Axxell söker vikarie för djurskötare i Brusaby

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. I Brusaby erbjuder vi 17 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. Vår undervisningsmiljö består av bl a stall, djurhus, klinik och verkstäder på campusområdet samt skoljordbruken i Norrgård och Strömma.

Vi lediganslår nu ett vikariat som

Djurskötare

för tiden 25.4.2021-31.5.2022.

Djurskötaren har ett helhetsansvar för våra djurhus och skötseln av smådjuren. I arbetsuppgifterna ingår handledande av studerande i praktisk djurskötsel. Sökande bör ha lämplig examen och arbetserfarenhet inom djurbranschen. Arbetet kräver bred erfarenhet av skötsel av smådjur.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 4 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 eller epost tomas.bjorkroth@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 9.4.2021 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi.

Read More


Axxell söker lärare och handledare

Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med ca 3000 studerande och en personalstyrka på ca 280 personer. Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter....

Read More

Axxell söker lärare till lokalvårdarutbildningen

Mat och service är en enhet som verkar på två orter, Pargas och Karis. I Pargas utbildar vi kockar och i Karis utbildar vi bagare-konditor, kockar och lokalvårdare. Vi på mat och service står för...

Read More


Axxell söker flera handledare till Åboland och Raseborg

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More

Axxell söker två lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More


Axxell söker två lärare till programutvecklarutbildningen till Karis och Kyrkslätt

Axxells enhet Teknik, IT och sjöfart har verksamhet i Karis, Kyrkslätt, Pargas och Åbo. Vi har en stor bredd av utbildningar inom metall-, byggnads-, el-, sjöfarts- och IT-branschen samt husteknik....

Read More

Axxell söker handledare inom metallutbildningen

Axxells enhet Teknik, IT och sjöfart har verksamhet i Karis, Kyrkslätt, Pargas och Åbo. Vi har en stor bredd av utbildningar inom metall-, byggnads-, el-, sjöfarts- och IT-branschen samt husteknik....

Read More


Axxell söker lärare inom djurskötarutbildningen till Brusaby

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. I Brusaby erbjuder 17 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och...

Read More

Axxell söker turismlärare till Åbo

Vid Axxell i Åbo erbjuder vi utbildning inom turismbranschen för både unga och vuxna. Man kan avlägga grundexamen och få titeln reseexpert eller receptionist. Alternativt avlägga Yrkesexamen inom...

Read More


Axxell söker två lärare till el- och automationsutbildningen i Pargas

Axxells enhet Teknik, IT och sjöfart har verksamhet i Karis, Kyrkslätt, Pargas och Åbo. Vi har en stor bredd av utbildningar inom metall-, byggnads-, el-, sjöfarts- och IT-branschen samt husteknik....

Read More

Axxell söker lärare till kosmetologutbildningen till Pargas

Axxell i Pargas erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Kosmetologer arbetar...

Read More


Axxell söker två lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More

Axxell söker lärare i samhällskunskap och arbetslivskunskap

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More


Axxell söker lärare till utbildningen inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med ca 3000 studerande på flera olika orter. Vi har studerande i olika ålder och med olika bakgrund. I Karis studerar totalt över 900 studerande varav...

Read More

Axxell söker lärare till bagare-konditorutbildningen

Mat och service är en enhet som verkar på två orter, Pargas och Karis. I Pargas utbildar vi kockar och i Karis utbildar vi bagare-konditor, kockar och lokalvårdare. Vi på mat och service står för...

Read More


— 15 Items per Page
Showing 1 - 15 of 20 results.

News