Course:
Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Utbildning

Förberedande utbildning för Specialyrkesexamen för smedsmästare är avsedd för smeder, som har minst fem års arbetserfarenhet av branschen eller motsvarande kunskaper eller yrkesexamen inom branschen. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, innehållande närstudier, distansstudier, nätstudier samt övningsarbeten. Övningsarbeten, som är en del av examensprovet, görs huvudsakligen i smedernas egna smedjor.

Närstudiedagar med obligatorisk närvaro, totalt 16.

Innehåll

Examensdelarna:

  1. Gemensam yrkesskicklighet för smedsmästare
  2. Tillverkning av en krävande smidesprodukt

Fritt valbar examensdel:
*Företagsamhet


Detailed information

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2017

End Date

20 Jan 2018

Last day to apply

09 Dec 2016

Contact

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Price

300€

Charge

Utbildningens pris är 300 € samt examensavgift 58 €.

Miscellaneous

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt endast på någotdera språk.

Målgrupp

Smeder, som har minst som har minst fem års arbetserfarenhet av braschen eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsmiljö

Smidesprodukterna tillverkas i huvudsak i smedernas egna smedjor, närstudierna hålls i Lokstallets smedja och i klassrumsmiljö. En stor del av distansstudierna utförs som nätstudier.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Location

Axxell i
Axxell i

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2017

End Date

20 Jan 2018

Last day to apply

09 Dec 2016

Contactperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Price

300€

Förklaring

Utbildningens pris är 300 € samt examensavgift 58 €.

Miscellaneous

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt endast på någotdera språk.

Målgrupp

Smeder, som har minst som har minst fem års arbetserfarenhet av braschen eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsmiljö

Smidesprodukterna tillverkas i huvudsak i smedernas egna smedjor, närstudierna hålls i Lokstallets smedja och i klassrumsmiljö. En stor del av distansstudierna utförs som nätstudier.

Course name

Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Location

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

20 Jan 2017

End Date

20 Jan 2018

Last day to apply

09 Dec 2016

Contactperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Price

300€

Charge

Utbildningens pris är 300 € samt examensavgift 58 €.

Miscellaneous

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt endast på någotdera språk.

Målgrupp

Smeder, som har minst som har minst fem års arbetserfarenhet av braschen eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsmiljö

Smidesprodukterna tillverkas i huvudsak i smedernas egna smedjor, närstudierna hålls i Lokstallets smedja och i klassrumsmiljö. En stor del av distansstudierna utförs som nätstudier.Contact

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdagen är 9.12.2016. Du söker till utbildningen genom att fylla i ansökan nedan.