Vägledningsinfo

Axxells nyhetsflöde om yrkesutbildningen 

Vägledningsinfot är ett infobrev från Axxell om sådant som är aktuellt inom yrkesutbildningen, om reformen av yrkesutbildningen, hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. An efter som ny information finns att tillgå skickas ett e-post brev ut. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas här på denna sida.

Vill du ha den här information via e-post, kontakta axxell@axxell.fi och meddela din e-postadress. 

Axxell-dagen 22.11.2022

Axxell-dagen ordnas i år som en fysisk dag i Karis. Tidpunkten är tisdagen 22.11.2022, närmare info och anmälan kommer senast i mitten av oktober till er studiehandledare. Vi kommer att ordna dagen på motsvarande sätt som innan corona-pandemin, dvs. eleverna får välja en rutt med 5-7 utbildningar som hen vill bekanta sig med. På frågor svarar maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357. Välkommen!

Barnledare i gemensam ansökan

Axxell startar en ny barnledarutbildning för ungdomar hösten 2023. Eleverna söker till utbildningen i gemensam ansökan våren 2023. Bristen på personal inom småbarnspedagogiken är enorm och den här utbildningen är ytterligare ett försök att bidra till att avhjälpa bristen på personal. Utbildningen kommer att ordnas i Karis, men utbildningen riktar sig till ungdomar från hela Svenskfinland. För studerande som kommer längre ifrån finns möjlighet att bo på internat i Karis. Efter att man avlagt barnledar-examen kan man antingen välja att gå direkt ut i arbetslivet, eller också kan man studera vidare till lärare inom småbarnspedagogiken eller socionom inom småbarnspedagogik. Möjligheterna är många. Ett samarbete med Åbo Akademi är i vardande så att studievägen från andra till tredje stadiet blir så rak som möjligt. Läs mera om utbildningen på www.axxell.fi/barnledare-unga

HUX i Karis och Pargas i gemensam ansökan

I vår kommer vår HUX-utbildning i Karis och Pargas att finnas med i den gemensamma ansökan. Våren 2023 söker alltså eleverna till HUX via gemensam ansökan.

Prao i Axxell

Glöm inte möjligheten till prao hos oss! Som tidigare år tar vi emot prao-elever under hela läsåret. Vi kan i princip erbjuda en plats/bransch/vecka för prao under läsåret. Anmälningarna görs elektroniskt och blanketten finns på https://www.axxell.fi/prao. Handled gärna de av era elever som måste söka till yrkesutbildningen enligt prövning att ta del av en PRAO-period helst på fem dagar. Examenshandledarna ger mera information (kontaktuppgifterna hittar ni på www.axxell.fi/vagledare).


Teamsdiskussion kring ansökan enligt prövning fredag 20.1.2023 kl. 8

Fredagen den 20.1 kl. 8 ordnar vi en diskussion kring ansökan enligt prövning via Teams. På plats finns rektor Lena Johansson, speciallärare Victor Lillqvist och examenshandledare Johanna Rosenqvist.

Skicka gärna frågor på förhand till lena.johansson@axxell.fi.

Ingen anmälan behövs, det är bara att ansluta via länken:

Microsoft Teams-möte

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 353 054 167 98

Ladda ned Teams- | Anslut på webben

Öppet hus i Axxell

Välkommen på Öppet hus till våra olika enheter vecka 5. Vi ordnar Öppet hus enligt följande:

Pargas 31.1 kl.

Åbo 1.2 kl. 16-20

Karis 2.2 kl. 16-20

Brusaby 4.2 kl. 10-14

Programmet uppdateras efter hand på www.axxell.fi/oppet-hus. Informera gärna era elever och deras vårdnadshavare om möjligheten att besöka våra enheter.


Morgonkaffe med Axxell

Torsdag 7.4 Kl. 08:00 – 08:30

Välkommen med på vårt sista virtuella morgonkaffe detta läsår tillsammans med oss på Axxell.

Kaffestunden riktar sig till alla er som handleder till yrkesutbildningen. Under kaffestunden informerar vi er om bl.a. Axxells tankar och planer för HUX-utbildningen. (https://www.axxell.fi/hux)

Om ni har frågor ni funderar på kan ni med fördel skicka dem till oss på adressen axxell@axxell.fi på förhand eller ställa dem under kaffestunden.

Ni behöver inte anmäla er utan ni kan ansluta er via länken nedan:

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Antagning enligt prövning och nationellt prov

30.4.2022 ska bilagor gällande ansökan enligt prövning skickas till adressen nedan. Kuvertet ska märkas med ”Ansökan enligt prövning”.

Axxell Ansökningsbyrå
PB 1006
10601 EKENÄS

Handlingarna kan vara t.ex:

 • utlåtande från olika vård och testinstanser
 • uppgifter om pedagogiska lösningar, både lyckade- och mindre lyckade, som tidigare ordnats för att stöda inlärningen och underlätta studerandes vardag.

Alla som sökt enligt prövning kallas till ett nationellt prov som mäter inlärningsfärdigheten. Provet har utformats av Helsingfors universitet. Mera information finns här: https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/koulutuksen-arviointikeskus/oppimisvalmiuskoe-ammatillisen-koulutuksen-harkinnanvaraisen-haun-tueksi

 • 25.4.2022 kl. 12-14 Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Pargas
 • 28.4.2022 kl. 10-12 Prov som mäter inlärningsfärdigheter ordnas i Karis

Axxell Brusaby ordnar virtuellt öppet hus lördagen 5.2.2022 kl. 11.00

Öppet hus vid Axxells naturbruksenhet i Kimito ordnas i år igen som ett virtuellt evenemang. Evenemanget sänds live via Youtube och du får under en förmiddag ta del av livesändningar från de olika utbildningarna och verksamhetspunkterna i Brusaby. Som besökare få man bekanta sig med Brusabys utbildningsutbud (se program nedan), få en rundtur på internatet, bekanta sig med djuren på Norrgård, träffa våra assistenthundar samt träffa våra studerande från olika linjer. Vår examenshandledare Ida Fredriksson guidar oss genom programmet och tar oss mellan de olika programpunkterna.

Evenemanget är ett ypperligt tillfälle för den som funderar på att söka till Brusaby att få svar på sina frågor. Frågor kan under evenemanget ställas via en chat, eller mailas på förhand till brusaby@axxell.fi så svarar vi under livesändningen.

Delta i evenemanget via länken nedan:

https://youtu.be/YoYWVjLBi1g

Skicka gärna länken till evenemanget vidare till eleverna och deras vårdnadshavare. Livesändningen sparas och går också att se på efteråt.

På programmet bland annat:

 • Rundvandring i vårt renoverade djurhus
 • Rundvandring på Norrgård, presentation av vår nya boskapshall samt andra nyheter på gården
 • Besök på smådjurskliniken
 • Rundvandring i stallet samt presentation av våra nya hästar
 • Information om assistenthundsverksamheten
 • Rundtur på internatet
 • Live med studerandekåren och tutorerna
 • Information om våra utbildningar
 • Grundexamen inom lantbruksbranschen – Djurskötare och Landsbygdsföretagare
 • Grundexamen inom skogsbranschen – Skogsarbetare-skogsserviceproducent
 • Grundexamen inom hästhushållning – Hästskötare, Handledare inom hästservice och Ridinstruktör
 • Yrkesexamen i djurskötsel – Djurskötare på klinik och Djurtränare
 • Yrkesexamen inom naturbranschen – Viltvårdare och Vildmarksguide
 • Yrkesexamen inom mediebranschen – Naturfotograf

Mer infomation hittar du på våra sociala medier; Facebook, Instagram, YouTube samt på vår hemsida www.axxell.fi/brusaby.

Varmt välkommen!

