Course:
Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Vill du jobba med ungdomar i ett roligt, utmanande och kreativt jobb? Studera då till ungdomsledare! Vi planerar starta en ny grupp hösten 2020.

Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper (ledare för ungdomar och gemenskaper)

Denna inriktning är för personer som är intresserade av att arbeta med ungdomar. Med denna utbildning kan man arbeta i första hand på ungdomsgårdar men även inom olika föreningar och organisationer inom ungdomsbranschen. Ungdomsledarens uppgift är att planera och handleda mångsidig fritidsverksamhet för ungdomar och förbättra ungdomars levnadsförhållanden och stöda deras harmoniska tillväxt. Under studierna får du lära dig om bl.a. utvecklingspsykologi, socialpsykologi, samhällsstrukturer och förebyggande stödtjänster för ungdomar.

Är du intresserad av att jobba med yngre barn? Kolla då in inriktningen för barnledare.

Nytt för hösten 2020

I samband med dina studier till ungdomsledare hos oss har du även möjlighet att avlägga studier i samhällspedagogik vid yrkeshögskolan Humak. Vilket gör att du sedan kan studera vidare till samhällspedagog om du så vill. Mera info om denna möjlighet hittar du här  https://samvag.humak.fi/

Studier

Utbildningen förverkligas i flerform och beräknas ta ca. 2 år. Flerformsstudier innebär närstudier några dagar i månaden under teoriperioderna, distansuppgifter samt praktik ute i arbetslivet där även yrkesprov ordnas. Ifall du redan jobbar inom ungdomsbranschen kan yrkesproven avläggas på den egna arbetsplatsen och ingen egentlig praktik behöver göras. Examen kan även avläggas som läroavtal.

En personlig studieplan (PUK, personlig utvecklingsplan för kunnande) uppgörs för alla studerande. I den individuella studieplanen beaktas tidigare studier och relevant arbetserfarenhet. Detta betyder att olika studerande kan komma att delta i olika mycket närstudier och utföra olika långa praktikperioder, därmed varierar även längden på studietiden. Studietiden brukar vara mellan 1,5-2år. Har du lång arbetserfarenhet från branschen är det även möjligt att enbart visa ditt kunnande direkt vid yrkesproven, då behöver du inte delta i närstudierna.

I studierna ingår även de gemensamma ämnena, så som matematik, engelska och modersmål. Dessa kan till stor del tillgodoräknas från tidigare studier ifall du läst dessa ämnen förut.

Läroavtal

Det är också möjligt att studera på läroavtal! Kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Lämplighet för yrket

Faktorer som försvårar studierna och att fungera inom branschen:

  • allvarlig rädsla för sociala situationer som i hög grad försvårar umgänget med människor
  • ett akut drogproblem som inverkar på det nuvarande livet eller en allvarlig drogbakgrund
  • en sådan psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i studierna eller arbete (exempelvis symptom av psykotisk karaktär eller en depression som allvarligt försämrar arbetsförmågan)
  • en annan sjukdom som utgör en risk för hälsan eller säkerheten, inte bara den egna utan också de andra studerandenas eller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet.

Detailed information

Course name

Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

August 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

31 May 2020

Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

31 May 2020

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

31 May 2020

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.