Utbildning:
Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik

Utbildning

El- och automationsmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik

Vill du ha spänning i livet? Då skall du studera el- och automationsteknik vid Axxell!

Elbranschen omfattar en stor del av hela arbetsmarknaden. Det finns ett konstant behov av skickliga yrkesmän som även i framtiden säkrar att el-tillförseln i landet hålls på rätt nivå, att industrin med alla dess automatiseringar fungerar och utvecklas, att data- och logistikvärlden rullar på, Finland fungerar inte utan el!

Elbranschen passar för dig som är intresserad av och gillar en mångsidig utbildning där praktiskt arbete och teori är kombinerade på ett lämpligt sätt. Starka kunskaper i matematik och fysik är plus och hjälp på vägen. I början av utbildningen lär du dig de teoretiska grunderna inom elläran. Dessa grunder står som bas för att kunna utföra el-arbeten i praktiken. Genom att utföra laborationer och övningsarbeten kommer du i kontakt med en massa komponenter och apparatur. I elverkstaden jobbar du med laborationer, övnings- och kundarbeten. Du lär dig hantera olika sorters specialverktyg och mätutrustning. I skolan och "ute på fältet" fungerar vi som ett företag, vi reparerar, renoverar och nyinstallerar olika sorters apparatur och anläggningar. Du har också möjlighet att planera och bygga sådana saker du själv behöver och har nytta av. Av utbildningen på 180 kompetenspoäng sker minst 30 kompetenspoäng som inlärning i arbete ute i arbetslivet.

Efter studierna

Efter slutförda studier har du en examen inom elkraft och automation , du har alltså ett yrke och kan ha arbetsuppgifter som t.ex. montör, testare, försäljare och planerare, inom elbranschen som erbjuder mångsidiga och varierande arbetsdagar.

Efter yrkesskolexamen finns det många möjligheter till fortsatta studier på tredje stadiet dvs. yrkeshögskola eller universitet.

Innehåll

Under studietiden lär du dig bl.a. om: elritning och planering, fastighetsinstallationer, elektronik och digitalteknik. I de yrkesinriktade studierna lär du dig elinstallation, automation, felsökning och mycket mer. En del av studierna utförs på olika arbetsplatser (inlärning i arbete), då kan möjligtvis någon period ske utomlands. Examen ger dig grund för fortsatta studier vid högre utbildning. Efter tre års studier blir du både el- och automationsmontör.

Läroplanen för El- /automationsmontör


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik

Adress där utbildning ordnas

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kompetenspoäng, 3-årig utbildning

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
0290 01 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Övrigt

Inträdeskrav

Grundskola

Studiesocial status

Folkpensionsanstaltens studiestöd. Stöd för skolresor. Gratis lunch under skoldagar. För dem som har lång skolväg finns möjlighet till internatsboende

Målgrupp

Ungdomar med avklarad grundskola, studentexamen eller annan yrkesexamen

Material och utrustning

Skolan står för skyddsutrustning samt behövliga verktyg

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kompetenspoäng, 3-årig utbildning

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
0290 01 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Övrigt

Inträdeskrav

Grundskola

Studiesocial status

Folkpensionsanstaltens studiestöd. Stöd för skolresor. Gratis lunch under skoldagar. För dem som har lång skolväg finns möjlighet till internatsboende

Målgrupp

Ungdomar med avklarad grundskola, studentexamen eller annan yrkesexamen

Material och utrustning

Skolan står för skyddsutrustning samt behövliga verktyg

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsteknik

Adress där utbildning ordnas

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kompetenspoäng, 3-årig utbildning

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
0290 01 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Övrigt

Inträdeskrav

Grundskola

Studiesocial status

Folkpensionsanstaltens studiestöd. Stöd för skolresor. Gratis lunch under skoldagar. För dem som har lång skolväg finns möjlighet till internatsboende

Målgrupp

Ungdomar med avklarad grundskola, studentexamen eller annan yrkesexamen

Material och utrustning

Skolan står för skyddsutrustning samt behövliga verktyg

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Kontaktperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
0290 01 7780
curt-erik.laine@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider och eventuella urvalsprov hittar du på www.axxell.fi/gea.

Efter att ansökningstiden utgått, kontakta enheten för mera information om möjlig studieplats.