Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Pargas)

Utbildning

Som husbyggare arbetar du både med att uppföra nya byggnader och med renoveringsprojekt. Hos oss får du kännedom om branschens material och maskiner Studierna vid husbyggnadslinjen är månsidiga, varierande och fysiskt utmanande och redan under studietiden blir du bekant med intressanta byggnadsprojekt och företag i branschen. Under ditt första studieår lär du dig husbyggandets grunder och därefter består studierna till stor del av praktiskt arbete på olika byggen. Du får bl.a. kunskap i: ritning, planering, träarbeten och betongarbeten

Efter avklarade studier kan du gå direkt ut i arbetslivet

Studierna

Under första och andra året studeras byggandets grunder varav en stor del är kundarbete. Andra läsåret består 20 kompetenspoäng (kp) av inlärning i arbete (IA) på en byggarbetsplats och tredje läsåret består IA-perioden av 15 kp.

Under studietiden finns möjlighet att parallellt med ämnesstudierna studera gymnasieämnen och avlägga både grundexamen och studentexamen.

Fortsatta studier

Grundexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet. Naturliga områden inom branschen är ingenjörsstudier vid yrkeshögskola eller diplomingenjörsstudier vid universitet/högskola. Efter grundexamen kan du också avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen inom branschen.

Sysselsättningsläget

Inom branschen sysselsätts över en femtedel av hela arbetskraften i Finland. En stor del av arbetskraften går i pension (ca 16400 arbetstagare), så arbete finns! Utbildningen ger dig också goda förutsättningar för eget företagande inom byggbranschen.

Allmänt

Husbyggare bygger bostäder, skolor, affärshus mm. Renovering av gamla hus är också ett stort arbetsfält. En byggare jobbar som timmerman, murare, armerare mm. Idag krävs mer och mer allmän kunskap inom området.En byggare bör ha god hälsa och ej vara rädd att taga i.Initiativförmåga och ansvarskänsla behövs.Kännedom om olika material och maskiner är nödvändig.

Läroplanen - Husbyggare


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2017

Contact

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 PARGAS
044 739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Miscellaneous

Utbildningsmiljö

Den praktiska utbildningen utförs oftast utanför skolområdet i form av kundarbeten. Detta betyder att de studerande skall vara beredda på att bära stort ansvar och även upprätthålla kundkontakter.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Pargas)

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2017

Contactperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 PARGAS
044 739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Miscellaneous

Utbildningsmiljö

Den praktiska utbildningen utförs oftast utanför skolområdet i form av kundarbeten. Detta betyder att de studerande skall vara beredda på att bära stort ansvar och även upprätthålla kundkontakter.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2017

Contactperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 PARGAS
044 739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Miscellaneous

Utbildningsmiljö

Den praktiska utbildningen utförs oftast utanför skolområdet i form av kundarbeten. Detta betyder att de studerande skall vara beredda på att bära stort ansvar och även upprätthålla kundkontakter.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.Contact

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 PARGAS
044 739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi


Application process

Ansökan sker elektroniskt via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider och eventuella urvalsprov hittar du på www.axxell.fi/gea.

Efter att ansökningstiden utgått, kontakta enheten för mera information om möjlig studieplats.