Course:
Viltvård - Yrkesexamen inom naturbranschen (delexamen)

Vi erbjuder i år två valbara examensdelar från yrkesexamen inom naturbranschen. Examensdelarna;

 • Viltfarmning (30kp) och
 • Genomförande av jakttjänst (30kp)

Delarna är valbara och kan infogas i examensinriktningen för kompetensområdet för Viltekonomi (Viltvårdare), men även i examen för vildmarks- och naturguidning (Vildmarks- och naturguide) eller för branschen för naturprodukter (förädlare av naturprodukter).

Viltfarmning

Under examensdelen besöker vi erfarna viltfarmare med sina olika favoritvilt och inriktningar på jaktevenemang, som hjälper oss planera vår viltuppfödning. Vi lär oss farmning av vilt. Var och en, på egen hand, i grupp eller på arbetsplats, föder upp fågelvilt från anskaffning av ägg fram till utplantering. Vi lär oss och får nya idéer om hur markerna kan förberedas för det farmade viltet både vad gäller skyddsplanteringar, viltvatten och bekämpning av små rovdjur.

Innehåll:

 • planera farmning av vilt
 • genomföra viltfarmning
 • ha omsorg om farmningshygien
 • artspecifikt ha hand om vildfåglars ruvning
 • sköta vildfåglars ungar
 • genomföra utplantering av vilt
 • agera etiskt och enligt principerna för hållbar utveckling.

Genomförande av jakttjänst

Genomförande av jakttjänst blir mer och mer aktuellt i och med ökande hjortstammar och de möjligheter till jaktturism det medför. I samband med studiebesök hos etablerade jaktarrangörer både i Finland och i Sverige får Du lära dig planera och förbereda olika jakter och jaktpaket. Du lär dig göra upp säkerhetsplaner och instruera deltagare för en säker, etisk och trevlig jakt. Hygienisk hantering av matvilt samt tillvaratagandet av material för troféer ingår. Avslutningsvis planerar och arrangerar Du en jakt för betalande gäster i eget, jaktlagets eller jaktförenings regi.

Innehåll:

 • planera och förbereda en jakttjänst
 • genomföra jakttjänsten
 • agera i kundbetjäningssituationer
 • hantera viltfångsten
 • agera enligt författningarna och principerna för hållbar utveckling.

Olika möjligheter att bygga upp Din egen yrkesexamen inom naturbranschen hittar Du här: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2357200/reformi/rakenne

Deltagande i endast den ena av examensdelarna

Det går också bra att anmäla sig endast till den ena av examensdelarna! Priset för att delta i endast en examensdel är 250€/examensdel. Vill du anmäla dig endast till den ena examensdelen skriver du in i fältet Övrigt i ansökningsblanketten vilkendera examensdel du anmäler dig till.

Utbildningen börjar 30-31 mars 2019 och pågår till december 2019. Utbildningen är tvåspråkig (svenska/finska). Utbildningen kostar 450€, arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Närstudiedagar:

 • 30-31.3
 • 6-7.4
 • 4-5.5
 • 8-9.6
 • 11-14.7
 • 3-4.8
 • 20-25.8
 • 13-15.9
 • 19-20.10

Detailed information

Course name

Viltvård - Yrkesexamen inom naturbranschen (delexamen)

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

30 Mar 2019

End Date

December 2019

Last day to apply

20 Mar 2019

Contact

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Deltar du endast i den ena examensdelen är priset 250€/examensdel

Course name

Viltvård - Yrkesexamen inom naturbranschen (delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

30 Mar 2019

End Date

December 2019

Last day to apply

20 Mar 2019

Contactperson

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Deltar du endast i den ena examensdelen är priset 250€/examensdel

Course name

Viltvård - Yrkesexamen inom naturbranschen (delexamen)

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

30 Mar 2019

End Date

December 2019

Last day to apply

20 Mar 2019

Contactperson

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas. Deltar du endast i den ena examensdelen är priset 250€/examensdel
Contact

Svante Wistbacka

044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.

OBS! Det går också bra att anmäla sig endast till den ena av examensdelarna! Vill du anmäla dig endast till den ena examensdelen skriver du in i fältet Övrigt i ansökningsblanketten vilkendera examensdel du anmäler dig till.