Utbildning:
Stockbygge - Yrkesexamen för företagare inom skog (delexamen)

Utbildning


Nästa kurs inleds i oktober 2017.

Innehåll

Stocktimring, knuttyper, arbetarskydd, redskapsvård, virkesanskaffning, sågning (blockning) och praktikarbete

Undervisningen sker på deltid. Grunddelen försiggår ett förlängt veckoslut (torsdag-söndag) per månad enligt överenskommelse. Alla studerande närvarar 20 studiedagar utspridda på 5 tillfällen. Efter genomgången grunddel bygger varje deltagare ett mindre stockhus eller brokista under handledning.

Kursen är en förberedande kurs för en del av Yrkesexamen för företagare inom skog. Examenstillfälle för delen stockbygge ingår i kursen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Stockbygge - Yrkesexamen för företagare inom skog (delexamen)

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

560 timmar

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Ulf Wikström
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7322
ulf.wikstrom@axxell.fi

Kostnad

250€ för hela kursen, maten tillkommer

Övrigt

Utbildningsmiljö (allmänt)

Utbildningsplatsen varierar år från år beroende på intresse. Anmälningar tas emot varje år i augusti-september. Vanligen har vi två utbildningsgrupper på olika ställen. På båda orterna bygger vi brokistor och någonting annat.

Utbildningens namn

Stockbygge - Yrkesexamen för företagare inom skog (delexamen)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

560 timmar

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Ulf Wikström
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7322
ulf.wikstrom@axxell.fi

Förklaring

250€ för hela kursen, maten tillkommer

Övrigt

Utbildningsmiljö (allmänt)

Utbildningsplatsen varierar år från år beroende på intresse. Anmälningar tas emot varje år i augusti-september. Vanligen har vi två utbildningsgrupper på olika ställen. På båda orterna bygger vi brokistor och någonting annat.

Utbildningens namn

Stockbygge - Yrkesexamen för företagare inom skog (delexamen)

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

560 timmar

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Ulf Wikström
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7322
ulf.wikstrom@axxell.fi

Kostnad

250€ för hela kursen, maten tillkommer

Övrigt

Utbildningsmiljö (allmänt)

Utbildningsplatsen varierar år från år beroende på intresse. Anmälningar tas emot varje år i augusti-september. Vanligen har vi två utbildningsgrupper på olika ställen. På båda orterna bygger vi brokistor och någonting annat.Kontaktperson

Ulf Wikström
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
+358 44 739 7322
ulf.wikstrom@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan.