ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Är du ännu utan studieplats?

Du kan nu söka direkt till våra utbildningar för unga!

Nedan finns alltså en lista med de utbildningar för unga (med närstudier) som du nu kan söka till direkt till Axxell. Klickar du på länken för respektive utbildning kommer du till en sida med mera information om utbildningen och där finns också ansökningsblanketten.

På frågor angående ansökan till utbildningarna svarar respektive kontaktperson till varje utbildning. Du kan också skriva e-post till axxell@axxell.fi (under tiden 1-31.7 svarar vi sporadiskt).

Du kan söka till följande utbildningar

Axxell Brusaby, Kimito

Axxell i Karis

Axxell Pargas

Axxell i Åbo

Följande utbildningar ordnas i flerform med mera närstudier för unga:

  • Kosmetolog i Pargas (grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen)
  • Kock i Karis (grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen)
  • Hästskötare (grundexamen inom hästhushållning)
Är du intresserad av flerformsutbildningar istället? Här hittar du vårt utbud av grundexamina som ordnas i flerform.

Språkprov (gäller ungdomar)

Före du kan bli antagen till Axxell måste du ha ett godkänt språkprov om du inte har något av dessa:

  • svenska som modersmål
  • svenska som skolspråk
  • minst 7 i A-lärokurs i svenska som andra inhemska i grundskolan
  • gymnasiets lärokurs i svenska
  • genomfört allmänt nationellt språkprov i svenska

I provet visar du att du har tillräckliga färdigheter för att använda undervisningsspråket både muntligt och skriftligt. Om du vet att du ska skriva språkprovet, eller är osäker på om du ska göra det, ta kontakt med Maria Isaksson, tfn  044 739 7355 eller axxell@axxell.fi.

Till de utbildningar där det fortfarande efter detta finns lediga studieplatser kan man ansöka också kontinuerligt under läsåret.

gallery pic 0
gallery pic 1
gallery pic 2
gallery pic 3
gallery pic 4
gallery pic 5
gallery pic 6
gallery pic 7
gallery pic 8
gallery pic 9
gallery pic 10
gallery pic 11
gallery pic 12
gallery pic 13
gallery pic 14
gallery pic 15
gallery pic 16
gallery pic 17
tryck på bild för att öppna galleri

Följ oss även på sociala medier

Facebook: www.facebook.com/axxellutbildning

Instagram: @axxellutbildning