Vi tar emot prao igen

Vi tar igen emot elever som vill komma på prao förutsatt att läget på enheten tillåter det. Anmälningsblanketten finns på www.axxell.fi/prao och mera information ger examenshandledarna (kolla kontaktuppgifter på www.axxell.fi/vagledare)


Antagning enligt prövning, Hux samt info om att fysiska öppet hus är annullerade och prao på paus

Vi tar inte emot prao i januari

På grund av det rådande läget med coronapandemin är vi tvungna att annullera alla elever som vill komma på prao. Beslutet gäller januari 2022, dvs. veckorna 2, 3 och 4. Vi tar på nytt ställning till möjligheten till prao senast i början av vecka 4 och meddelar hur vi fortsätter i februari. Alla de elever som anmält sig till prao i januari kontaktas och får möjligheten att komma på prao senare om det är möjligt. Mera information ger examenshandledarna (kolla kontaktuppgifter på www.axxell.fi/vagledare)

Fysiska öppet hus i februari annulleras, möjlighet ändå att besöka enheterna med familjen

På grund av det rådande läget har vi också beslutat att annullera de fysiska öppet hus-dagarna på alla våra enheter som var planerade till början av februari. Däremot kommer det att på vissa enheter ordnas virtuella öppet hus då man på distans kan bekanta sig med enheten. Vi informerar närmare så fort vi har mera information. Personer intresserade av att börja studera i Axxell har dock möjlighet att tillsammans med sin familj besöka enheterna och internaten. Boka in ett besök direkt med examenshandledaren (kolla vid behov kontaktuppgifter på www.axxell.fi/vagledare). Mera information ger maria.pettersson@axxell.fi, uppdateringar även på www.axxell.fi/oppet-hus

HUX – Utbildning som handleder för examensutbildning

Axxell har beviljats tillstånd att ordna Hux - utbildning som handleder för examensutbildning fr.o.m. 1.8.2022. Vi utreder om Hux-utbildningen kommer i GEA men den kontinuerliga antagningen kommer att ha stor betydelse för den här utbildningen. Huxen ordnas i Pargas, Brusaby och Karis. Det bästa utbudet och de bästa tjänsterna kommer dock att finnas i Karis där vi har vår största enhet. Vi inleder nu den egentliga planeringen av utbildningen och återkommer senare till innehåll, praktiskt förverkligande osv.

Antagning enligt prövning

Vi har fått många frågor om antagning enligt prövning. Vi hanterar antagning enligt prövning centralt i Axxell så det räcker med en uppsättning handlingar per sökande, även om personen söker till flera utbildningar i Axxell. Till handlingarna önskar vi att sökande lägger diagnos och utlåtande om den och att man i t.ex. fritext delar med sig av pedagogiska lösningar man haft, både lyckade och mindre lyckade, för att stöda inlärningen och underlätta studerandes vardag.

Påminnelse: föräldramöten på distans 18.1 och 19.1

Informera gärna era elever och vårdnadshavare om våra föräldramöten på distans. Tidtabellen är följande:

Tisdag 18.1.2022 kl. 19:00 via Teams: allmänt om yrkesutbildningen, målgruppen intresserade och vårdnadshavare. Anmälan till axxell@axxell.fi senast dagen innan, dvs. 17.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Onsdag 19.1.2022 kl. 18.00 via Teams: målgruppen vårdnadshavare till studerande med någon form av inlärningssvårigheter och/eller särskilda behov. Anmälan till axxell@axxell.fi senast dagen innan, dvs. 18.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Tack för hjälpen! Mera information ger lena.johansson@axxell.fi eller 044-739 7345.


Öppet hus på Axxells enheter i februari 2022

I februari 2022 planerar vi att ha Öppet Hus på våra enheter enligt följande:

 • Åbo 1.2 kl. 16-19
 • Karis 3.2 kl. 15-19
 • Brusaby 5.2 kl. 10-14
 • Pargas 9.2 kl. 15-19

Mera information om program kommer i början av nästa år. Vi uppdaterar programmet på https://www.axxell.fi/oppet-hus och också i våra sociala media-kanaler samt skickar ut ett nytt vägledningsinfo med mera info om programmet.

