ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

För vägledare

Välkommen till vägledarsidan! På den här sidan har vi samlat information du som studiehandledare/vägledare kan ha nytta av. Här hittar du information om våra examenshandledare, vilket högstadium samt vilka examina de har hand om. Här hittar du också alla de vägledningsinfon vi skickar ut per e-post. Vill du också ha vägledningsinfot? Skicka ett e-post till axxell@axxell.fi och meddela att du vill ha vägledningsinfot och din e-postadress så ordnar vi det.

Ansökan enligt prövning

I januari hölls ett infotillfälle via Teams om ansökan enligt prövning. Powerpoint-presentationen från tillfället hittar du här.

Examenshandledare i Axxell

Axxell har ett system med examenshandledare som är studerandes, vårdnadshavarens och också skolornas studiehandledares närmaste kontaktperson i Axxell. Varje studerande har en egen studiehandledare och med examenshandledaren gör den studerande bl.a. upp sin personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK).

I våra närregioner har varje högstadium en egen examenshandledare och varje examenshandledare har ansvar för studerande i en eller flera grundexamina. Vilken examenshandledare som är kontaktperson för vilken skola samt vilken grundexamen framgår nedan.

Ta direkt kontakt till er examenshandledare när det gäller bokningar av vägledningslektioner, föräldramöten eller andra ärenden av allmän karaktär. Har ni en temadag, vill någon ha extra vägledningen eller ordnar ni något annat evenemang så bjud gärna in er examenshandledare till er skola. I ärende som explicit gäller en viss grundexamen så kan ni också ta kontakt direkt till den ansvariga examenshandledaren.

Vi erbjuder också potentiella sökande möjlighet att bekanta sig med Axxell på ett konkret sätt genom att ta del av en eller flera normala vardagar i yrkesstudierna. Vi rekommenderar PRAO för elever som i ett tidigt skede vill komma och bekanta sig och få en uppfattning om vad man tycker om utbildningen, samtidigt som man lär känna lärare och nuvarande studerande. Examenshandledarna fungerar också som PRAO-värdar. Läs mera på www.axxell.fi/prao

Henriette Eriksson, henriette.eriksson@axxell.fi, tfn 044 739 7431

Högstadier:
Ekenäs högstadieskola
Höjdens skola
Mikaelskolan
Ekparkens skola

Examina:
Närvårdare (Gemensam ansökan/Flerform, sök via hemsidan)
Frisör (Gemensam ansökan)

Unni Mjølsnes, unni.mjolsnes@axxell.fi, tfn 044 739 7529

Högstadier/skolor:
Karis svenska högstadium
Västra Nylands folkhögskola

Examina:
Fordonsmekaniker (Gemensam ansökan/Flerform, sök via hemsidan)    
Plåtslagare-svetsare/Verkstadsmekaniker (Gemensam ansökan/Flerform, sök via hemsidan)     
Snickare (Flerform, sök via hemsidan)    
Programutvecklare (Gemensam ansökan)

Emilia Söderlund, emilia.soderlund@axxell.fi, tfn 044 739 7835

Högstadier:
Hangö högstadium
Källhagens skola

Examina:
Merkonom (Gemensam ansökan/Flerform, sök via hemsidan)    
Kock (Flerform, sök via hemsidan)
Lokalvårdare (Flerform, sök via hemsidan)

Camilla Granström, camilla.granstrom@axxell.fi, tfn 044 739 7536

Högstadier:
Östra Nyland (Lovisa, Sibbo, Borgå)

Examina:
Husbyggare (Gemensam ansökan/Flerform, sök via hemsidan)    
VVS-montör (Gemensam ansökan)    
Elmontör (Flerform, sök via hemsidan)
Målare (Flerform, sök via hemsidan)
Fastighetsskötare (Flerform, sök via hemsidan)

Camilla Henriksén, camilla.henriksen@axxell.fi, 044 739 7665

Examina:
Artesan (Flerform, sök via hemsidan)
Måttbeställningssömmerska (Flerform, sök via hemsidan)
Trädgårdsmästare (Flerform, sök via hemsidan)

Lena Johansson, lena.johansson@axxell.fi, tfn 044 739 7345

Kontaktperson för övriga högstadieskolor

Yanna Nyberg, yanna.nyberg@axxell.fi, tfn 044-739 7265

Högstadium:
S:t Olofsskolan

Examina:
Vakthavande styrman och vakthavande maskinmästare (Gemensam ansökan/Flerform, sök via hemsidan)
Inrikesskeppare och maskinskötare (Flerform, sök via hemsidan)
Vaktman (Flerform, sök via hemsidan)    
Reseexpert och receptionist (Gemensam ansökan/Flerform, sök via hemsidan)
Merkonom (Flerform, sök via hemsidan)

Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi, tfn 044-739 7327

Högstadier:
Kimitonejdens skola
Dalsbruks skola

Examina:
Skogsarbetare/Skogsserviceproducent (Gemensam ansökan)
Landsbygdsföretagare (Gemensam ansökan)
Djurskötare (Gemensam ansökan)
Hästskötare/ridinstruktör (Flerform, sök via hemsidan)

Johanna Rosenqvist, johanna.rosenqvist@axxell.fi, tfn 044 739 7349

Högstadier:
Sarlinska skolan
Nagu högstadieskola
Skärgårdshavets skola

Examina:
Husbyggare, Pargas (Gemensam ansökan)
Automationsmontör / elmontör (Gemensam ansökan)    
Kosmetolog (Flerform, sök via hemsidan)
Kock, Pargas (Gemensam ansökan)

Cecilia Montén, cecilia.monten@axxell.fi, tfn 044 739 7460

Högstadium:
Winellska skolan

Examina:
Barnledare (Flerform/e-utbildning, sök via hemsidan)
Ungdomsledare (Flerform, sök via hemsidan)
Närvårdare, Åbo (Gemensam ansökan)
Närvårdare, Pargas (Flerform, sök via hemsidan)

Vägledningsinfo

Axxells nyhetsflöde om yrkesutbildningen 

Vägledningsinfot är ett infobrev från Axxell om sådant som är aktuellt inom yrkesutbildningen, om reformen av yrkesutbildningen, hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. An efter som ny information finns att tillgå skickas ett e-post brev ut. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas här på denna sida.

Vill du ha den här information via e-post, kontakta axxell@axxell.fi och meddela din e-postadress. 

Axxell-dagen 22.11.2022

Axxell-dagen ordnas i år som en fysisk dag i Karis. Tidpunkten är tisdagen 22.11.2022, närmare info och anmälan kommer senast i mitten av oktober till er studiehandledare. Vi kommer att ordna dagen på motsvarande sätt som innan corona-pandemin, dvs. eleverna får välja en rutt med 5-7 utbildningar som hen vill bekanta sig med. På frågor svarar maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357. Välkommen!

