detta är kursen för Dej som vill veta lite mera om vad som händer i skogen. Vad kan jag göra själv i min skog? Vad pratar skogsfackmännen egentligen om? Finns det möjligheter att utnyttja min skog på något annat sätt än det nuvarande? Vad står det egentligen i skogsbruksplanen? Passar utmärkt för kvinnliga skogsägare!

I utbildningen ingår examensdelarna Skötsel och nyttjande av skog och Mångbruk av skog från grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare-skogsserviceproducent. Länken leder till examensgrunderna.

Utbildningen genomförs som flerformsstudier, vilket innebär:

 • i medeltal två kursdagar (vanligtvis fredag-lördag) per månad i ca 1 år. Expertföreläsare inom skogsvård, avverkning, ekonomi, skogsbruksplanering m.m..
 • självstudier (Skogsbrukets handbok m.m.) och hemuppgifter
 • studiebesök och exkursioner
 • praktik i egen skog eller grannens
 • personlig handledning med arbetsinstruktioner vid tex. röjning och avverkning

Närstudiedagar enligt följande:

Tidpunkter: fredagar ca. kl. 15-19.30 och lördagar ca. kl. 8.30-17 (preliminärt).

 • 14-15.2
 • 20-21.3
 • 3-4.4
 • 8-9.5
 • 22-23.5
 • juni - yrkesproven bokas in enligt personlig utvecklingsplan

Höstens närstudiedagar slås fast senast inom juni-månad.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi

Här hittar du ett infoblad om utbildningen


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

helmikuu 2020

Koulutukseen voi hakea vaikka koulutus on alkanut.

Yhteyshenkilö

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Muut tiedot

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Koulutuksen nimi

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

helmikuu 2020

Koulutukseen voi hakea vaikka koulutus on alkanut.

Yhteystietohenkilö

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Muut tiedot

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent

Koulutuksen nimi

Skogsbrukare - delexamen, grundexamen inom skogsbranschen (flerform)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

helmikuu 2020

Koulutukseen voi hakea vaikka koulutus on alkanut.

Yhteystietohenkilö

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial eller kort-avgifter kan tillkomma.

Muut tiedot

Examinationsform
Delexamen Grundexamen inom skogsbranschen, Skogsarbetare - skogsserviceproducent


Yhteyshenkilö

Maria Kulmala

044-739 7270
brusaby@axxell.fi


Hakumenettely

Det finns ännu några platser kvar! Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att anmäla ditt intresse för utbildningen.