Titta gärna också igenom inspelningen från Axxell-dagen, den finns www.axxell.fi/axxelldagen. Kom också ihåg våra infofilmer, vad-filmerna, om utbildningarna, de finns alla på www.axxell.fi/vad. Observera också att det finns tre nya filmer – en om UA dvs. praktik (utbildning enligt utbildningsavtal), en om internat och en om gemensamma examensdelar, GEM.

Mera information ger maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Morgonkaffe med Axxell torsdag 11.11 kl. 8.00 – 8.30

Välkommen med på vårt virtuella morgonkaffe tillsammans med oss på Axxell. Kaffestunden riktar sig till alla er som handleder till yrkesutbildningen.

Under kaffestunden informerar vi er om aktuella ärenden inom yrkesutbildningen. Om ni har frågor ni funderar på kan ni med fördel skicka dem till oss på adressen axxell@axxell.fi eller ställa dem under kaffestunden.

Datumen för följande morgonkaffe är: 17.2 & 7.4.

Ni behöver inte anmäla er utan ni kan ansluta er via länken nedan:

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Axxell-dagen 16.11

Axxell-dagen går av stapeln 16.11 som en livesändning från Karis. Vi sänder live kl. 9 och kl. 13. Är du intresserad att följa med livesändningen är det bara att anmäla sig till maria.pettersson@axxell.fi, med klass eller utan. Tillfället spelas också in så det går att se på det efteråt. Livesändningen är ca 45 min lång och innehåller bl.a. info om yrkesutbildningens många möjligheter, intervjuer med studerande och videoinserter inspelade på förhand. Observera att det under livesändningen inte kommer att ges info om alla olika utbildningar, för mera info om utbildningarna hänvisar vi till www.axxell.fi/vad och de videon som finns på sidan.

Kontakta Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi eller 044-739 7327 vid frågor om morgonkaffet eller maria.pettersson@axxell.fi vid frågor om Axxell-dagen.


Morgonkaffe med Axxell torsdag 30.9 kl. 8.00 – 8.30

Välkommen med på läsårets första virtuella morgonkaffe tillsammans med oss på Axxell.

Kaffestunden riktar sig till alla er som handleder till yrkesutbildningen. Under kaffestunden informerar vi er om aktuella ärenden inom yrkesutbildningen. Om ni har frågor ni funderar på kan ni med fördel skicka dem till oss på adressen axxell@axxell.fi eller ställa dem under kaffestunden.

Ni behöver inte anmäla er utan ni ansluter er via nedanstående länk.

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Eller ring in (endast ljud)

+358 9 85626428,,975460578# Finland, Helsinki

Telefonkonferens-ID: 975 460 578#

Hitta ett lokalt nummer | Återställ PIN-kod

Läs mer | Mötesalternativ

Boka färdigt in följande datum för läsårets kommande virtuella kaffestunder: 11.11, 17.2 och 7.4

Håll också tisdagen 16.11.2021 bokad i det här skedet för Axxell-dagen. Det blir ingen fysisk Axxell-dag men vi planerar istället en streamad version med möjlighet att ställa frågor live. Vi återkommer med närmare information senast i början av oktober.

Kontakta Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi eller 044-739 7327 vid frågor om morgonkaffet eller maria.pettersson@axxell.fi vid frågor om Axxell-dagen


Axxell-dagen ordnas tisdag 16.11.2021

Stort tack till er alla som svarade på enkäten om Axxell-dagen. Axxell-dagen ordnas i höst tisdagen 16.11.2021. Boka in dagen i kalendern!

Utgångspunkten är att vi i höst ordnar en fysisk, traditionell Axxell-dag förutsatt att det är möjligt. Det slutliga beslutet görs under början av hösten och vi återkommer till frågan då. Kom ihåg att ni fritt kan använda VAD-filmerna i er handledning och vi kommer också att utveckla de existerande samt producera några nya allmänna videon i början av hösten.