Barnledare i gemensam ansökan

Axxell startar en ny barnledarutbildning för ungdomar hösten 2023. Eleverna söker till utbildningen i gemensam ansökan våren 2023. Bristen på personal inom småbarnspedagogiken är enorm och den här utbildningen är ytterligare ett försök att bidra till att avhjälpa bristen på personal. Utbildningen kommer att ordnas i Karis, men utbildningen riktar sig till ungdomar från hela Svenskfinland. För studerande som kommer längre ifrån finns möjlighet att bo på internat i Karis. Efter att man avlagt barnledar-examen kan man antingen välja att gå direkt ut i arbetslivet, eller också kan man studera vidare till lärare inom småbarnspedagogiken eller socionom inom småbarnspedagogik. Möjligheterna är många. Ett samarbete med Åbo Akademi är i vardande så att studievägen från andra till tredje stadiet blir så rak som möjligt. Läs mera om utbildningen på www.axxell.fi/barnledare-unga

HUX i Karis och Pargas i gemensam ansökan

I vår kommer vår HUX-utbildning i Karis och Pargas att finnas med i den gemensamma ansökan. Våren 2023 söker alltså eleverna till HUX via gemensam ansökan.

Prao i Axxell

Glöm inte möjligheten till prao hos oss! Som tidigare år tar vi emot prao-elever under hela läsåret. Vi kan i princip erbjuda en plats/bransch/vecka för prao under läsåret. Anmälningarna görs elektroniskt och blanketten finns på https://www.axxell.fi/prao. Handled gärna de av era elever som måste söka till yrkesutbildningen enligt prövning att ta del av en PRAO-period helst på fem dagar. Examenshandledarna ger mera information (kontaktuppgifterna hittar ni på www.axxell.fi/vagledare).


Teamsdiskussion kring ansökan enligt prövning fredag 20.1.2023 kl. 8

Fredagen den 20.1 kl. 8 ordnar vi en diskussion kring ansökan enligt prövning via Teams. På plats finns rektor Lena Johansson, speciallärare Victor Lillqvist och examenshandledare Johanna Rosenqvist.

Skicka gärna frågor på förhand till lena.johansson@axxell.fi.

Ingen anmälan behövs, det är bara att ansluta via länken:

Microsoft Teams-möte

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 353 054 167 98

Ladda ned Teams- | Anslut på webben

Öppet hus i Axxell

Välkommen på Öppet hus till våra olika enheter vecka 5. Vi ordnar Öppet hus enligt följande:

Pargas 31.1 kl.

Åbo 1.2 kl. 16-20

Karis 2.2 kl. 16-20

Brusaby 4.2 kl. 10-14

Programmet uppdateras efter hand på www.axxell.fi/oppet-hus. Informera gärna era elever och deras vårdnadshavare om möjligheten att besöka våra enheter.


Morgonkaffe med Axxell

Torsdag 7.4 Kl. 08:00 – 08:30

Välkommen med på vårt sista virtuella morgonkaffe detta läsår tillsammans med oss på Axxell.

Kaffestunden riktar sig till alla er som handleder till yrkesutbildningen. Under kaffestunden informerar vi er om bl.a. Axxells tankar och planer för HUX-utbildningen. (https://www.axxell.fi/hux)

Om ni har frågor ni funderar på kan ni med fördel skicka dem till oss på adressen axxell@axxell.fi på förhand eller ställa dem under kaffestunden.

Ni behöver inte anmäla er utan ni kan ansluta er via länken nedan:

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Antagning enligt prövning och nationellt prov

30.4.2022 ska bilagor gällande ansökan enligt prövning skickas till adressen nedan. Kuvertet ska märkas med ”Ansökan enligt prövning”.

Axxell Ansökningsbyrå
PB 1006
10601 EKENÄS

Handlingarna kan vara t.ex:

 • utlåtande från olika vård och testinstanser
 • uppgifter om pedagogiska lösningar, både lyckade- och mindre lyckade, som tidigare ordnats för att stöda inlärningen och underlätta studerandes vardag.

Alla som sökt enligt prövning kallas till ett nationellt prov som mäter inlärningsfärdigheten. Provet har utformats av Helsingfors universitet. Mera information finns här: https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/koulutuksen-arviointikeskus/oppimisvalmiuskoe-ammatillisen-koulutuksen-harkinnanvaraisen-haun-tueksi

 • 25.4.2022 kl. 12-14 Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Pargas
 • 28.4.2022 kl. 10-12 Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Karis

Axxell Brusaby ordnar virtuellt öppet hus lördagen 5.2.2022 kl. 11.00

Öppet hus vid Axxells naturbruksenhet i Kimito ordnas i år igen som ett virtuellt evenemang. Evenemanget sänds live via Youtube och du får under en förmiddag ta del av livesändningar från de olika utbildningarna och verksamhetspunkterna i Brusaby. Som besökare få man bekanta sig med Brusabys utbildningsutbud (se program nedan), få en rundtur på internatet, bekanta sig med djuren på Norrgård, träffa våra assistenthundar samt träffa våra studerande från olika linjer. Vår examenshandledare Ida Fredriksson guidar oss genom programmet och tar oss mellan de olika programpunkterna.

Evenemanget är ett ypperligt tillfälle för den som funderar på att söka till Brusaby att få svar på sina frågor. Frågor kan under evenemanget ställas via en chat, eller mailas på förhand till brusaby@axxell.fi så svarar vi under livesändningen.

Delta i evenemanget via länken nedan:

https://youtu.be/YoYWVjLBi1g

Skicka gärna länken till evenemanget vidare till eleverna och deras vårdnadshavare. Livesändningen sparas och går också att se på efteråt.

På programmet bland annat:

 • Rundvandring i vårt renoverade djurhus
 • Rundvandring på Norrgård, presentation av vår nya boskapshall samt andra nyheter på gården
 • Besök på smådjurskliniken
 • Rundvandring i stallet samt presentation av våra nya hästar
 • Information om assistenthundsverksamheten
 • Rundtur på internatet
 • Live med studerandekåren och tutorerna
 • Information om våra utbildningar
 • Grundexamen inom lantbruksbranschen – Djurskötare och Landsbygdsföretagare
 • Grundexamen inom skogsbranschen – Skogsarbetare-skogsserviceproducent
 • Grundexamen inom hästhushållning – Hästskötare, Handledare inom hästservice och Ridinstruktör
 • Yrkesexamen i djurskötsel – Djurskötare på klinik och Djurtränare
 • Yrkesexamen inom naturbranschen – Viltvårdare och Vildmarksguide
 • Yrkesexamen inom mediebranschen – Naturfotograf

Mer infomation hittar du på våra sociala medier; Facebook, Instagram, YouTube samt på vår hemsida www.axxell.fi/brusaby.

Varmt välkommen!

