Course:
Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)

Vill du byta bransch? Vill du ha en examen i ekonomi- och kontorsbranschen? Vill du uppdatera dina kunskaper inom kontorsbranschen?

För dig med grundexamen i affärsverksamhet öppnas många nya dörrar. Som merkonom kan du arbeta med olika uppgifter inom såväl handel som förvaltning och kunnande inom ekonomiförvaltning är färdigheter som uppskattas inom alla branscher.

Utbildningen började i Karis 4.3.2019 och slutar 3.3.2021. Du har möjlighet att hoppa på utbildningen och examensdelen Resultatinriktad verksamhet som börjar 19.8.2019, eftersom det nu finns några lediga studieplatser.

Utbildningen ordnas som flerformsstudier med hjälp av inlärningsplattformen Itslearning (1-2 närstudiedagar vid Axxell i Karis och 4-3 distansstudiedagar i veckan). I utbildningen ingår perioder i arbetslivet.

Studierna är flexibla: studerande kan delta i närstudier via nätet och den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK), som vi göra upp med alla studerande, kan förkorta studietiden avsevärt.

Utbildningen innehåller bl.a examensdelarna kundservice, fakturering, bokföring och löneräkning. Undervisningen är kostnadsfri för den studerande, men avgifter för studiematerial och annat kan tillkomma.

Utbildningen är svenskspråkig, några studiehelheter är tvåspråkiga (svenska/finska).

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för dig som saknar utbildning, vill uppdatera dina kunskaper eller byta bransch.

Du har datorvana och behärskar de vanligaste datorprogrammen.

Undervisningen är gratis för den studerande. Avgifter kan tillkomma för studiematerial.

Vidare information ger Mats Lindberg epost: mats.lindberg@axxell.fi, tfn 044-739 7610


Detailed information

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

19 Aug 2019

End Date

03 Mar 2021

Last day to apply

14 Jun 2019

Contact

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis för den studerande. Däremot kan avgifter för studiematerial tillkomma.

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

19 Aug 2019

End Date

03 Mar 2021

Last day to apply

14 Jun 2019

Contactperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis för den studerande. Däremot kan avgifter för studiematerial tillkomma.

Course name

Merkonom - Grundexamen i affärsverksamhet (flerform, Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

19 Aug 2019

End Date

03 Mar 2021

Last day to apply

14 Jun 2019

Contactperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis för den studerande. Däremot kan avgifter för studiematerial tillkomma.Contact

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Application process

Ansökningstiden har gått ut. Är du intresserad av utbildningen kan du kontakta Mats Lindberg, tfn 044-739 7610 eller mats.lindberg@axxell.fi.

Alla sökande till utbildningen kallas till kartläggningstest och personlig intervju. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig utvecklingsplan för kunnande utgående från hans/hennes tidigare kunskap och färdigheter.