Course:
Koordinera projekt - Yrkesexamen i affärsverksamhet


Detailed information

Course name

Koordinera projekt - Yrkesexamen i affärsverksamhet

Location

Utbildningen ordnas virutellt, vilket betyder att du kan delta i utbildningen varifrån som helst!


Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

03 May 2023

End Date

November 2024

Last day to apply

26 Mar 2023

Contact

Tove Gustafsson

044-739 7268
tove.gustafsson@axxell.fi

Price

225€

Charge

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Koordinera projekt - Yrkesexamen i affärsverksamhet

Location

Utbildningen ordnas virutellt, vilket betyder att du kan delta i utbildningen varifrån som helst!

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

03 May 2023

End Date

November 2024

Last day to apply

26 Mar 2023

Contactperson

Tove Gustafsson

044-739 7268
tove.gustafsson@axxell.fi

Price

225€

Förklaring

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Koordinera projekt - Yrkesexamen i affärsverksamhet

Location

Utbildningen ordnas virutellt, vilket betyder att du kan delta i utbildningen varifrån som helst!


Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

03 May 2023

End Date

November 2024

Last day to apply

26 Mar 2023

Contactperson

Tove Gustafsson

044-739 7268
tove.gustafsson@axxell.fi

Price

225€

Charge

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Tove Gustafsson

044-739 7268
tove.gustafsson@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att ansöka till utbildningen.

Alla sökande kallas till personlig intervju och kartläggning av kunnandet. Tillsammans gör vi upp din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) där vi beaktar ditt tidigare kunnande och dina nya mål.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.