Vi tar emot prao igen

Vi tar igen emot elever som vill komma på prao förutsatt att läget på enheten tillåter det. Anmälningsblanketten finns på www.axxell.fi/prao och mera information ger examenshandledarna (kolla kontaktuppgifter på www.axxell.fi/vagledare)


Antagning enligt prövning, Hux samt info om att fysiska öppet hus är annullerade och prao på paus

Vi tar inte emot prao i januari

På grund av det rådande läget med coronapandemin är vi tvungna att annullera alla elever som vill komma på prao. Beslutet gäller januari 2022, dvs. veckorna 2, 3 och 4. Vi tar på nytt ställning till möjligheten till prao senast i början av vecka 4 och meddelar hur vi fortsätter i februari. Alla de elever som anmält sig till prao i januari kontaktas och får möjligheten att komma på prao senare om det är möjligt. Mera information ger examenshandledarna (kolla kontaktuppgifter på www.axxell.fi/vagledare)

Fysiska öppet hus i februari annulleras, möjlighet ändå att besöka enheterna med familjen

På grund av det rådande läget har vi också beslutat att annullera de fysiska öppet hus-dagarna på alla våra enheter som var planerade till början av februari. Däremot kommer det att på vissa enheter ordnas virtuella öppet hus då man på distans kan bekanta sig med enheten. Vi informerar närmare så fort vi har mera information. Personer intresserade av att börja studera i Axxell har dock möjlighet att tillsammans med sin familj besöka enheterna och internaten. Boka in ett besök direkt med examenshandledaren (kolla vid behov kontaktuppgifter på www.axxell.fi/vagledare). Mera information ger maria.pettersson@axxell.fi, uppdateringar även på www.axxell.fi/oppet-hus

HUX – Utbildning som handleder för examensutbildning

Axxell har beviljats tillstånd att ordna Hux - utbildning som handleder för examensutbildning fr.o.m. 1.8.2022. Vi utreder om Hux-utbildningen kommer i GEA men den kontinuerliga antagningen kommer att ha stor betydelse för den här utbildningen. Huxen ordnas i Pargas, Brusaby och Karis. Det bästa utbudet och de bästa tjänsterna kommer dock att finnas i Karis där vi har vår största enhet. Vi inleder nu den egentliga planeringen av utbildningen och återkommer senare till innehåll, praktiskt förverkligande osv.

Antagning enligt prövning

Vi har fått många frågor om antagning enligt prövning. Vi hanterar antagning enligt prövning centralt i Axxell så det räcker med en uppsättning handlingar per sökande, även om personen söker till flera utbildningar i Axxell. Till handlingarna önskar vi att sökande lägger diagnos och utlåtande om den och att man i t.ex. fritext delar med sig av pedagogiska lösningar man haft, både lyckade och mindre lyckade, för att stöda inlärningen och underlätta studerandes vardag.

Påminnelse: föräldramöten på distans 18.1 och 19.1

Informera gärna era elever och vårdnadshavare om våra föräldramöten på distans. Tidtabellen är följande:

Tisdag 18.1.2022 kl. 19:00 via Teams: allmänt om yrkesutbildningen, målgruppen intresserade och vårdnadshavare. Anmälan till axxell@axxell.fi senast dagen innan, dvs. 17.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Onsdag 19.1.2022 kl. 18.00 via Teams: målgruppen vårdnadshavare till studerande med någon form av inlärningssvårigheter och/eller särskilda behov. Anmälan till axxell@axxell.fi senast dagen innan, dvs. 18.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Tack för hjälpen! Mera information ger lena.johansson@axxell.fi eller 044-739 7345.


Öppet hus på Axxells enheter i februari 2022

I februari 2022 planerar vi att ha Öppet Hus på våra enheter enligt följande:

 • Åbo 1.2 kl. 16-19
 • Karis 3.2 kl. 15-19
 • Brusaby 5.2 kl. 10-14
 • Pargas 9.2 kl. 15-19

Mera information om program kommer i början av nästa år. Vi uppdaterar programmet på https://www.axxell.fi/oppet-hus och också i våra sociala media-kanaler samt skickar ut ett nytt vägledningsinfo med mera info om programmet.

Titta gärna också igenom inspelningen från Axxell-dagen, den finns www.axxell.fi/axxelldagen. Kom också ihåg våra infofilmer, vad-filmerna, om utbildningarna, de finns alla på www.axxell.fi/vad. Observera också att det finns tre nya filmer – en om UA dvs. praktik (utbildning enligt utbildningsavtal), en om internat och en om gemensamma examensdelar, GEM.

Mera information ger maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Morgonkaffe med Axxell torsdag 11.11 kl. 8.00 – 8.30

Välkommen med på vårt virtuella morgonkaffe tillsammans med oss på Axxell. Kaffestunden riktar sig till alla er som handleder till yrkesutbildningen.

Under kaffestunden informerar vi er om aktuella ärenden inom yrkesutbildningen. Om ni har frågor ni funderar på kan ni med fördel skicka dem till oss på adressen axxell@axxell.fi eller ställa dem under kaffestunden.

Datumen för följande morgonkaffe är: 17.2 & 7.4.

Ni behöver inte anmäla er utan ni kan ansluta er via länken nedan:

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Axxell-dagen 16.11

Axxell-dagen går av stapeln 16.11 som en livesändning från Karis. Vi sänder live kl. 9 och kl. 13. Är du intresserad att följa med livesändningen är det bara att anmäla sig till maria.pettersson@axxell.fi, med klass eller utan. Tillfället spelas också in så det går att se på det efteråt. Livesändningen är ca 45 min lång och innehåller bl.a. info om yrkesutbildningens många möjligheter, intervjuer med studerande och videoinserter inspelade på förhand. Observera att det under livesändningen inte kommer att ges info om alla olika utbildningar, för mera info om utbildningarna hänvisar vi till www.axxell.fi/vad och de videon som finns på sidan.

Kontakta Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi eller 044-739 7327 vid frågor om morgonkaffet eller maria.pettersson@axxell.fi vid frågor om Axxell-dagen.


Morgonkaffe med Axxell torsdag 30.9 kl. 8.00 – 8.30

Välkommen med på läsårets första virtuella morgonkaffe tillsammans med oss på Axxell.

Kaffestunden riktar sig till alla er som handleder till yrkesutbildningen. Under kaffestunden informerar vi er om aktuella ärenden inom yrkesutbildningen. Om ni har frågor ni funderar på kan ni med fördel skicka dem till oss på adressen axxell@axxell.fi eller ställa dem under kaffestunden.

Ni behöver inte anmäla er utan ni ansluter er via nedanstående länk.

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Eller ring in (endast ljud)

+358 9 85626428,,975460578# Finland, Helsinki

Telefonkonferens-ID: 975 460 578#

Hitta ett lokalt nummer | Återställ PIN-kod

Läs mer | Mötesalternativ

Boka färdigt in följande datum för läsårets kommande virtuella kaffestunder: 11.11, 17.2 och 7.4

Håll också tisdagen 16.11.2021 bokad i det här skedet för Axxell-dagen. Det blir ingen fysisk Axxell-dag men vi planerar istället en streamad version med möjlighet att ställa frågor live. Vi återkommer med närmare information senast i början av oktober.

Kontakta Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi eller 044-739 7327 vid frågor om morgonkaffet eller maria.pettersson@axxell.fi vid frågor om Axxell-dagen


Axxell-dagen ordnas tisdag 16.11.2021

Stort tack till er alla som svarade på enkäten om Axxell-dagen. Axxell-dagen ordnas i höst tisdagen 16.11.2021. Boka in dagen i kalendern!

Utgångspunkten är att vi i höst ordnar en fysisk, traditionell Axxell-dag förutsatt att det är möjligt. Det slutliga beslutet görs under början av hösten och vi återkommer till frågan då. Kom ihåg att ni fritt kan använda VAD-filmerna i er handledning och vi kommer också att utveckla de existerande samt producera några nya allmänna videon i början av hösten.

Vi önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar! Frågor kan riktas till Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Förfrågan om fysisk Axxell-dag hösten 2021 - svara senast 21.5

Hösten 2020 annullerades Axxell-dagen på grund av coronapandemin och istället gjordes VAD-filmerna om våra utbildningar riktade till unga. Hösten 2021 planerar vi, om det bara är möjligt, att igen ordna en fysisk Axxell-dag. De föreslagna datumen är antingen torsdag 25.11 (v. 47) eller tisdag 16.11 (v. 46).

