Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis) (för unga)

Studierna

Studierna är uppbyggda på det sättet att du i början lär dig använda de vanligaste verktygen inom branschen. Dessutom lär du dig hur viktigt det är att skydda dig själv mot olika faror som husbyggnadsarbete för med sig.

Under första året kommer du att lära dig att bygga små gårdsbyggnader och hur man bygger en grund för ett egnahemshus.

Under andra året koncentrerar vi oss på husstommar, yttertak, fasader, värmeisolering och arbeten inomhus. Här kommer ni även att bekanta er med arbetslivet i form av inlärning i arbete (IA), dvs ni gör en del av era studier på någon byggarbetsplats.

Tredje året lär du dig plattsättning och får en inblick hur man bygger ekologiskt, energisnåla hus eller passiva hus. Dessutom gör du en stor del av studierna på olika arbetsplatser för att förbereda dig inför arbetslivet (utbildning enligt utbildningsavtal).

Examensgrunderna hittar du här.

Efter examen

Du kan genast ge dig ut i arbetslivet och börja jobba som husbyggare. Du kan välja att specialisera dig inom branschen genom yrkesexamen och specialyrkesexamen och du kan också studera vidare till byggmästare eller byggnadsingenjör vid yrkeshögskola. Valet är ditt!

Arbetslivet

Som husbyggare kan du arbeta med olika typer av projekt. Du kan bygga egnahemshus, parhus, radhus, höghus, industrifastigheter, skolor osv.

Några exempel på specialiseringsområden:

Timmerman
Murare
Armerare
Betongarbetare
Asbestsanerare
Elementmontör

Läs mera om de olika certifikaten för husbyggare på Eurofins (tidigare VTT) hemsida.

Viktiga egenskaper hos en husbyggare

  • Samarbetsvillig
  • Villig att lära sig nya saker
  • God initiativförmåga
  • Arbetssam

Intresserad av att studera utomlands?

Axxell har ett brett samarbete med många olika internationella samarbetsparter. Läs mera här.

Fortsatta studier på tredje stadiet

Alla studerande som får en grundexamen har, precis som studenterna som kommer från gymnasiet, rätt och behörighet att söka till yrkeshögskola och universitet.

Axxells studerande har möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Varje grundexamen har ca 4-6 examensdelar och en av dem kan du byta ut till studier inom Öppna Yrkeshögskolan. Axxell har ett mycket nära samarbete med Yrkeshögskolan Novia kring detta utbyte.

Inom de gemensamma ämnena (modersmål, matematik mm.) finns möjligheter att välja en grupp där alla har siktet inställt på högskolestudier och där de valbara delarna satsas på ämnen som stärker dina möjligheter att fortsätta studera efter din grundexamen.


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis) (för unga)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Material och utrustning

Skyddshalare ( 2 st.), personlig skyddsutrustning och personliga verktyg.

Utbildningsmiljö

Bygghall och plats för övningsarbeten utomhus

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis) (för unga)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Material och utrustning

Skyddshalare ( 2 st.), personlig skyddsutrustning och personliga verktyg.

Utbildningsmiljö

Bygghall och plats för övningsarbeten utomhus

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Karis) (för unga)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Material och utrustning

Skyddshalare ( 2 st.), personlig skyddsutrustning och personliga verktyg.

Utbildningsmiljö

Bygghall och plats för övningsarbeten utomhus

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt till Axxell.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2020 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Observera att en ansökan inte nödvändigtvis innebär att det finns lediga studieplatser till just den utbildning du valt, men i så fall förs en diskussion med dig om vilka studiealternativ som är lämpliga för just dig.