Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

19 Oct 2020

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

06 Sep 2020

Contact

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

19 Oct 2020

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

06 Sep 2020

Contactperson

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

19 Oct 2020

End Date

23 Sep 2022

Last day to apply

06 Sep 2020

Contactperson

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).Contact

Harry Åkerfelt
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7635
harry.akerfelt@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.