Course:
Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)


Detailed information

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

24 Aug 2020

End Date

26 Mar 2021

Last day to apply

22 May 2020

Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

26 Mar 2021

Last day to apply

22 May 2020

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.

Course name

Bagare-konditor - Grundexamen inom livsmedelsbranschen (delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

26 Mar 2021

Last day to apply

22 May 2020

Contactperson

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande. Avgifter för studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma. Den studerande behöver ha egna arbetskläder då hen skall på praktik.Contact

Thomas Landén

044-739 7629
thomas.landen@axxell.fi


Application process

Utbildningen är fullsatt! Är du intresserad av utbildning, kontakta Thomas Landén (kontaktuppgifterna ovan).

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till information om utbildningen. Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig studieplan/examensplan. Innan studierna inleds bör den studerande uppvisa ett hälsointyg för livsmedelsbranschen.