Är du ännu utan studieplats?

Sök via tilläggsansökan 16.6-4.8.2017!

Du som enbart har grundskole- eller studentbetyg, ska söka via adressen www.studieinfo.fi.

Alla andra (om du t.ex. har en yrkesutbildning eller annan utbildning från tidigare) ska söka direkt till Axxell med den ansökningsblankett som du hittar bakom utbildningslänken nedan. Nedan finns alltså en lista med alla de utbildningar som Axxell har lediga platser till, klickar du på länken för respektive utbildning kommer du till en sida med mera information om utbildningen och där finns också ansökningsblanketten.

På frågor angående ansökan till utbildningarna i tilläggsansökan svarar vi per tfn 044-739 7349 eller skriv till axxell@axxell.fi (under tiden 4-29.7 svarar vi sporadiskt).

Observera att det finns en chans att listan på lediga studieplatser ökar efter 29.6 om någon av de sökande vid vårens Gemensamma ansökan tackar nej till sin studieplats.

Inga meddelanden eller besked kommer till de sökande före ansökningstidens slut. Först efter det behandlas alla ansökningar. Eventuella språkprov hålls 8.8 kl. 10 på Bangatan 75 i Karis och antagningen sker direkt därefter. OBS! Inga separata kallelser till prov sänds ut - för mera information om språkprovet och vem som behöver göra ett språkprov, se nedan.

Vi har ännu lediga studieplatser till följande utbildningar

Axxell Brusaby, Kimito

Axxell i Ekenäs

  • Datanom (grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik)

Axxell i Karis

Axxell Pargas

Axxell i Åbo

Språkprov

Före du kan bli antagen till Axxell måste du ha ett godkänt språkprov om du inte har något av dessa:

  • svenska som modersmål
  • svenska som skolspråk
  • minst 7 i A-lärokurs i svenska som andra inhemska i grundskolan
  • gymnasiets lärokurs i svenska
  • genomfört allmänt nationellt språkprov i svenska

I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisningsspråket både muntligt och skriftligt. Om du vet att du ska skriva språkprovet, eller är osäker på om du ska göra det, ta kontakt med Kjell Forsman, tfn  044 739 7349 eller kjell.forsman@axxell.fi

Antagning på basis av prövning kommer även att beslutas direkt efter 4.8.

Till de utbildningar där det fortfarande efter detta finns lediga studieplatser kan man ansöka också kontinuerligt under läsåret. Har du frågor, ring Kjell Forsman, tfn 044 739 7349 eller skriv till axxell@axxell.fi. Under tiden 3.7-4.8 svarar vi enbart sporadiskt pga. semestrar.

tryck på bild för att öppna galleri

 

Folkhögskolan Axxell - ett alternativ för dig

Vill du utveckla din yrkeskunskap? Eller vill du ta ett mellanår och utveckla dig själv? Ett år i folkhögskolan ger dig en bra grund att stå på inför framtiden! Till folkhögskoleutbildningarna söker du direkt till skolan! Det finns ännu lediga platser till följande utbildningar:

Axxell Lappfjärd - musik och ljudteknik
  • Ljudteknik
  • Musik
  • Musikproduktion

Mera information och ansökningsblankett hittar du på: www.axxell.fi/musik

Följ oss även på Facebook

www.facebook.com/axxellutbildning