Course:
Metallarbetsutbildning, stålkonstruktionsarbeten och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen


Detailed information

Course name

Metallarbetsutbildning, stålkonstruktionsarbeten och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

16 Aug 2021

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

03 Aug 2021

Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Metallarbetsutbildning, stålkonstruktionsarbeten och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

16 Aug 2021

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

03 Aug 2021

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Metallarbetsutbildning, stålkonstruktionsarbeten och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

16 Aug 2021

End Date

17 Dec 2021

Last day to apply

03 Aug 2021

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Utbildningen har kontinuerlig ansökan. Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Efter att vi fått din ansökan kallar vi dig till en personlig intervju. Du kan också ringa Seppo Nylund på tfn 044-739 7617 eller skicka e-post på seppo.nylund@axxell.fi.

Är du arbetslös arbetssökande?

Ta kontakt med TE-byrån för att söka till utbildningen! Blanketten får du från TE-byrån eller så kan du fylla i den på internet; instruktioner hittar du på www.mol.fi. Utbidlningens nummer är 695902. Motivera nogrannt varför du vill delta i utbildningen. Alla sökande kallas till intervju. Läs mera här

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.