Course:
Starta eget företag - Yrkesexamen för företagare, Åbo

Utbildningen riktar sig till dig som överväger att starta eget företag eller som nyligen inlett företagsverksamhet. Varje deltagare avlägger del av yrkesexamen för företagare. Målsättningen är att ge deltagaren beredskap att bedöma sina förutsättningar att inleda lönsamt företagande.

Deltagaren ska ha en affärsidé vid utbildningens början. Utbildningen motsvarar kravet på utbildning vid ansökan om startpeng. Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska). Undervisningen sker delvis på svenska och delvis på finska.

Omfattning

Föreläsningarna ordnas 22.9-10.12.2020, totalt 22 kvällar, kl 17.30 – 20.45, två kvällar per vecka, tisdag- och torsdagkväll. Föreläsningarna ordnas på distans via Skype eller Teams tillsammans med utbildningen som ordnas i Karis. Föreläsningarna med lokal anknytning ordnas lokalt.

Innehåll

Skapandet av affärsplan
Analys av efterfrågan och utbud
Val av bolagsform
Lönsamhetsberäkning och prissättning
Planering, genomförande och uppföljning av marknadsföring
Grunder i bokföring och bokslutsanalys
Beskattning
Affärsjuridik, speciellt avtalsrätt.
Praktiska råd och tips

Varje studerande skapar sin egen affärsplan. I utbildningen ingår personlig handledning.

Pris

90 €/deltagare. 50 % rabatt för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Starta eget företag - Yrkesexamen för företagare, Åbo

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

22 Sep 2020

End Date

26 Feb 2021

Last day to apply

02 Sep 2020

Contact

Regina Tyrsky

044-739 7224
regina.tyrsky@axxell.fi

Charge

90 €/deltagare. 50 % rabatt för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen.

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Starta eget företag - Yrkesexamen för företagare, Åbo

Location

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

22 Sep 2020

End Date

26 Feb 2021

Last day to apply

02 Sep 2020

Contactperson

Regina Tyrsky

044-739 7224
regina.tyrsky@axxell.fi

Förklaring

90 €/deltagare. 50 % rabatt för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen.

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Starta eget företag - Yrkesexamen för företagare, Åbo

Location

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

22 Sep 2020

End Date

26 Feb 2021

Last day to apply

02 Sep 2020

Contactperson

Regina Tyrsky

044-739 7224
regina.tyrsky@axxell.fi

Charge

90 €/deltagare. 50 % rabatt för arbetslös sökande. Intyg över arbetslöshet ska uppvisas första dagen.

Miscellaneous

Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska)

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Contact

Regina Tyrsky

044-739 7224
regina.tyrsky@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.