Course:
Målare - delexamen, grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (Arbetskraftsutbildning)


Detailed information

Course name

Målare - delexamen, grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (Arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Jan 2024

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

19 Nov 2023

Contact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Course name

Målare - delexamen, grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (Arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

16 Jan 2024

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi

Course name

Målare - delexamen, grundexamen inom ytbehandlingsbranschen (Arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

16 Jan 2024

End Date

20 Dec 2024

Last day to apply

19 Nov 2023

Contactperson

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fiContact

Thomas Lindberg

044-739 7611
thomas.lindberg@axxell.fi


Application process

Utbildarens representant tillsammans med AN-byråns ansvarsperson för utbildningen går igenom samtliga ansökningar och sökande väljs vid behov till intervju. Den ansvariga läraren för utbildningen kontaktar sökande som ska intervjuas, i första hand per e-post för att komma överens om intervjutiden. Intervjun görs dock senast under vecka 48.

Ansök till utbildningen senast 19.11.2023 genom att lämna in en elektronisk ansökan på www.tyomarkkinatori.fi -> personkunder -> Aktuell arbetskraftsutbildning -> ordsökning -> 716724 (utbildningens nummer eller namn) -> klicka på ”Näytä ilmoitukset” (i nedre kanten av sidan) -> klicka på den utbildning som du vill söka till -> sök till denna utbildning. Om du fyller i en elektronisk ansökan utan stark identifiering med bankkoder, måste du besöka TE-byrån/Kommunförsöket innan ansökningstiden tar slut för att identifiera dig. Du kan även lämna in en pappersansökan till någon av TE-byråns eller Kommunförsökens verksamhetsställen.

Observera, att ansökan till utbildningen är bindande och att det inte är möjligt att ta tillbaka ansökan utan giltig orsak. Genom att lämna in en ansökan förbinder du dig att delta i antagningstillfället och påbörja utbildningen om du blir vald. Om du tar tillbaka ansökan, inte deltar i utbildningens antagningstillfälle eller inte påbörjar utbildningen, utreder AN-tjänsterna eller kommunförsöket din rättighet till arbetslöshetsförmån (Lag om utkomstskydd för arbetslösa 2 a kapitel 9 § 7 a-7 b samt 2 a kapitel 10 §).

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510 mån-fre kl. 9.00–16.15 eller besöka www.facebook.com/koulutusneuvonta. Du kan följa hur ansökan framskrider genom att logga in på www.tyomarkkinatori.fi -> egna sidor -> e-tjänster -> arbetskraftsutbildning -> ansökan.

Om du inte är arbetslös arbetssökande kan du söka till utbildningen direkt till oss med ansökningsblanketten du hittar här