Är du ännu utan studieplats?

Du kan nu söka direkt till våra utbildningar!

Nedan finns alltså en lista med de utbildningar för unga (med närstudier) som du nu kan söka till direkt till Axxell. Klickar du på länken för respektive utbildning kommer du till en sida med mera information om utbildningen och där finns också ansökningsblanketten.

På frågor angående ansökan till utbildningarna svarar respektive kontaktperson till varje utbildning. Du kan också skriva e-post till axxell@axxell.fi (under tiden 4-29.7 svarar vi sporadiskt).

Du kan söka till följande utbildningar

Axxell Brusaby, Kimito

Axxell i Karis

Axxell Pargas

Axxell i Åbo

Är du intresserad av flerformsutbildningar istället? Här hittar du hela vårt utbud av flerformsutbildningar.

Språkprov

Före du kan bli antagen till Axxell måste du ha ett godkänt språkprov om du inte har något av dessa:

  • svenska som modersmål
  • svenska som skolspråk
  • minst 7 i A-lärokurs i svenska som andra inhemska i grundskolan
  • gymnasiets lärokurs i svenska
  • genomfört allmänt nationellt språkprov i svenska

I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisningsspråket både muntligt och skriftligt. Om du vet att du ska skriva språkprovet, eller är osäker på om du ska göra det, ta kontakt med Maria Isaksson, tfn  044 739 7355 eller axxell@axxell.fi.

Till de utbildningar där det fortfarande efter detta finns lediga studieplatser kan man ansöka också kontinuerligt under läsåret.

tryck på bild för att öppna galleri

 

Folkhögskolan Axxell - ett alternativ för dig

Vill du utveckla din yrkeskunskap? Eller vill du ta ett mellanår och utveckla dig själv? Ett år i folkhögskolan ger dig en bra grund att stå på inför framtiden! Till folkhögskoleutbildningarna söker du direkt till skolan! Det finns ännu lediga platser till följande utbildningar:

Axxell Lappfjärd - musik och ljudteknik
  • Ljudteknik
  • Musik
  • Musikproduktion

Mera information och ansökningsblankett hittar du på: www.axxell.fi/musik

Följ oss även på sociala medier

Facebook: www.facebook.com/axxellutbildning

Instagram: @axxellutbildning