Course:
Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)

SÖK NU!
Som snickare arbetar du ofta med måttbandet i handen för här krävs mycket exakthet. Alla detaljer ska sitta rätt. Handens kunnande är en central del i din vardag som snickare. Till snickarens vanligaste arbetsuppgifter hör planering, bearbetning, montering och ytbehandling av trä- och skivmaterial. Som snickare skapar du allt från små detaljer till möbler och hela inredningshelheter. Arbetsplatser finns hos möbeltillverkare, träförädlingsföretag, inom båtbranschen samt inom andra trärelaterade företag. Många snickare väljer också att starta ett eget företag i branschen.

Utbildningens mål är att man avlägger grundexamen inom träbranschen samt att utbilda snickare, som kan tillverka fasta inredningar, fönster, dörrar och annan inredning samt snickeriföremål enligt ritningar eller beställning.

Målgrupp

Av deltagarna krävs inga förkunskaper. Utbildningen lämpar sig för händiga personer, såväl kvinnor som män och ungdomar, som är intresserade av snickeribranschen. Till utbildningen väljs i första hand personer som planerar avlägga grundexamen inom träbranschen.

Innehåll

Utbildningen behandlar följande områden:

  • Tillverkning av trävaror 45 kp
  • Tillverkning av snickeriprodukter;40 kp
  • CNC – bearbetning i trävaruindustrin20 kp
  • Inredningssnickeriarbeten 20 kp
  • Beställningsarbeten inom träbranschen 20 kp

I hel examen ingår även gemensamma ämnen.

Kostnader & förverkligande

Undervisningen är gratis.Utbildningen inleds 13.01.2020 och avslutas 17.12.2021. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, 3 närstudiedagar/vecka samt distansstudier via inlärningsplattformen Itslearning.

Närstudierna sker i huvudsak i snickeriverkstad, dock förekommer även teori i klassrumsmiljö eller dataklass. Teoriföreläsningarna baserar sig på examensgrunderna och utbildningen innehåller även distansstudier.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningar, TE-byrån och Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 e-post: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contact

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Course name

Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contactperson

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Course name

Snickare - Grundexamen inom träindustrin (flerform)

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

13 Jan 2020

End Date

17 Dec 2021

??.

Contactperson

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)Contact

Peter Fyhrqvist

044-739 7600
peter.fyhrqvist@axxell.fi


Application process

Du kan kontinuerligt ansöka till utbildningen! Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.