Course:
Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin


Detailed information

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contact

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Charge

Utbildningens pris är 450 €.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contactperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Förklaring

Utbildningens pris är 450 €.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen inom konstindustrin

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Specialist vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

02 Mar 2020

End Date

30 Sep 2021

Last day to apply

03 Feb 2020

Contactperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Charge

Utbildningens pris är 450 €.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Pertti Virta, pertti.virta@axxell.fi eller 044-739 7621

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.