Course:
Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Detailed information

Course name

Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

19 Aug 2024

End Date

17 Jun 2026

Last day to apply

31 Jul 2024

Contact

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, men avgifter för material kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

19 Aug 2024

End Date

17 Jun 2026

Last day to apply

31 Jul 2024

Contactperson

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, men avgifter för material kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Artesan, metallsmed - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

19 Aug 2024

End Date

17 Jun 2026

Last day to apply

31 Jul 2024

Contactperson

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, men avgifter för material kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Camilla Henriksén

044-739 7665
camilla.henriksen@axxell.fi


Application process

Ansök till utbildningen genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Alla sökande kallas till en personlig intervju efter att ansökningstiden gått ut.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.