Vi önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar! Frågor kan riktas till Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Förfrågan om fysisk Axxell-dag hösten 2021 - svara senast 21.5

Hösten 2020 annullerades Axxell-dagen på grund av coronapandemin och istället gjordes VAD-filmerna om våra utbildningar riktade till unga. Hösten 2021 planerar vi, om det bara är möjligt, att igen ordna en fysisk Axxell-dag. De föreslagna datumen är antingen torsdag 25.11 (v. 47) eller tisdag 16.11 (v. 46).

För att kunna planera vidare och slå fast ett datum för hösten 2021 önskar vi att ni besvarar det korta frågeformuläret nedan. Vi önskar veta vilketdera av ovannämnda datum ni föredrar och ifall ni kommer att delta i en fysisk Axxell-dag om en sådan kan ordnas. Vänligen svara på frågeformuläret senast fredag 21.5. Det tar endast några minuter att svara. Länken till formuläret hittar du här:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gluYoHs43kyyKJ2kbRZqNeu1EaZ1MadMvJpuKHoEMgdUN0owQjAzVzUzODRDT1FHTkxaUFcwSDZVNi4u

Det slutliga beslutet om en Axxell-dag ordnas fysiskt eller om det blir något slag av virtuellt evenemang tas i augusti när vi vet mera hurudant coronaläge vi har på hösten.

Tack för att ni ger er tid att svara på förfrågan! Frågor kan riktas till Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller 044-739 7357.


Datum för föräldramöten inför gemensam ansökan samt videon om utbildningarna

Eftersom det på grund av coronapandemin inte är möjligt att ordna fysiska föräldramöten kommer vi inom Axxell att ordna möten på distans istället. Datumen för dessa är enligt följande:

Tisdag 12.1.2021 kl. 18.00 via Teams: målgruppen vårdnadshavare till studerande med någon form av inlärningssvårigheter och/eller särskilda behov. Anmälan till axxell@axxell.fi senast 12.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Tisdag 19.1.2021 kl. 18:00 via Teams: allmänt om yrkesutbildningen, målgruppen intresserade och vårdnadshavare. Anmälan till axxell@axxell.fi senast 19.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Informera era elever och vårdnadshavare om föräldramötena och möjligheten att ställa frågor.

Eftersom Axxell-dagen i år inte kunde ordnas så har vi under hösten istället gjort informationsvideon om alla våra utbildningar som är riktade till unga. Alla videon samlas på www.axxell.fi/vad och finns också som spellista på Axxells youtube-konto, https://www.youtube.com/playlist?list=PL7OTvbTmaqwONlI4cvIJG7x-7o7X7NYdJ. Många videon finns redan publicerade och under denna och nästa vecka kommer de sista videona att laddas upp. På sidan samlar vi också allmän information om t.ex. YH-leden, personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) och möjligheten till internationella utbyten. Videona kan fritt användas i undervisning och delas med eleverna.

Informera gärna också eleverna och deras vårdnadshavare om www.axxell.fi/vad och filmerna.

Mera information ger Maria Pettersson, maria.pettersson@axxell.fi eller tfn 044-739 7357.


Axxell-dagen 24.11.2020 annullerad

På grund av den pågående coronaviruspandemin har vi beslutat att Axxell-dagen som var inplanerad till 24.11.2020, annulleras. Axxell-dagen i dess traditionella form kommer alltså inte att gå av stapeln i år. Vi planerar istället att ordna en virtuell variant, där alla utbildningar presenterar sig virtuellt och där eleverna får en inblick i studierna och utrymmena virtuellt istället. De här videona kommer man att kunna se på när det passar en själv. Mera information om detta kommer senare när vi hunnit längre i planeringen.

Däremot tar vi gärna emot mindre grupper på besök till alla våra enheter. Beroende på pandemiläget kan det bli ändringar i detta, situationen kan också variera regionalt. Men som situationen just nu är tar vi emot besök. Var i kontakt med examenshandledarna för att diskutera och komma överens om besök på våra enheter.

