Course:
Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Vill du jobba med barn i ett roligt, utmanande och kreativt jobb? Studera då till barnledare!

Kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet (barnledare)

Denna utbildning är för personer som är intresserade av att arbete med yngre barn, i första hand på daghem, men även på t.ex. klubbar och läger. Med denna utbildning blir du behörig att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik (Lag om småbarnspedagogik 540/2018 28§). Under studierna får du lära dig om bl.a. utvecklingspsykologi, socialpsykologi, pedagogiska metoder och stödtjänster för familjer.

Är du intresserad av att jobba med äldre barn och ungdomar? Kolla då in inriktningen för ungdomsledare

Studier

Flerformsutbildning för barnledare

Denna utbildning riktar till personer som är nya för småbarnspedagogiken och därmed behöver mer närstudier och praktik. Även för övriga som föredrar närstudier framom e-studier. Man kan också studera på läroavtal.

Utbildningen ordnas som flerformsutbildning, vilket innebär närstudier 4-6 dagar i månaden under teoriperioderna, distansstudier samt praktikperioder och yrkesprov ute i arbetslivet. Närstudierna ordnas på den ort där majoriteten av studerande i gruppen bor.

Beräknad studietid är drygt 1,5-2 år, beroende på de studerandes studietakt och tidigare studier.

Nästa flerformsutbildning planeras starta i augusti 2020. Utbildningen har kontinuerlig antagning så du kan lämna in din ansökan när som helst under året.

E-utbildning för barnledare

Denna utbildning riktar sig i första hand till personer som redan jobbar som barnskötare inom småbarnspedagogik men saknar behörighet. Även läroavtalsstuderande kan antas till gruppen. Tidigare studier på andra stadiet är ett förhandskrav.

Utbildningen ordnas som e-utbildning, vilket innebär att studierna sker i huvudsak online, med enstaka närstudiedagar i första hand i huvudstadsregionen eller enligt var majoriteten av studerandena bor. Inga praktikperioder ingår eftersom studerande jobbar inom branschen eller studerar på läroavtal. Yrkesprov på egna arbetsplatsen.

Beräknad studietid: ca. 1-1½ år, beroende på de studerandes tidigare studier och studietakt.

Nästa e-utbildning planeras starta i september 2020. Sök senast 16.8.2020 för e-utbildningen som börjar i september. Följande grupp planeras starta i januari 2021.

Personlig studieplan

En personlig studieplan (PUK, personlig utvecklingsplan för kunnande) uppgörs för alla studerande. I den individuella studieplanen beaktas tidigare studier och relevant arbetserfarenhet. Studietiden kan därmed variera mellan olika studerande.

I studierna ingår även de gemensamma ämnena, så som matematik, engelska och modersmål. Dessa kan till stor del tillgodoräknas från tidigare studier ifall du läst dessa ämnen förut.

Läroavtal

Det är också möjligt att studera på läroavtal! Om du har praktiska frågor kring läroavtal, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

Lämplighet för yrket

Faktorer som försvårar studierna och att fungera inom branschen:

  • allvarlig rädsla för sociala situationer som i hög grad försvårar umgänget med människor
  • ett akut drogproblem som inverkar på det nuvarande livet eller en allvarlig drogbakgrund
  • en sådan psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i studierna eller arbete (exempelvis symptom av psykotisk karaktär eller en depression som allvarligt försämrar arbetsförmågan)
  • en annan sjukdom som utgör en risk för hälsan eller säkerheten, inte bara den egna utan också de andra studerandenas eller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet.

 


Detailed information

Course name

Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2020

??.

Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2020

??.

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Course name

Barnledare - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2020

??.

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. studiematerial eller myndighetsavgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi


Application process

Två nya utbildningar startar hösten 2020! Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till antingen flerformsutbildningen som börjar i augusti eller e-utbildningen som börjar i september (ansökan till e-utbildningarna som startar i januari 2021 öppnas senare). Klicka på den röda knappen med det alternativ (e-utbildning eller flerformsutbildning) du önskar söka till och då öppnar sig ansökningsblanketten som du fyller i. Alla sökande kallas till personlig intervju.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.


Barnledare e-utbildning

Barnledare flerformsutbildning