Vägledningsinfo

Axxells nyhetsflöde om yrkesutbildningen 

Vägledningsinfot är ett infobrev från Axxell om sådant som är aktuellt inom yrkesutbildningen, om reformen av yrkesutbildningen, hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. An efter som ny information finns att tillgå skickas ett e-post brev ut. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas här på denna sida.

Vill du ha den här information via e-post, kontakta axxell@axxell.fi och meddela din e-postadress. 

Föräldramöten på distans: tisdag 16.1.2024 och onsdag 17.1.2024

Informera gärna era elever och vårdnadshavare om våra föräldramöten på distans inför gemensam ansökan. Tidtabellen är följande:

Tisdag 16.1.2024 kl. 18:00 via Teams: allmänt om yrkesutbildningen, målgruppen intresserade och vårdnadshavare. Anmälan till axxell@axxell.fi senast dagen innan, dvs. 15.1.2024. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Onsdag 17.1.2024 kl. 18.00 via Teams: målgruppen vårdnadshavare till studerande med någon form av inlärningssvårigheter och/eller särskilda behov och/eller ska söka enligt prövning. Anmälan till axxell@axxell.fi senast dagen innan, dvs. 16.1. Frågor får gärna sändas på förhand till adressen axxell@axxell.fi, frågorna behandlas anonymt på mötet.

Tack för hjälpen! Mera information ger lena.johansson@axxell.fi eller 044-739 7345.

Öppet hus i Axxell i februari 2024

Välkommen på Öppet hus till våra olika enheter i februari. Vi ordnar Öppet hus enligt följande:

Brusaby, Kimito - lördagen 3.2 kl. 10-13

Åbo - tisdag 6.2 kl. 16-19

Karis - onsdag 7.2 kl. 14-18

Pargas - torsdag 8.2 kl. 16-19

Programmet uppdateras efter hand på www.axxell.fi/oppet-hus. Informera gärna era elever och deras vårdnadshavare om möjligheten att besöka våra enheter.

Mästare9 -regionfinaler

I år ordnas Mästare9-regionfinalerna både i Åboland och i Nyland av Axxell. Närmare information om tävlingarna kommer till de skolor som har lag som gått vidare från lokaltävlingarna. Datumen för regionfinalerna är följande:

Åboland: Axxell i Åbo (Auriga), tisdag 30.1.2024

Nyland: Axxell i Karis samt Fokus-huset, tisdag 13.2.2024