Course:
Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Vill du jobba med ungdomar i ett roligt, utmanande och kreativt jobb? Studera då till ungdomsledare! Vi planerar starta en ny grupp hösten 2020.

Kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper (ledare för ungdomar och gemenskaper)

Denna inriktning är för personer som är intresserade av att arbeta med ungdomar. Med denna utbildning kan man arbeta i första hand på ungdomsgårdar men även inom olika föreningar och organisationer inom ungdomsbranschen. Ungdomsledarens uppgift är att planera och handleda mångsidig fritidsverksamhet för ungdomar och förbättra ungdomars levnadsförhållanden och stöda deras harmoniska tillväxt. Under studierna får du lära dig om bl.a. utvecklingspsykologi, socialpsykologi, samhällsstrukturer och förebyggande stödtjänster för ungdomar.

Är du intresserad av att jobba med yngre barn? Kolla då in inriktningen för barnledare.

Nytt för läsåret 2020-2021

I samband med dina studier till ungdomsledare hos oss har du även möjlighet att avlägga studier i samhällspedagogik vid yrkeshögskolan Humak. Vilket gör att du sedan kan studera vidare till samhällspedagog om du så vill. Mera info om denna möjlighet hittar du här  https://samvag.humak.fi/

Studier

Utbildningen förverkligas i flerform och beräknas ta 1,5-2 år. Nästa grupp planeras starta i oktober 2020. Tanken med utbildningen är att man samtidigt skall praktisera eller jobba inom ungdomsbranschen. Du behöver alltså ha en arbetsplats inom ungdomsbranschen för att kunna studera på denna linje. Du kan vara på arbetsplatsen antingen på oavlönad praktik, som läroavtalsstuderande eller som anställd arbetstagare. Det behöver inte vara samma arbetsplats hela studietiden och det behöver inte heller nödvändigtvis vara heltidsarbete.  

Studierna sker på din arbetsplats och via träffar på nätet med läraren och övriga studerande. Där utöver har du inlämningsuppgifter att lämna in online. En del närstudiedagar ingår också. Yrkesproven görs på arbetsplatsen. Studiernas upplägg planeras utifrån studerandes erfarenhet och arbetslivssituation. För varje studerande görs det upp en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK), där tidigare studier och arbetserfarenhet beaktas. Studietiden kan därmed variera mellan olika studerande.

I studierna ingår även de gemensamma ämnena, så som matematik, engelska och modersmål. Dessa kan till stor del tillgodoräknas från tidigare studier ifall du läst dessa ämnen förut.

Läroavtal

Det är också möjligt att studera på läroavtal! Om du har praktiska frågor kring läroavtal, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Lämplighet för yrket

Faktorer som försvårar studierna och att fungera inom branschen:

  • allvarlig rädsla för sociala situationer som i hög grad försvårar umgänget med människor
  • ett akut drogproblem som inverkar på det nuvarande livet eller en allvarlig drogbakgrund
  • en sådan psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i studierna eller arbete (exempelvis symptom av psykotisk karaktär eller en depression som allvarligt försämrar arbetsförmågan)
  • en annan sjukdom som utgör en risk för hälsan eller säkerheten, inte bara den egna utan också de andra studerandenas eller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet.

Detailed information

Course name

Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

October 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

30 Sep 2020

Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

October 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

30 Sep 2020

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Course name

Ungdomsledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

October 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

30 Sep 2020

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.