För att kunna planera vidare och slå fast ett datum för hösten 2021 önskar vi att ni besvarar det korta frågeformuläret nedan. Vi önskar veta vilketdera av ovannämnda datum ni föredrar och ifall ni kommer att delta i en fysisk Axxell-dag om en sådan kan ordnas. Vänligen svara på frågeformuläret senast fredag 21.5. Det tar endast några minuter att svara. Länken till formuläret hittar du här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gluYoHs43kyyKJ2kbRZqNeu1EaZ1MadMvJpuKHoEMgdUN0owQjAzVzUzODRDT1FHTkxaUFcwSDZVNi4u

Det slutliga beslutet om en Axxell-dag ordnas fysiskt eller om det blir något slag av virtuellt evenemang tas i augusti när vi vet mera hurudant coronaläge vi har på hösten.

Tack för att ni ger er tid att svara på förfrågan! Frågor kan riktas till Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Datum för föräldramöten inför gemensam ansökan samt videon om utbildningarna

Eftersom det på grund av coronapandemin inte är möjligt att ordna fysiska föräldramöten kommer vi inom Axxell att ordna möten på distans istället. Datumen för dessa är enligt följande:

Tisdag 12.1.2021 kl. 18.00 via Teams: målgruppen vårdnadshavare till studerande med någon form av inlärningssvårigheter och/eller särskilda behov. Anmälan till axxell@axxell.fi senast 12.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Tisdag 19.1.2021 kl. 18:00 via Teams: allmänt om yrkesutbildningen, målgruppen intresserade och vårdnadshavare. Anmälan till axxell@axxell.fi senast 19.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Informera era elever och vårdnadshavare om föräldramötena och möjligheten att ställa frågor.

Eftersom Axxell-dagen i år inte kunde ordnas så har vi under hösten istället gjort informationsvideon om alla våra utbildningar som är riktade till unga. Alla videon samlas på www.axxell.fi/vad och finns också som spellista på Axxells youtube-konto, https://www.youtube.com/playlist?list=PL7OTvbTmaqwONlI4cvIJG7x-7o7X7NYdJ. Många videon finns redan publicerade och under denna och nästa vecka kommer de sista videona att laddas upp. På sidan samlar vi också allmän information om t.ex. YH-leden, personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) och möjligheten till internationella utbyten. Videona kan fritt användas i undervisning och delas med eleverna.

Informera gärna också eleverna och deras vårdnadshavare om www.axxell.fi/vad och filmerna.

Mera information ger Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller tfn 044-739 7357.


Axxell-dagen 24.11.2020 annullerad

På grund av den pågående coronaviruspandemin har vi beslutat att Axxell-dagen som var inplanerad till 24.11.2020, annulleras. Axxell-dagen i dess traditionella form kommer alltså inte att gå av stapeln i år. Vi planerar istället att ordna en virtuell variant, där alla utbildningar presenterar sig virtuellt och där eleverna får en inblick i studierna och utrymmena virtuellt istället. De här videona kommer man att kunna se på när det passar en själv. Mera information om detta kommer senare när vi hunnit längre i planeringen.

Däremot tar vi gärna emot mindre grupper på besök till alla våra enheter. Beroende på pandemiläget kan det bli ändringar i detta, situationen kan också variera regionalt. Men som situationen just nu är tar vi emot besök. Var i kontakt med examenshandledarna för att diskutera och komma överens om besök på våra enheter.

Vi fortsätter också ta emot PRAO som tidigare. Beroende på pandemiläget kan det också bli ändringar i det och situationen kan också här variera regionalt, men just nu är elever hjärtligt välkomna på PRAO.

Mera information ger Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi


Axxell-dagen ordnas 24.11.2020

Trots att vi just nu lever i undantagsförhållanden planerar vi framåt för hösten och hoppas att vi så fort som möjligt kan återgå till normala förhållanden. Vi ordnar Axxell-dagen igen i år och datumet för årets mässa är 24.11.2020. Som tidigare år ordnas Axxell-dagen på Bangatan 75 i Karis. Boka in dagen redan nu, inbjudan skickas ut i höst. Meddela om dagen av någon anledning är olämplig.

Mera information ger Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi

 


Datanomer blir programutvecklare – egrunderna för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik ändrar

Från och med 1.8.2020 ändrar examensgrunderna för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Det innebär samtidigt att examensbenämningen ändrar från datanom till programutvecklare. Grundexamen förblir densamma och i gemensam ansökan söker de studerande till Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Innehållet i utbildningen är också långt detsamma som tidigare, men betoningen i undervisningen kommer i större grad att ligga på programmering och arbete som programutvecklare. I utbildningen kommer även att ingå grafiskt uttryck som en valbar examensdel. Den studerande kan själv utgående från egna intressen och sin egen karriärplanering välja sådana valbara examensdelar som man vill satsa på.

I och med nya examensgrunder ändrar också bedömningskriterierna. Inom yrkesutbildningen tas nu stegvis i bruk generiska bedömningskriterier dvs. kriterier som är lika för alla. Först ut är sex grundexamina – inom Axxell har vi två av dem; nämligen ovannämnda samt grundexamen inom el- och automationsbranschen.

På frågor svarar enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044-739 7635 eller harry.akerfelt@axxell.fi.


Öppet hus i Axxell

Öppet Hus ordnas i Axxell i Karis, Pargas och Brusaby enligt följande:

Axxell i Karis, Bangatan 75 - tisdag 21.1.2020 kl. 15-18

 • På programmet bl.a. föreläsning med Micke Björklund, CV-verkstad och mycket annat! Samtidigt ordnas Raseborgs stads rekrymässa i Axxells utrymmen!

Axxell i Pargas, Vapparvägen 4 - onsdag 22.1.2020 kl. 16-19

 • På programmet bl.a. after work-buffé och prova på kock.

Axxell Brusaby, Brusabyvägen, Kimito - lördag 25.1.2020 kl. 10-14

 • På programmet bl.a. djurhusen, stallet, ladugården och fårhuset är öppna, assistenthundsuppvisning och försäljning av Brusaby-produkter.

Mera om programmet på de olika enheterna finns på www.axxell.fi/oppet-hus

Skickar gärna denna info även till era elever och deras vårdnadshavare t.ex. via Wilma eller andra informationskanaler ni använder om ni inte redan gjort det.

Välkommen!

Publicerat 14.1.2020


Öppet hus i Axxell!

Öppet hus ordnas på de olika orterna där Axxell har verksamhet enligt följande:

Axxell i Åbo tisdag 12.11.2019 kl. 12-18 – närmare info om program hittar ni på vår hemsida
https://www.axxell.fi/-/oppet-hus-i-axxell-i-abo-12-11-2019

Axxell i Karis, tisdagen 21.1.2020

Axxell i Pargas, onsdagen 22.1.2020

Axxell Brusaby i Kimito, lördagen 25.1.2020

Närmare klockslag och program för öppet hus i januari publiceras mot slutet av året. Följ med vår hemsida eller sociala medier.

Välkommen!

 

 


Kosmetologutbildningen i Pargas utgår från den gemensamma ansökan!

