Mera information och ansökan

Mera information om utbildningen och ansökningsblankett på www.axxell.fi/narvardare-unga

Ansökan

I gemensam ansökan till yrkesutbildning kan du söka till yrkesinriktade grundexamina som börjar på hösten 2023. Ansökan sker på www.studieinfo.fi under tiden 21.2–21.3.2023. I gemensam ansökan kan du söka om du har enbart grundskolebetyg eller studentbetyg. Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar, du kan söka direkt till oss med ansökningsblanketten på hemsidan.