Course:
Metallarbetsutbildning, plåt- och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen

Den som avlagt utbildningen kan läsa ritningar och dokument i anknytning till arbetet, kan använda maskiner och verktyg rätt och tryggt och behärskar moderna tillverkningstekniker, kan arbeta med uppgiftshelheter i produktionen med beaktande av ekonomi och säkerhet. Hen kan mäta noggrant, göra rätta materialval och sörja för den tillverkade eller monterade produktens kvalitet.

Den som avlagt utbildningen kan arbeta med olika arbetsuppgifter inom maskin- och produktionsteknikbranschen och kan arbeta med tillverkning eller montering. Examensdelarna Tillverkningsarbete samt Monterings- och automationsarbeten är en bra grund för att kunna arbeta med industrins olika monteringsuppgifter eller som maskinskötare.

Målsättningen är att studerande kan få arbete inom metallbranschen. Målsättningen är också att studerande avlägger examen eller examensdelar av grundexamen i maskin- och produktionsteknik, plåtslagare-svetsare. Utbildningen är avsedd för personer som behöver kunskaper i plåt- och svetsningsarbeten för att få arbete samt personer i behov av tilläggsutbildning inom branschen.

Kurserna Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet ingår i utbildningen.

Innehåll

  • Ritning med CAD-program samt ritningsläsning
  • Mätteknik
  • CNC-plåtarbeten
  • MIG/MAG-, TIG- och Elektrodsvetsning
  • Stålkonstruktionsarbeten
  • Svetsnings- och plåtarbeten
  • Heta-arbeten, förstahjälp och arbetssäkerhet
  • Utbildning enligt utbildningsavtal i samarbetsföretaget eller samarbetsföretagen
  • För att avlägga hel examen krävs även gemensamma ämnen

Utbildningens omfattning och tid bestäms individuellt vid utarbetande av en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen beaktas den studerandes utgångsnivå samt de kompetenser som arbeten i samarbetsföretagen förutsätter. Undervisningsspråket är finska och svenska.


Detailed information

Course name

Metallarbetsutbildning, plåt- och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Metallarbetsutbildning, plåt- och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Metallarbetsutbildning, plåt- och svetsningsarbeten - grundexamen i maskin och produktionsteknik, delexamen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Utbildningen har kontinuerlig ansökan, du kan söka och påbörja utbildningen trots att den börjat. Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Efter att vi fått din ansökan kallar vi dig till en personlig intervju. Du kan också ringa Seppo Nylund på tfn 044-739 7617 eller skicka e-post på seppo.nylund@axxell.fi.

Är du arbetslös arbetssökande?

Ta kontakt med TE-byrån för att söka till utbildningen! Blanketten får du från TE-byrån eller så kan du fylla i den på internet; instruktioner hittar du på www.mol.fi. Utbidlningens nummer är 688450. Motivera nogrannt varför du vill delta i utbildningen. Alla sökande kallas till intervju. Läs mera här