Vi fortsätter också ta emot PRAO som tidigare. Beroende på pandemiläget kan det också bli ändringar i det och situationen kan också här variera regionalt, men just nu är elever hjärtligt välkomna på PRAO.

Mera information ger Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi


Axxell-dagen ordnas 24.11.2020

Trots att vi just nu lever i undantagsförhållanden planerar vi framåt för hösten och hoppas att vi så fort som möjligt kan återgå till normala förhållanden. Vi ordnar Axxell-dagen igen i år och datumet för årets mässa är 24.11.2020. Som tidigare år ordnas Axxell-dagen på Bangatan 75 i Karis. Boka in dagen redan nu, inbjudan skickas ut i höst. Meddela om dagen av någon anledning är olämplig.

Mera information ger Maria Pettersson, tfn 044-739 7357 eller maria.pettersson@axxell.fi

 


Datanomer blir programutvecklare – egrunderna för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik ändrar

Från och med 1.8.2020 ändrar examensgrunderna för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Det innebär samtidigt att examensbenämningen ändrar från datanom till programutvecklare. Grundexamen förblir densamma och i gemensam ansökan söker de studerande till Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Innehållet i utbildningen är också långt detsamma som tidigare, men betoningen i undervisningen kommer i större grad att ligga på programmering och arbete som programutvecklare. I utbildningen kommer även att ingå grafiskt uttryck som en valbar examensdel. Den studerande kan själv utgående från egna intressen och sin egen karriärplanering välja sådana valbara examensdelar som man vill satsa på.

I och med nya examensgrunder ändrar också bedömningskriterierna. Inom yrkesutbildningen tas nu stegvis i bruk generiska bedömningskriterier dvs. kriterier som är lika för alla. Först ut är sex grundexamina – inom Axxell har vi två av dem; nämligen ovannämnda samt grundexamen inom el- och automationsbranschen.

På frågor svarar enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044-739 7635 eller harry.akerfelt@axxell.fi.


Öppet hus i Axxell

Öppet Hus ordnas i Axxell i Karis, Pargas och Brusaby enligt följande:

Axxell i Karis, Bangatan 75 - tisdag 21.1.2020 kl. 15-18

 • På programmet bl.a. föreläsning med Micke Björklund, CV-verkstad och mycket annat! Samtidigt ordnas Raseborgs stads rekrymässa i Axxells utrymmen!

Axxell i Pargas, Vapparvägen 4 - onsdag 22.1.2020 kl. 16-19

 • På programmet bl.a. after work-buffé och prova på kock.

Axxell Brusaby, Brusabyvägen, Kimito - lördag 25.1.2020 kl. 10-14

 • På programmet bl.a. djurhusen, stallet, ladugården och fårhuset är öppna, assistenthundsuppvisning och försäljning av Brusaby-produkter.

Mera om programmet på de olika enheterna finns på www.axxell.fi/oppet-hus

Skickar gärna denna info även till era elever och deras vårdnadshavare t.ex. via Wilma eller andra informationskanaler ni använder om ni inte redan gjort det.

Välkommen!

Publicerat 14.1.2020


Öppet hus i Axxell!

Öppet hus ordnas på de olika orterna där Axxell har verksamhet enligt följande:

Axxell i Åbo tisdag 12.11.2019 kl. 12-18 – närmare info om program hittar ni på vår hemsida
https://www.axxell.fi/-/oppet-hus-i-axxell-i-abo-12-11-2019

Axxell i Karis, tisdagen 21.1.2020

Axxell i Pargas, onsdagen 22.1.2020

Axxell Brusaby i Kimito, lördagen 25.1.2020

Närmare klockslag och program för öppet hus i januari publiceras mot slutet av året. Följ med vår hemsida eller sociala medier.

Välkommen!

 

 


Kosmetologutbildningen i Pargas utgår från den gemensamma ansökan!

Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog i Pargas erbjuds inte längre i den gemensamma ansökan. Kosmetologutbildningen i Pargas fortsätter, men alla intresserade, också de ungdomar som vill bli kosmetologer, ska söka i den kontinuerliga ansökan direkt via Axxells hemsida.

Ungdomarna är fortsättningsvis hjärtligt välkomna att studera till kosmetolog!

För niondeklassister sker ansökan med samma tidpunkt som gemensamma ansökan men det är fullt möjligt att också ansöka om studieplats i ett senare skede. Vi har kontinuerligt ansökningsförfarande. Ungdomarna skall också ha grundskolans avgångsbetyg innan de kan antas. 

De utbildningar som man söker direkt till oss med ansökningsblanketten på vår hemsida kallar vi flerform. En flerformsutbildning kan utbildningsanordnaren själva forma ganska långt. Vi kan t.ex. skapa olika form av grupper enligt behov, ss. de som önskar studera snabbare, de som behöver lite mera tid, de som har läroavtal etc. När ungdomar ingår i flerformsstudier har de ofta mera närstudier än vuxna, även om de kanske inte har fullt så mycket som de tidigare renodlade ungdomsgrupperna. Gemensamma ämnen läser ungdomarna med ungdomar i de andra branscherna.

När alla studerande finns i samma utbildningsform får vi mera volym i gruppen och på så sätt är det smidigare att tillgodose studerandes och arbetslivets behov.

De sökande intervjuas innan antagning, eftersom de personer som antas till utbildningen förväntas ha förutsättningar för att studera i flerform (kunna ta ett större ansvar över sina studier).

Mera detaljerad information om den utbildning som startar hösten 2020 i Pargas kommer att finnas på våra hemsidor senast i början av nästa år.

Mera information ger enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller beatrice.westerlund@axxell.fi.


PRAO i Axxell

Det är möjligt att komma och bekanta sig med Axxells utbildningar redan före studierna inleds. Vi kallar det för prao i Axxell och det är möjligt på alla enheter. Under vistelse hos oss har eleven möjlighet att bekanta sig med enheten på ett konkret sätt genom att ta del av en normal vardag i yrkesstudierna. Vi kan i princip erbjuda en plats/bransch/vecka för prao under läsåret. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att träffa lärare och ev. den blivande examenshandledaren, för att i ett tidigt skede skapa gott samarbete med hemmen.

Berätta gärna för era elever om denna möjlighet!

Anmälningarna görs elektroniskt och blanketten finns på https://www.axxell.fi/prao. På sidan finns också information om vem som är kontaktperson för respektive utbildning.

Välkommen på PRAO! Tveka inte att ta kontakt om ni funderar på något. Examenshandledarna svarar på frågor. Även sakkunnig Astrid Nyman, astrid.nyman@axxell.fi eller tfn 044-739 7353 svarar på frågor.


Välkommen på besök till Axxell Brusaby våren 2020

Axxells naturbruksenhet Brusaby på Kimitoön bjuder in 8:onde klassister till Brusaby för en besöksdag  våren 2020. Vi ordnar ett program där ni får bekanta er med våra utbildningar, djuren, gården och livet på landet. Programmet kan variera beroende på antal elever och önskemål.

Vi har möjlighet att ta emot tre skolor som kan besöka oss med sina 8:onde klassister under våren en dag som vi kommer överens om. Vi står för kostnaderna för transport och mat. Först till kvarn som gäller!

Intresseanmälningar/bokning kan göras till examenshandledare Ida Fredriksson, ida.fredriksson@axxell.fi / 044-739 7327 som också ger mera info.


Axxell-dagen 26.11.2019

Axxell-dagen ordnas i år tisdagen 26.11.2019, som tidigare på Bangatan i Karis. Mera information och inbjudan kommer i början av oktober.

Mera information ger kommunikationschef Maria Pettersson, tfn 044-739 7357eller maria.pettersson@axxell.fi.