Prao på Axxell

Inom alla enheter på Axxell är det möjligt att komma och bekanta sig med vår utbildning. Vi kallar det för prao i Axxell.

Under din vistelse har du möjlighet att bekanta dig med enheten på ett konkret sätt genom att ta del av en normal vardag i yrkesstudierna. Vi kan i princip erbjuda en plats/bransch/vecka för prao under läsåret.

Prao lämpar sig också för dig som vill komma för att lära dig svenska. Det lilla extra är också möjligheten att få prova på att bo borta hemifrån, dvs. vi ger möjlighet att bo på internatet och att stifta bekantskap med fritidsverksamheten.

Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att träffa lärare och ev. den kommande egenläraren, för att i ett tidigt skede skapa gott samarbete med hemmen.

Anmälan

Anmälningarna görs elektroniskt, anmälningsblanketten hittar du här. Efter att man anmält sig blir man kontaktad av oss inom några dagar. Boka plats i god tid för att få plats just då du önskar komma. Skicka din anmälan senast två veckor före början av din praoperiod.

Praktiska frågor

På varje enhet finns det en utsedd praovärd som är kontaktperson för alla enhetens praon. Praovärden skickar information före prao-perioden startar och ger dig ett schema för din vistelse. Praovärden håller kontakt med dig under skolveckan och då vistelsen närmar sig sitt slut, ni diskuterar dina erfarenheter och utvärderar vistelsen på skolan.

Praovärdar på Axxells olika enheter är:

Axxell Pargas och Axxell Aboa Mare
Susanne Karlsson, susanne.karlsson@axxell.fi, tfn 044-739 7221

Kock och frisör i Axxell i Karis
Clas Smeds, clas.smeds@axxell.fi, tfn 044-739 7554

Teknikutbildningarna i Axxell i Karis och Ekenäs
Tom Knopman, tom.knopman@axxell.fi, tfn 044-739 7561

Närvårdare, merkonom och datanom i Axxell i Ekenäs
Martin Molnàr, martin.molnar@axxell.fi, tfn 044-739 7439

Axxell Brusaby
Tiina Stenberg-Ginström, tiina.stenberg-ginstrom@axxell.fi, tfn 0290 01 7318

Under praoperioden har du en tutor som stöd, både för skolvardag och för ev. internatsvistelse. Vid starten diskuterar ni om målsättningarna och du får gå runt i skolan. Praoperioden är kostnadsfri för dig.

En skriftlig ”rapport” över praoperioden skickas hem och/eller till sändande organisation kort efter din praoperiod hos oss.

Varmt välkomna till oss!