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog i Pargas erbjuds inte längre i den gemensamma ansökan. Kosmetologutbildningen i Pargas fortsätter, men alla intresserade, också de ungdomar som vill bli kosmetologer, ska söka i den kontinuerliga ansökan direkt via Axxells hemsida.

Ungdomarna är fortsättningsvis hjärtligt välkomna att studera till kosmetolog!

För niondeklassister sker ansökan med samma tidpunkt som gemensamma ansökan men det är fullt möjligt att också ansöka om studieplats i ett senare skede. Vi har kontinuerligt ansökningsförfarande. Ungdomarna skall också ha grundskolans avgångsbetyg innan de kan antas. 

De utbildningar som man söker direkt till oss med ansökningsblanketten på vår hemsida kallar vi flerform. En flerformsutbildning kan utbildningsanordnaren själva forma ganska långt. Vi kan t.ex. skapa olika form av grupper enligt behov, ss. de som önskar studera snabbare, de som behöver lite mera tid, de som har läroavtal etc. När ungdomar ingår i flerformsstudier har de ofta mera närstudier än vuxna, även om de kanske inte har fullt så mycket som de tidigare renodlade ungdomsgrupperna. Gemensamma ämnen läser ungdomarna med ungdomar i de andra branscherna.

När alla studerande finns i samma utbildningsform får vi mera volym i gruppen och på så sätt är det smidigare att tillgodose studerandes och arbetslivets behov.

De sökande intervjuas innan antagning, eftersom de personer som antas till utbildningen förväntas ha förutsättningar för att studera i flerform (kunna ta ett större ansvar över sina studier).

Mera detaljerad information om den utbildning som startar hösten 2020 i Pargas kommer att finnas på våra hemsidor senast i början av nästa år.

Mera information ger enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller beatrice.westerlund@axxell.fi.


PRAO i Axxell

Det är möjligt att komma och bekanta sig med Axxells utbildningar redan före studierna inleds. Vi kallar det för prao i Axxell och det är möjligt på alla enheter. Under vistelse hos oss har eleven möjlighet att bekanta sig med enheten på ett konkret sätt genom att ta del av en normal vardag i yrkesstudierna. Vi kan i princip erbjuda en plats/bransch/vecka för prao under läsåret. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att träffa lärare och ev. den blivande examenshandledaren, för att i ett tidigt skede skapa gott samarbete med hemmen.

Berätta gärna för era elever om denna möjlighet!

Anmälningarna görs elektroniskt och blanketten finns på https://www.axxell.fi/prao. På sidan finns också information om vem som är kontaktperson för respektive utbildning.

Välkommen på PRAO! Tveka inte att ta kontakt om ni funderar på något. Examenshandledarna svarar på frågor. Även sakkunnig Astrid Nyman, astrid.nyman@axxell.fi eller tfn 044-739 7353 svarar på frågor.


Välkommen på besök till Axxell Brusaby våren 2020

Axxells naturbruksenhet Brusaby på Kimitoön bjuder in 8:onde klassister till Brusaby för en besöksdag  våren 2020. Vi ordnar ett program där ni får bekanta er med våra utbildningar, djuren, gården och livet på landet. Programmet kan variera beroende på antal elever och önskemål.

Vi har möjlighet att ta emot tre skolor som kan besöka oss med sina 8:onde klassister under våren en dag som vi kommer överens om. Vi står för kostnaderna för transport och mat. Först till kvarn som gäller!

Intresseanmälningar/bokning kan göras till examenshandledare Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi / 044-739 7327 som också ger mera info.


Axxell-dagen 26.11.2019

Axxell-dagen ordnas i år tisdagen 26.11.2019, som tidigare på Bangatan i Karis. Mera information och inbjudan kommer i början av oktober.

Mera information ger kommunikationschef Maria Pettersson, tfn 044-739 7357eller maria.pettersson@axxell.fi.


Infotillfälle om datanomutbildningen i Kyrkslätt 16.4 kl. 16.30

Tisdagen 16.4 kl. 16.30 ordnas ett infotillfälle om datanomutbildningen i Kyrkslätt. Tillfället ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen. Under tillfället får man mera info om utbildningens upplägg och innehåll. Infotillfället är öppet för alla intresserade av utbildningen och deras vårdnadshavare, även de som redan sökte till utbildningen i gemensam ansökan.

Informera gärna era elever och studerande som är intresserade av datanomutbildningen i Kyrkslätt om denna möjlighet att komma och få mera information om utbildningen.

Välkommen!

Mera information ger utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803 eller belinda.rehn@axxell.fi


Infotillfälle om kockutbildningen i Karis onsdagen 20.3 kl. 17-19

Ju flera kockar desto bättre soppa!

Det behövs arbetskraft inom restaurangbranschen! Det ordnas ett infotillfälle om kockutbildningarna (grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock), som startar i Karis höst och servitör- och kundservice-utbildningarna som startar under våren (yrkesexamen i kundservice, servitör och Kundservice och försäljning (utbildningen för den som sökt jobb inom restaurangbranschen)).

Onsdagen 20.3 kl. 17-19

Platsen är Bangatan 75 i Karis. På plats finns vår mentor och inspirationskälla Micke Björklund.

Informera gärna era elever och studerande som är intresserade av kockbranschen om denna möjlighet att komma och få mera information om utbildningarna.

Välkommen!

Mera information ger utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803 eller belinda.rehn@axxell.fi


Ny datanomutbildning startar i Kyrkslätt hösten 2019

Hösten 2019 inleder Axxell en ny svenskspråkig datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) i Kyrkslätt. Utbildningen sker i ett nära samarbete mellan Axxell och Kyrkslätts gymnasium.

Utbildningen genomförs i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen. En grundexamen i informations- och kommunikationsteknik består av 180 kompetenspoäng varav 105 kompetenspoäng är obligatoriska yrkesämnen. Det kompetensområde som erbjuds är programmering. De gemensamma ämnen (35kp) genomförs utgående från yrkesutbildningens examensdelar men i Kyrkslätts gymnasiums regi. I praktiken betyder det att de studerande erbjuds de gymnasiekurser som enligt UBS föreskrifter motsvarar yrkesutbildningens delområden. De 7 kp som inte finns i gymnasiets utbud erbjuder Axxell.

Därtill består examen av valbara examensdelar, totalt 40 kp och dessa genomförs enligt de val de studerande gör i sin personliga utvecklingsplan för kunnande. Avläggande av dessa kan ske i arbetslivet, som större andel gymnasiekurser, som studier vid öppna yrkeshögskolan, i Karis med andra datanomstuderande – alternativen är många. De valbara studierna kommer för de flesta studerande sist i utbildningen.

Det finns också möjlighet för de studerande att avlägga en kombiexamen (datanom+studentexamen) eller t.o.m. trippelexamen (datanom+gymnasiets avgångsbetyg+studentexamen) om man har beredskap att satsa lite mera tid på studierna. Väljer de studerande denna väg skall medeltalet för grundskolans avgångsbetyg följa Kyrkslätt gymnasiums antagningsprinciper.

