Prao på Axxell

Det är möjligt att komma och bekanta sig med Axxells utbildningar redan före studierna inleds. Vi kallar det för prao i Axxell och det är möjligt på alla våra enheter.

Under din vistelse har du möjlighet att bekanta dig med enheten på ett konkret sätt genom att ta del av en normal vardag i yrkesstudierna. Vi kan i princip erbjuda en plats/bransch/vecka för prao under läsåret.

Prao lämpar sig också för dig som vill komma för att lära dig svenska. Det lilla extra är också möjligheten att få prova på att bo borta hemifrån, dvs. vi ger möjlighet att bo på internatet och att stifta bekantskap med fritidsverksamheten.

Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att träffa lärare och ev. den blivande examenshandledaren, för att i ett tidigt skede skapa gott samarbete med hemmen.

Anmälan

Anmälningarna görs elektroniskt, anmälningsblanketten hittar du här. Efter att man anmält sig blir man kontaktad av oss inom några dagar. Boka plats i god tid för att få plats just då du önskar komma. Skicka din anmälan senast två veckor före början av din praoperiod.

Praktiska frågor

Axxells examenshandledare fungerar som praovärdar och kontaktpersoner för alla praon. Praovärden skickar information före prao-perioden startar och ger dig ett schema för din vistelse. Praovärden håller kontakt med dig under skolveckan och då vistelsen närmar sig sitt slut, ni diskuterar dina erfarenheter och utvärderar vistelsen på skolan.

Praovärdar inom Axxell är:

Merkonom, kock (Karis)
Emilia Söderlund, emilia.soderlund@axxell.fi, tfn 044-739 7835

Närvårdare (Karis), frisör
Henriette Eriksson, henriette.eriksson@axxell.fi, tfn 044-739 7431

Närvårdare (Åbo), barnledare (Karis)
Cecilia Montén, cecilia.monten@axxell.fi, tfn 044-739 7460

Bil, metall, programutvecklare (Karis)
Unni Mjølsnes, unni.mjolsnes@axxell.fi, tfn 044-739 7529

Bygg, VVS (Karis)
Camilla Granström, camilla.granstrom@axxell.fi, tfn 044-739 7356

Skog, lant, djur (Brusaby)
Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi, tfn 044-739 7327

Sjöfart, turism (Åbo)
Yanna Nyberg, yanna.nyberg@axxell.fi, 044-739 7265

Bygg, el, kosmetolog, kock (Pargas)
Johanna Rosenqvist, johanna.rosenqvist@axxell.fi,  tfn 044-739 7349

Under praoperioden har du en tutor som stöd, både för skolvardag och för ev. internatsvistelse. Vid starten diskuterar ni om målsättningarna och du får gå runt i skolan. Praoperioden är kostnadsfri för dig.

Varmt välkomna till oss!