Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

28 Sep 2022

End Date

27 Sep 2024

Last day to apply

21 Aug 2022

Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

28 Sep 2022

End Date

27 Sep 2024

Last day to apply

21 Aug 2022

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen, Karis (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

28 Sep 2022

End Date

27 Sep 2024

Last day to apply

21 Aug 2022

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.

Är du arbetslös arbetssökande? Då kan du också söka till utbildningen som ordnas som arbetskraftsutbildning, läs mera här