Course:
Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)


Detailed information

Course name

Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contact

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contactperson

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contactperson

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska). Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt för tillfället. Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Peter Fyhrqvist (kontaktuppgiter ovan).

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.