Course:
Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Vill du jobba med barn i ett roligt, utmanande och kreativt jobb? Studera då till barnledare! Nya grupper startar 2020.

Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet (barnledare)

Denna inriktning är för personer som är intresserade av att arbete med yngre barn, i första hand på daghem, men även på t.ex. klubbar och läger. Med denna utbildning blir du behörig att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik (Lag om småbarnspedagogik 540/2018 28§). Under studierna får du lära dig om bl.a. utvecklingspsykologi, socialpsykologi, pedagogiska metoder och stödtjänster för familjer.

Är du intresserad av att jobba med äldre barn och ungdomar? Kolla då in inriktningen för ungdomsledare

Studier

I augusti 2020 startar en ny flerformsgrupp för studerande inom grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning med inriktning på barnledare. Flerformsstudier innebär närstudier några dagar i månaden under teoriperioderna, distansuppgifter samt praktik ute i arbetslivet där även yrkesprov ordnas. Ifall du redan jobbar inom småbarnspedagogiken kan yrkesproven avläggas på den egna arbetsplatsen och ingen egentlig praktik behöver göras. Examen kan även avläggas som läroavtal.

I planerna finns att även starta en ny distansgrupp under våren eller hösten 2020. Denna grupp skulle i första hand rikta sig till personer som redan jobbar inom småbarnspedagogiken men saknar behörighet. Dessa studier skulle främst ske på distans, dvs innehålla endast enstaka närstudiedagar. Mer info om denna grupp uppdateras under våren 2020.

En personlig studieplan (PUK, personlig utvecklingsplan för kunnande) uppgörs för alla studerande. I den individuella studieplanen beaktas tidigare studier och relevant arbetserfarenhet. Detta betyder att olika studerande kan komma att delta i olika mycket närstudier och utföra olika långa praktikperioder, därmed varierar även längden på studietiden. Studietiden brukar vara mellan 1,5-2år. Har du lång arbetserfarenhet från branschen är det även möjligt att enbart visa ditt kunnande direkt vid yrkesprov.

I studierna ingår även de gemensamma ämnena, så som matematik, engelska och modersmål. Dessa kan till stor del tillgodoräknas från tidigare studier ifall du läst dessa ämnen förut.

Läroavtal

Det är också möjligt att studera på läroavtal! Kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Lämplighet för yrket

Faktorer som försvårar studierna och att fungera inom branschen:

  • allvarlig rädsla för sociala situationer som i hög grad försvårar umgänget med människor
  • ett akut drogproblem som inverkar på det nuvarande livet eller en allvarlig drogbakgrund
  • en sådan psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i studierna eller arbete (exempelvis symptom av psykotisk karaktär eller en depression som allvarligt försämrar arbetsförmågan)
  • en annan sjukdom som utgör en risk för hälsan eller säkerheten, inte bara den egna utan också de andra studerandenas eller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet.

 


Detailed information

Course name

Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

August 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

17 May 2020

Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

August 2020

End Date

May 2022

Last day to apply

17 May 2020

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi


Application process

Ny utbildning startar under år 2020! Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Skriv in om du är intresserad av flerforms- eller distansstudier under punkten Övrig information i ansökningsblanketten.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.