Axxell ger också möjligheter till andra kombinationer av gemensamma ämnen och/eller valbara ämnen om den studerande har beredskap att studera vissa perioder i Karis. I och med att det kommer att finns yrkesutbildning på ort och ställe i Kyrkslätt kommer också gymnasiestuderande att erbjudas några kurser i dataämnen inom ramen för gymnasiet kursbricka

Till datanomutbildningen kan båda unga och vuxna söka. Niondeklassisterna söker i första hand till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi under tiden 19.2-12.3.2019 men unga kan också söka direkt via Axxells hemsida. Vuxna söker med ansökningsblanketten som finns på Axxells hemsida. Även läroavtal kan bli aktuell för någon och det är också möjligt att avlägga en delexamen dvs. att avlägga endast en eller några examensdelar. 

Grundexamens uppbyggnad

En grundexamen i informations- och kommunikationsteknik består av 180 kompetenspoäng (kp).

Obligatoriska yrkesämnena totalt 105 kp, inom denna examen är fördelade på

1. två examensdelar som är lika för alla datanomstuderande

2. kompetensområdet för programmering 60 kp, som består av två examensdelar

Gemensamma ämnen 35 kp

 • Genomförs utgående från yrkesutbildningens examensgrunder i Kyrkslätt gymnasiums regi.

Valbara examensdelar totalt 40 kp

 • Genomförs enligt de val de studerande gör i sin personliga utvecklingsplan för kunnande. Detta kan ske i arbetslivet, som större andel gymnasiekurser, som studier vid öppna högskolan / yrkeshögskolan, i Karis med andra datanomstuderande osv.

I alla yrkesämnen ingår perioder av lärande i arbetslivet, som utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal. Bedömning av yrkesämnen sker främst i arbetslivet.

Mera information om utbildningen på vår hemsida www.axxell.fi/datanom-kyrkslatt

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet

Axxell och Yrkeshögskolan Novia har ingått ett samarbete för att Axxells studerande redan i sina studier vid Axxell skall kunna avlägga yrkeshögskolestudier och den vägen förbättra eller t.o.m. säkra sina möjligheter att få en studieplats vid Novia.

Samarbetet innebär att studerande i Axxell kan byta ut en examensdel (max 15 kp) eller valbara gemensamma ämnen (max 8 kp) sina studier mot studier vid Öppna yrkeshögskolan vid Novia. Det finns modeller på färdiga studiestigar beroende på vad det är man vill fortsätta studera vid Novia. Studierna vid öppna YH avläggs i slutet av studierna vid Axxell och studerande kan sedan anhålla om fortsatta studier direkt vid Novia utan urvalsprov. Förutsättningen för detta är att samtliga 30 studiepoäng är avlagda med godkänt vitsord och studerande har ett examensbetyg från Axxell.

För följande av Novias utbildningar vid campus Raseborg och Åbo finns färdiga ”paket” utarbetade för hur

Raseborg

 • Byggmästare (YH) / Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
 • Agrolog (YH)
 • Skogsbruksingenjör (YH)

Åbo

 • Sjukskötare (YH) / Hälsovårdare (YH)
 • Tradenom (YH)
 • Sjökapten (YH)

En grundexamen ger alltid behörighet att söka vidare till studier vid yrkeshögskola eller universitet. En studerande som avlagt grundexamen i Axxell har behörighet att söka och bli antagen i den gemensamma ansökan till högskolestudier. Avtalet mellan Novia och Axxell innebär en möjlighet för de studerande att få en studieplats vid Novia.

ytterligare stärka de studerandes möjligheter för studier vid tredje stadiet planerar Axxell också andra insatser inom egen regi. Dessa insatser är främst kopplade till de sk. gemensamma ämnena

För Axxell är det viktigt att kunna stöda de studerande inför vidare studier. Vid den utvärdering som utförs i slutskedet av studierna har över 30% av de studerande uppgett att de har planer på att fortsätta studera efter avslutade studier vid Axxell.

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Ny närvårdarutbildning startar i Åbo hösten 2019

Hösten 2019 inleds en ny svenskspråkig närvårdarutbildning (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen) i Åbo i ett nära samarbete mellan Axxell och Åbo yrkesinstitut. Orsaken till att man nu ordnar närvårdarutbildningen på svenska i Åbo är att det kommit signaler från arbetslivet om att det finns ett stort behov av närvårdare i Åboregionen.

Samarbetet kommer att genomföras så att Axxell köper undervisningstjänster för de obligatoriska yrkesämnena av Åbo Yrkesinstitut. Utbildningen kommer att ordnas dels i Åbo yrkesinstituts utrymmen och dels i Axxells utrymmen i Åbo. Största delen av utbildningen, 135 kompetenspoäng obligatoriska yrkesämnen kommer att ske i Åbo yrkesinstituts utrymmen, medan de gemensamma ämnen och valbara yrkesämnen sker i Axxells regi och utrymmen. De studerandes som antas kommer att vara inskrivna i Axxell. Det är Axxell som har anordnartillstånd för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen på svenska.

Till närvårdarutbildningen kan båda unga och vuxna söka. Niondeklassisterna söker i första hand till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi under tiden 19.2-12.3.2019 men unga kan också söka direkt i den kontinuerliga ansökan via Axxells hemsida. Vuxna söker med ansökningsblanketten som finns på Axxells hemsida. Beslut om antagning görs i mitten av juni i samband med att resultaten från gemensamma ansökan publiceras. Man kan även genomföra utbildningen på läroavtal och man behöver heller inte avlägga hela examen om man inte har behov av den, man kan också avlägga en eller flera av examensdelarna.

Grundexamens uppbyggnad

En grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen består av 180 kompetenspoäng (kp).

Samarbetet kommer att genomföras så att Axxell köper undervisningstjänster för de obligatoriska yrkesämnena av Åbo Yrkesinstitut.

135 kp obligatoriska yrkesämnen, fördelade på 4 olika examensdelar, i ÅYI:s regi

Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp *

Att främja välbefinnande och funktionsförmåga, 30 kp *

Att arbeta inom hemvård, 40 kp

Att främja äldres delaktighet, 35 kp

35 kp gemensamma ämnena genomförs i Axxells regi vid vår enhet i Åbo (sjöfart och turism)

15 kp valbara examensdelar genomförs enligt de studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande

I alla yrkesämnen ingår perioder av lärande i arbetslivet, som utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal.

Med * märkt examensdel är gemensam för alla kompetensområden.

Mera info på vår hemsida https://www.axxell.fi/narvardare-abo

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Axxells utbildningsutbud i den gemensamma ansökan

Deadline för att mata in utbildningar i studieinfo inför den gemensamma ansökan (GA) är den 15.11.2018. Inför detta datum sammanträdde Axxells direktion 29.10.2018 för att ta ställning till utbildningsutbudet. Hela Axxells utbud framgår ur bilagan. Några av besluten önskar vi dock motivera lite mera.

Axxell har i sitt anordnartillstånd rätt att ordna 33 grundexamina varav 22 grundexamina är aktuella under nästa år. Av dessa 22 finns enbart 14 i GA och av Axxells ca 2000 studerande i yrkesutbildningen utgör 700 ungdomar.

Kockutbildningen i Karis utgår från den gemensamma ansökan

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (kock) erbjuds inte längre i den gemensamma ansökan i Karis utan endast i Pargas. I Karis fortsätter kockutbildningen men alla sökande, också de ungdomar som vill bli kockar, skall söka direkt via vår hemsida. Och ungdomarna är hjärtligt välkomna! Antagningen är kontinuerlig men sker med samma tidtabell som gemensamma ansökan för niondeklassister. Ungdomarna skall också ha grundskolans avgångsbetyg innan de kan antas. 

