Barnledarutbildning i Karis

Vill du jobba med barn i ett roligt, utmanande och kreativt jobb? Är du intresserad av att få leka och vara utomhus under arbetsdagen? Skulle du gilla att planera och leda olika aktiviteter för barn? Då kanske studier till barnledare kunde vara något för dig!

Barnledare jobbar i första hand som barnskötare inom småbarnspedagogiken, dvs på daghem, förskola eller gruppfamiljedaghem. Du får därmed vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för 0-6 åringar. Som barnledare är du behörig att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogiken (Lag om småbarnspedagogik 540/2018 §28).

Hos oss lär du dig stöda barns utveckling, välbefinnande och lärande. Du lär dig även att samarbeta med familjer och beakta barns olika behov av stöd. I studierna ingår också kunskap om olika pedagogiska metoder kring bl.a. rörelse, musik, konst och natur.

Efter avlagd examen kan du gå direkt ut i arbetslivet och jobba med barn, men du kan också fördjupa ditt kunnande och studera vidare till socionom eller lärare inom småbarnspedagogik vid högskola.

Mera information och ansökan

Mera information om utbildningen och ansökningsblankett på www.axxell.fi/barnledare-unga

Ansökan

I gemensam ansökan till yrkesutbildning kan du söka till yrkesinriktade grundexamina som börjar på hösten 2023. Ansökan sker på www.studieinfo.fi under tiden 21.2–21.3.2023. I gemensam ansökan kan du söka om du har enbart grundskolebetyg eller studentbetyg. Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar, du kan söka direkt till oss med ansökningsblanketten på hemsidan.