Axxell söker handledare till internatet i Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning inom naturbruk- och miljö i Brusaby på Kimitoön. Skolans jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus och verkstäder erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för mångsidiga studier. Av Brusabys 400 studerande bor omkring 100 på internat.

Vi söker nu en

Handledare (70% arbetstid) till skolans internat

Till arbetsuppgifterna hör att handleda studerande på internatet tillsammans med internatansvariga och organisera fritidsverksamheten till de centrala arbetsuppgifterna. Arbetet är huvudsakligen förlagt till kvällstid.

Behörighetskrav för arbetet som handledare på internatet är lämplig examen (t ex fritidsledare eller skolgångsbiträde).

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid om 6 månader tillämpas.

Närmare uppgifter om befattningen ger enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276. Ansökningar skickas per epost till hr@axxell.fi, skriv i meddelandets ämnesfält ditt namn och internathandledare. Ansökningstiden utgår den 7.2.2020.

Read More


Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell har fr.o.m. 1.8.2017 ett handledningssystem med examenshandledare på heltid. Det finns 7,5 befattningar som examenshandledare i Axxell – fyra i Karis, en i Brusaby, en i Pargas, en i Överby...

Read More

Axxell söker lärare till Karis

Axxell erbjuder en nu utbildning som ett paket av fyra delexamina. Utbildningen består av studier i de gemensamma ämnena (3 examensdelar) och en examensdel med valbara yrkesämnen. Runt de fyra...

Read More


Axxell etsii opettajaa Karjaalle

Axxell ryhtyy tarjoamaan uutta koulutuspakettia, joka koostuu neljästä tutkinnon osasta. Koulutukseen sisältyy yhteiset tutkinnon osat (3 kpl) ja valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. Näiden neljän...

Read More

Axxell MKK rekrytoi suomen kielen opettajia

Axxell järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen koulutuksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä ammatillisiin opintoihin suuntaavia kotoutumiskoulutuksia. Etsimme...

Read More


News