Utbildning:
Möbelsnickare - Grundexamen inom träbranschen (vuxenutbildning)

Utbildning

Som snickare arbetar du ofta med måttbandet i handen för här krävs mycket exakthet. Alla detaljer ska sitta rätt. Handens kunnande är en central del i din vardag som snickare. Till snickarens vanligaste arbetsuppgifter hör planering, bearbetning, montering och ytbehandling av trä- och skivmaterial. Som snickare skapar du allt från små detaljer till möbler och hela inredningshelheter. Arbetsplatser finns hos möbeltillverkare, träförädlingsföretag, inom båtbranschen samt inom andra trärelaterade företag. Många snickare väljer också att starta ett eget företag i branschen.

Utbildningens mål är att man avlägger grundexamen inom träbranschen samt att utbilda snickare, som kan tillverka fasta inredningar, fönster, dörrar och annan inredning samt snickeriföremål enligt ritningar eller beställning.

Innehåll

Utbildningen behandlar följande områden

  • Materiallära
  • Maskin & verktygslära
  • Ytbehandlingsteknik
  • Ritningsläsning
  • Vässningsteknik
  • Arbetsplanering
  • Bearbetningsteknik
  • Arbetarskydd

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, 4-5 närstudie-dagar/vecka samt distansstudier via inlärningsplattformen Fronter.

Närstudierna sker i huvudsak i snickeriverkstad, dock förekommer även teori i klassrumsmiljö eller dataklass. Teoriföreläsningarna baserar sig på examensgrunderna och utbildningen innehåller även distansstudier.

Målgrupp 

Av deltagarna krävs inga förkunskaper. Utbildningen lämpar sig för händiga personer, såväl kvinnor som män, som är intresserade av snickeribranschen. Till utbildningen väljs i första hand personer som planerar avlägga grundexamen inom träbranschen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Möbelsnickare - Grundexamen inom träbranschen (vuxenutbildning)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 aug 2015

Slutdatum

09 jun 2017

Kontaktperson

Peter Fyhrqvist
Bangatan 80
044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Kostnad

Undervisningen är gratis, examensavgift 58 € uppbärs. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Övrigt

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Utbildningens namn

Möbelsnickare - Grundexamen inom träbranschen (vuxenutbildning)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 80
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 aug 2015

Slutdatum

09 jun 2017

Kontaktperson

Peter Fyhrqvist
Bangatan 80
044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis, examensavgift 58 € uppbärs. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Övrigt

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Utbildningens namn

Möbelsnickare - Grundexamen inom träbranschen (vuxenutbildning)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

12 aug 2015

Slutdatum

09 jun 2017

Kontaktperson

Peter Fyhrqvist
Bangatan 80
044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Kostnad

Undervisningen är gratis, examensavgift 58 € uppbärs. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Övrigt

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)


Kontaktperson

Peter Fyhrqvist
Bangatan 80
044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen är fullsatt!