Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Bli husbyggare i Karis i flerform! Ny utbildning startar i oktober 2020!

Det behövs alltid yrkesmän inom byggnadsbranschen! Byggnadsrenovering utförs också mer nu än någonsin tidigare. Utbildningen är för dig som är intresserad av byggnadsbranschen med inriktning på timmermansarbeten och plattläggningsarbeten och vill lära dig med fokus på den praktiska inlärningen.

Utbildningen ordnas 12.10.2020-23.9.2022. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier vilket betyder praktiska övningar och teoriundervisning 2 dagar per vecka (dagtid) och resten av tiden är distansuppgifter och praktiskt arbete på arbetsplats. Studierna är heltidsstudier. Målet är, att man förkovrar sig i byggnadsarbete och/eller avlägger grundexamen inom byggnadsbranschen eller delexamen.

Inga närstudier under julimånad.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av byggnadsbranschen och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom byggnadsbranschen. För varje studerande görs en personlig studieplan (PUK - personlig utvecklingsplan för kunnande).

 

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Utbildningsfonden, fackföreningar, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi. Kolla upp möjligheterna i god tid innan utbildningen inleds.


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

12 Oct 2020

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

06 Sep 2020

Contact

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

12 Oct 2020

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

06 Sep 2020

Contactperson

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

12 Oct 2020

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

06 Sep 2020

Contactperson

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).Contact

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.