Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis)

Utbildning

Studierna

Studierna är uppbyggda på det sättet att du i början lär dig använda de vanligaste verktygen inom branschen. Dessutom lär du dig hur viktigt det är att skydda dig själv mot olika faror som husbyggnadsarbete för med sig.

Under första året kommer du att lära dig att bygga små gårdsbyggnader och hur man bygger en grund för ett egnahemshus.

Under andra året koncentrerar vi oss på husstommar, yttertak, fasader, värmeisolering och arbeten inomhus. Här kommer ni även att bekanta er med arbetslivet i form av inlärning i arbete (IA), dvs ni gör en del av era studier på någon byggarbetsplats.

Tredje året lär ni er plattsättning och får en inblick hur man bygger ekologiskt, energisnåla hus eller passiva hus. Dessutom gör ni en stor del av studierna på olika arbetsplatser för att förbereda er inför arbetslivet.

Studiernas uppbyggnad

Yrkesinriktade studier
• Dessa studier sker inom husbyggnadsbranschen
• En del av dessa sker i form av inlärning i arbete

Yrkeskompletterande studier
• Studier som gör det lättare att klara av sitt yrke i arbetslivet. Man läser bland annat språk, matematik, fysik och har gymnastik.

Fritt valbara
• Kurser där man kan lära sig någonting extra inom den egna branschen eller något helt annat man verkligen är intresserad av.

Efter examen

Du kan genast ge dig ut i arbetslivet och börja jobba som husbyggare. Du kan välja att specialisera dig inom branschen genom yrkesexamen och specialyrkesexamen och du kan också studera vidare till byggmästare eller byggnadsingenjör vid yrkeshögskola. Valet är ditt!

Arbetslivet

Som husbyggare kan du arbeta med olika typer av projekt. Du kan bygga egnahemshus, parhus, radhus, höghus, industrifastigheter, skolor osv.

Några exempel på specialiseringsområden:

Timmerman
Murare
Armerare
Betongarbetare
Asbestsanerare
Elementmontör

Viktiga egenskaper hos en husbyggare

  • Samarbetsvillig
  • Villig att lära sig nya saker
  • God initiativförmåga
  • Arbetssam

Läroplanen för husbyggare, hösten 2018 sker en läroplansreform så läroplanen kan se annorlunda ut då.


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Litteratur

Bok i yrkesritning som delas ut mot kvitto över erlagd avgift.

Material och utrustning

Skyddshalare ( 2 st.), personlig skyddsutrustning och personliga verktyg.

Utbildningsmiljö

Bygghall och plats för övningsarbeten utomhus samt egnahemshusbygge i centrum av Karis och möjlighet till internatsboende

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Litteratur

Bok i yrkesritning som delas ut mot kvitto över erlagd avgift.

Material och utrustning

Skyddshalare ( 2 st.), personlig skyddsutrustning och personliga verktyg.

Utbildningsmiljö

Bygghall och plats för övningsarbeten utomhus samt egnahemshusbygge i centrum av Karis och möjlighet till internatsboende

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Litteratur

Bok i yrkesritning som delas ut mot kvitto över erlagd avgift.

Material och utrustning

Skyddshalare ( 2 st.), personlig skyddsutrustning och personliga verktyg.

Utbildningsmiljö

Bygghall och plats för övningsarbeten utomhus samt egnahemshusbygge i centrum av Karis och möjlighet till internatsboende

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion. Observera att en ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt, men i så fall förs en diskussion med dig om vilka studiealternativ som är lämpliga för just dig.

Det är möjligt att inleda studier under pågående läsår.