Varför ett sådant beslut? Jo, för att det som finns i GA binder en utbildningsanordnare väldigt mycket. Oberoende av antalet sökande måste vi starta och förverkliga en hel utbildning, oberoende av sökandes förutsättningar för kockyrket måste vi anta dem osv.

De utbildningar som man söker direkt till kallar vi flerform. En flerformsutbildning kan vi själva forma ganska långt, vi kan skapa grupper enligt behov; de snabba, de som vill ha lite mera, de som har läroavtal osv. När alla studerande finns i samma utbildningsform får vi volym att möta behov, individens och arbetslivets. Vi kan också välja vem vi antar. De som antas skall ha förutsättningar för att studera i flerform, ha en högre grad av självledarskap. Homogena grupper höjer utbildningens kvalitet. Samarbete med Micke Björklund utvecklas ytterligare.

Kockutbildningen i Pargas fortsätter som förut. De studerande som behöver gå i s.k. ungdomsutbildning kan nu söka enbart till Pargas. För de allra svagaste ökar vi vårt samarbete med Optimas utbildningar i Pargas. I vår vision finns Optima på vårt campus både när det gäller utbildning och inkvartering.

Lägg till att denna bransch har ett outsinligt behov av yrkeskunnig arbetskraft!

Beslutet är alltså ett beslut som garanterar utveckling och höjer kvaliteten i utbildningen och pedagogiken. På detta beslut sparar vi inte en cent.

Mera detaljerad information om den utbildning som startar hösten 2019 i Karis kommer att finnas på våra hemsidor senast i början av nästa år.

Datanomutbildning i Kyrkslätt?

På listan finns också en ny datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) som planeras att genomföras i Kyrkslätt i nära samarbete med Kyrkslätt gymnasium. Till utbildningen söker man via den gemensamma ansökan och det finns 24 platser. Grundtanken är att de gemensamma ämnena sköts av Kyrkslätt gymnasium och de studerande avlägger en kombiexamen (datanom + student) alternativt att man avlägger gemensamma ämnen i Karis. De obligatoriska yrkesämnena sköts av Axxell och de valbara yrkesämnena kommer man skilt överens om när man vet vilka val studerande kommer att göra.

Vi förhandlar som bäst om former och pris för detta. Om vi inte lyckas plockas utbildningen bort från studieinfo (vilket låter sig göras också efter 15.11).

Närvårdarutbildning i Åbo?

Den andra nyheten gäller en närvårdarutbildning (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen) i Åbo i nära samarbete med Åbo yrkesinstitut. Utbildningen skulle ha 24 platser. Tanken är att Åbo Yrkesinstitut skulle sköta yrkesämnena i den mån de klarar språket och att de gemensamma ämnena sköts av Axxell, närmare bestämt tillsammans med sjöfart och turism.

Vi förhandlar som bäst om former och pris för detta. Om vi inte lyckas plockas utbildningen bort från studieinfo (vilket låter sig göras också efter 15.11).

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Inbjudan: Axxell, Prakticum och Solvalla bjuder in till träff med info om nya yrkesutbildningen 31.8.2018 kl. 9-13 i Karis

När det nya skolåret inleds i augusti är det väldigt mycket som är nytt i yrkesutbildningen. Ny lagstiftning trädde i kraft 1.1.2018 och den tillämpas nu fullt ut på de studerande som inleder sin utbildning i höst. Nya examensgrunder ger nyare och fräschare innehåll i utbildningarna. Till sin utformning ändrar yrkesutbildningen en hel del och den kommer markant att skilja sig från t.ex. sättet hur grundskolan arbetar.

Kompetensbaserat lärarande och kundorientering är ledord men inte tomma ord.

Därför vill vi, Axxell, Prakticum och Solvalla tillsammans nu inbjuda dig som studiehandledare till en träff där vi berättar om allt det nya i lagstiftningen och e-grunder och hur vi på de olika skolorna kommer att förverkliga detta. På plats kommer också att finnas representanter för arbetslivet som berättar om arbetskraftsbehov och hur vi samarbetar för att möta det.

Hoppas du har möjlighet att delta. Tag gärna också någon annan, t.ex. din rektor, med på träffen.

Tid: fredagen den 31.8.2018, kl. 9 – 13
Plats: Axxells utrymmen i Karis, Bangatan 75
Anmälan: axxell@axxell.fi senast onsdagen 29.8 (meddela också eventuella allergier)

Välkomna!

Lena Johansson, rektor, Axxell

Harriet Ahlnäs, rektor, Prakticum

Anna Pensar, rektor, Solvalla / Folkhälsan Utbildning Ab


Kontinuerlig ansökan

I och med den stora yrkesutbildningsreformen är det möjligt att kontinuerligt söka till yrkesutbildningen. Den kontinuerliga ansökan ersätter den tidigare tilläggsansökan till yrkesutbildningen. Också ansökan till alla Axxells utbildningar som fanns med i den gemensamma ansökan är nu öppna. Den som är intresserad av någon av våra utbildningar kan söka direkt till oss genom att fylla i ansökningsblanketten på Axxells hemsida. En person som sökt i den gemensamma ansökan till en utbildning men nu önskar byta till en annan utbildning skall också skicka in sin ansökan via våra hemsidor. Då en ansökan kommer in till oss kontaktar examenshandledaren den sökande för en ansökningsdiskussion.

Eftersom det inte längre görs åtskillnad mellan ungdoms- och vuxenutbildning finns ej heller några hinder att en niondeklassist söker till en grundexamen som ordnas i flerform.  Se vägledningsinfo nr 2. Detta kräver ju dock ett stort eget ansvar av den sökande. På vår hemsida finns alla utbildningar som vi ordnar samlade.

Mera information ger rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi eller kommunikationschef Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi


Axxell-dagen ordnas 27.11.2018

Årets Axxell-dag går av stapeln tisdagen 27.11.2018. Axxell-dagen ordnas som tidigare i Axxells utrymmen i Karis, Bangatan 75. Under Axxell-dagen presenteras i första hand de utbildningar som Axxell har med i den gemensamma ansökan. Under dagen får niondeklassisterna gå runt och bekanta sig med Axxells utbud av utbildningar och de kan också delta i den fartfyllda lagtävlingen Mästare9. Mästare9-tävlingen består av fyra olika uppgifter som genomförs på tid. Uppgifterna har anknytning till Axxells yrkesutbildningar, inga förhandskunskaper krävs.

Mera information om Axxell-dagen kommer att skickas ut i höst men boka in dagen redan nu. Mera information ger kommunikationschef Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller tfn 044-739 7357.


Information till vårdnadshavare och föräldrar

Vi har samlat information om yrkesutbildning i allmänhet och Axxell i synnerhet och bandat den. Filmen är ca 35 minuter lång.

Den främsta målgruppen är vårdnadshavare och föräldrar till dem som skall välja i GA 2018, men informationen är allmängiltig och kan användas också i andra sammanhang.

Filmen hittar ni här.

