Course:
Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (för unga)

Elmontör / automationsmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Vill du ha spänning i livet? Då skall du studera el- och automationsteknik vid Axxell!

Elbranschen omfattar en stor del av hela arbetsmarknaden. Det finns ett konstant behov av skickliga yrkesmän som även i framtiden säkrar att el-tillförseln i landet hålls på rätt nivå, att industrin med alla dess automatiseringar fungerar och utvecklas, att data- och logistikvärlden rullar på. Finland fungerar inte utan el!

Elbranschen passar för dig som är intresserad av och gillar en mångsidig utbildning där praktiskt arbete och teori är kombinerade på ett lämpligt sätt. Starka kunskaper i matematik och fysik är plus och hjälp på vägen. I början av utbildningen lär du dig de teoretiska grunderna inom elläran. Dessa grunder står som bas för att kunna utföra elarbeten i praktiken. Genom att utföra laborationer och övningsarbeten kommer du i kontakt med en massa komponenter och apparatur. I elverkstaden jobbar du med laborationer, övnings- och kundarbeten. Du lär dig hantera olika sorters specialverktyg och mätutrustning. I skolan och "ute på fältet" fungerar vi som ett företag; vi reparerar, renoverar och nyinstallerar olika sorters apparatur och anläggningar. Du har också möjlighet att planera och bygga sådana saker du själv behöver och har nytta av. Av utbildningen på 180 kompetenspoäng sker minst 30 kompetenspoäng som inlärning ute i arbetslivet (utbildning enligt utbildningsavtal).

Efter studierna

Efter slutförda studier har du en examen inom elkraft och automation, du har alltså ett yrke och kan ha arbetsuppgifter som t.ex. montör, testare, försäljare och planerare inom elbranschen som erbjuder mångsidiga och varierande arbetsdagar.

Efter examen finns det många möjligheter till fortsatta studier på tredje stadiet dvs. yrkeshögskola eller universitet.

Innehåll

Under studietiden lär du dig bl.a. om: elritning och planering, fastighetsinstallationer, elektronik och digitalteknik. I de yrkesinriktade studierna lär du dig elinstallation, automation, felsökning och mycket mer. En del av studierna utförs på olika arbetsplatser (utbildning enligt utbildningsavtal), då kan möjligtvis någon period ske utomlands. Examen ger dig grund för fortsatta studier vid högre utbildning. Efter tre års studier blir du både el- och automationsmontör.

Examensgrunderna hittar du här.

Intresserad av att studera utomlands?

Axxell har ett brett samarbete med många olika internationella samarbetsparter. Läs mera här.

Fortsatta studier på tredje stadiet

Alla studerande som får en grundexamen har, precis som studenterna som kommer från gymnasiet, rätt och behörighet att söka till yrkeshögskola och universitet.

Axxells studerande har möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Varje grundexamen har ca 4-6 examensdelar och en av dem kan du byta ut till studier inom Öppna Yrkeshögskolan. Axxell har ett mycket nära samarbete med Yrkeshögskolan Novia kring detta utbyte.

Inom de gemensamma ämnena (modersmål, matematik mm.) finns möjligheter att välja en grupp där alla har siktet inställt på högskolestudier och där de valbara delarna satsas på ämnen som stärker dina möjligheter att fortsätta studera efter din grundexamen.


Detailed information

Course name

Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (för unga)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2020

Contact

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Grundskola

Studiesocial status

Folkpensionsanstaltens studiestöd. Stöd för skolresor. Gratis lunch under skoldagar. För dem som har lång skolväg finns möjlighet till internatsboende

Målgrupp

I första hand ungdomar med avklarad grundskola, studentexamen eller annan yrkesexamen

Material och utrustning

Skolan står för skyddsutrustning samt behövliga verktyg

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (för unga)

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2020

Contactperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Grundskola

Studiesocial status

Folkpensionsanstaltens studiestöd. Stöd för skolresor. Gratis lunch under skoldagar. För dem som har lång skolväg finns möjlighet till internatsboende

Målgrupp

I första hand ungdomar med avklarad grundskola, studentexamen eller annan yrkesexamen

Material och utrustning

Skolan står för skyddsutrustning samt behövliga verktyg

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Automationsmontör / Elmontör - Grundexamen inom el- och automationsbranschen (för unga)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2020

Contactperson

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Grundskola

Studiesocial status

Folkpensionsanstaltens studiestöd. Stöd för skolresor. Gratis lunch under skoldagar. För dem som har lång skolväg finns möjlighet till internatsboende

Målgrupp

I första hand ungdomar med avklarad grundskola, studentexamen eller annan yrkesexamen

Material och utrustning

Skolan står för skyddsutrustning samt behövliga verktyg

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Curt-Erik Laine, utbildningsledare
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044-739 7780
curt-erik.laine@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt till oss med ansökningsblanketten nedan.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2020 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Det är möjligt att hoppa på utbildningen även under pågående läsår. Du kan söka genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion.