Utbildning:
Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Utbildning

Förberedande utbildning för Specialyrkesexamen för smedsmästare är avsedd för smeder, som har minst fem års arbetserfarenhet av branschen eller motsvarande kunskaper eller yrkesexamen inom branschen. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, innehållande närstudier, distansstudier, nätstudier samt övningsarbeten. Övningsarbeten, som är en del av examensprovet, görs huvudsakligen i smedernas egna smedjor.

Närstudiedagar med obligatorisk närvaro, totalt 15.

Innehåll

Examensdelarna:

  1. Gemensam yrkesskicklighet för smedsmästare
  2. Tillverkning av en krävande smidesprodukt

Fritt valbar examensdel:
*Företagsamhet


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Adress där utbildning ordnas

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

11 sep 2015

Slutdatum

20 maj 2016

Kontaktperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Pris

240€

Kostnad

Utbildningens pris är 240 € samt examensavgift 58 €.

Övrigt

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt endast på någotdera språk.

Målgrupp

Smeder, som har minst som har minst fem års arbetserfarenhet av braschen eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsmiljö

Smidesprodukterna tillverkas i huvudsak i smedernas egna smedjor, närstudierna hålls i Lokstallets smedja och i klassrumsmiljö. En stor del av distansstudierna utförs som nätstudier.

Utbildningens namn

Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

11 sep 2015

Slutdatum

20 maj 2016

Kontaktperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Pris

240€

Förklaring

Utbildningens pris är 240 € samt examensavgift 58 €.

Övrigt

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt endast på någotdera språk.

Målgrupp

Smeder, som har minst som har minst fem års arbetserfarenhet av braschen eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsmiljö

Smidesprodukterna tillverkas i huvudsak i smedernas egna smedjor, närstudierna hålls i Lokstallets smedja och i klassrumsmiljö. En stor del av distansstudierna utförs som nätstudier.

Utbildningens namn

Smedsmästare - Specialyrkesexamen för smedsmästare

Adress där utbildning ordnas

Smedjan i Lokstallet
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

11 sep 2015

Slutdatum

20 maj 2016

Kontaktperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi

Pris

240€

Kostnad

Utbildningens pris är 240 € samt examensavgift 58 €.

Övrigt

Undervisningsspråk

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska), men en del av materialet finns tillgängligt endast på någotdera språk.

Målgrupp

Smeder, som har minst som har minst fem års arbetserfarenhet av braschen eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsmiljö

Smidesprodukterna tillverkas i huvudsak i smedernas egna smedjor, närstudierna hålls i Lokstallets smedja och i klassrumsmiljö. En stor del av distansstudierna utförs som nätstudier.Kontaktperson

Pertti Virta
Smedjan i Lokstallet, 10300 Karis
044-739 7621
pertti.virta@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen är fullsatt.