På frågor gällande detta svarar rektor Lena Johansson per tfn 044-739 7345 eller per e-post lena.johansson@axxell.fi


Axxell satsar på att stärka möjligheterna till fortsatta studier på tredje stadiet

De studerande som i höst inleder studier i Axxell kommer att få möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Denna väg har tillsvidare arbetsnamnet ”5:an” och innebär bl.a:

 • inom de obligatoriska gemensamma ämnena (ca. 20 kp) skapar vi, där det är möjligt, egna grupper för de studerande som har siktet inne på fortsatta studier
 • inom ramen för de valbara gemensamma ämnena (ca. 8 kp) ordnas ett slags preppkurser inom modersmål, finska, engelska och matematik som kan vara lokala Axxell-kurser eller öppna YH-kurser som ger studiepoäng

Utöver det som görs i GEM-ämnen försöker vi att i varje grundexamen tillsammans med YH Novia skapa ett öppna högskolas utbud på 5-15 kp.

Våra studerande har samma möjligheter som förut att söka och bli antagna i den Gemensamma Ansökan till högskolestudier. De kan också söka via öppna högskolan till högskolan och för det krävs 30 studiepoäng. Idag utgör intagningen via öppna högskolorna ca 1 %, men tanken är att den procenten i fortsättningen skall stiga till 20 %.

Möjlighet till kombistudier utgår

När Axxell nu gör nya utbildningsplaner (tidigare benämnda läroplaner) har vi inte längre samma möjligheter att erbjuda kombistudier för våra studerande som vi tidigare haft, vilket leder till att vi slutar bjuda ut möjligheten till kombistudier.

Det finns flera orsaker till detta. Vi frångår systemet med fem perioder. Fritt valbara studier (10 kp) som använts för detta ändamål finns inte längre i de nya examensgrunderna som träder i kraft 1.8.2018. Många av de gemensamma ämnena kommer att integreras i yrkesämnen vilket gör schemaläggning för kombi mycket svårare o.s.v.

Det formella beslutet om de gemensamma ämnenas utformning tas av Axxells direktion i april eller juni.

På frågor gällande detta svarar rektor Lena Johansson per tfn 044 7397345 eller per e-post lena.johansson@axxell.fi.


Inbjudan till planakademier

Andan i den nya lagen om yrkesutbildning (531/2017) är att utbildningsanordnarna och arbetslivet skall samarbeta mera. Ett av Axxells svar på detta är att vi nu inbjuder arbetslivets representanter till planakademier när vi gör upp nya utbildningsplaner (tidigare benämnd läroplan).

En planakademi är ett heldagsmöte där alla parter sätter sig runt samma bord och gör en utbildningsplan för en examen. Parterna är arbetslivets representanter, lärare, samarbetspartners som t.ex. YH-representanter m.fl. Under dagen hanteras i princip utbildningsplanen för en grundexamen, i vissa fall görs två grundexamina samma dag. Alla planakademier följer samma modell.

Som vägledare är du hjärtligt välkommen att delta i en eller flera planakademier. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig hur yrkesutbildningen är uppbyggd, vad de olika examina innehåller, vilka  valmöjligheter som finns o.s.v.

Mera information om planakademierna, tidtabellen samt anmälningsformulär hittar du här. https://www.axxell.fi/aktuellt-i-axxell.

Välkommen!

På frågor gällande detta svarar rektor Lena Johansson per tfn 044 7397345 eller per e-post lena.johansson@axxell.fi.


Alla grundexamensutbildningar är öppna för alla intresserade

Eftersom det inte längre är skillnad på grundläggande yrkesutbildning (ungdomsutbildning) och fristående examen (vuxenutbildning) så är i princip alla utbildningar öppna för alla intresserade.

De flesta ungdomar som kommer till yrkesutbildningen kommer direkt efter nionde klassen och de söker direkt via den Gemensamma antagningen GA, precis som förut. Men alla Axxell utbildningar finns inte i GA. Där finns bara de som inleds på hösten och som är riktade till målgruppen ungdomar dvs. de utbildningar som har mycket närstudier och är ”traditionell skola”. I GA 2018 har Axxell 17 olika grundexamensutbildningar.

Axxell erbjuder under 2018 också följande utbildningar (tidigare nämnda vuxenutbildningar)

 • i Åbo – turisttjänsteman
 • i Brusaby - hästskötare eller ridinstruktör och naturinstruktör
 • i Karis - ungdoms- och fritidsinstruktör
 • i Karis – snickare och fastighetsskötare
 • i Ekenäs – artesan inom textil och guldsmide (flyttar småningom till Överby)
 • i Överby - artesan inom keramik, inredning, tapetsering
 • i Överby – trädgårdsmästare

Till de ovannämnda utbildningarna söker man direkt till Axxell, via www.axxell.fi

Dessa utbildningar kan inledas vid olika tidpunkter under året och de startar om det finns tillräckligt med sökande. Ibland skjuts starten fram i väntan på tillräckligt många sökande.

Dessa utbildningar förverkligas som flerform vilket betyder mindre närstudier och mera eget arbete, något som kräver gott självledarskap och ansvarstagande av den sökande. En del av utbildningarna har åldersgräns (18 år) för de sökande t.ex. ungdoms- och fritidsinstruktör.

Den sökande kallas alltid på intervju och vid intervjun kollar vi lämplighet, motivation och förutsättningar för studier i flerform samt tidigare kunnande. Samma förmåner, ss. skollunch, studerandevård, gäller alla grundexamensutbildningar oberoende av hur de förverkligas. Gemensamma ämnen läses nu också på dessa utbildningar och de ger behörighet för studier på tredje stadiet.

Heltidsstudier berättigar till FPA:s förmåner.

Mera information i detta ärende  får du av Lena Johansson, tfn 044 739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Sökande till djurskötare och landsbygdsföretagare välj grundexamen inom lantbruksbranschen i GA

I och med den stora reformen av yrkesutbildningen har också informationen på www.studieinfo.fi om utbildningar uppdaterats. Alla som är intresserade av djurskötare / landsbygdsföretagare bör observera, att då man söker på www.studieinfo.fi kan man enbart välja grundexamen inom lantbruksbranschen, inte antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare. Man kan alltså INTE i ansökningsblanketten, som tidigare, välja antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare utan väljer endast grundexamen inom lantbruksbranschen. Information om respektive utbildning finns, men inte möjligheten att välja någondera då man gör ansökan. Den sökande kommer i antagningsbrevet att få frågan vilken av de två utbildningarna man önskar gå.

Vi hoppas att ni informerar era elever och andra som är intresserade av dessa utbildningar om detta.

Mera information i detta ärende får du av Ida Fredriksson, tfn 044 739 7327 eller ida.fredriksson@axxell.fi


Hej,

Inom yrkesutbildningen händer det mycket denna vår. Den nya lagen om yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018 och 1.8.2018 får vi nya läroplaner. Vi i Axxell kommer att ge ut information om reformen och hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. Vi har för avsikt att an efter det blir aktuellt ge ut informationen i form av ett e-postbrev. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas på vår webbsida (länken ovan).

Målgruppen för denna information är elev- och studiehandledare i grundskolorna och gymnasierna, personal på TE-byråerna och ungdomsverkstäderna m.fl. Mottagare till detta första meddelande har vi samlat i hop från olika webbsidor, våra tidigare e-postgrupper mm. Meddela oss om du inte vill ha denna information av oss. Meddela också om du vet någon som vill ha denna information men inte fått detta meddelande. Berätta också gärna vad ni behöver och vill ha för information om så sammanställer vi sådan.

God fortsättning på det nya året

Lena Johansson
rektor