Koulutus:
Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen

Koulutus järjestetään osoitteessa

Du kan delta i utbildningen på plats i Karis eller på distans via Teams, så du kan delta varifrån som helst.

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

05 helmi 2024

Loppupäivämäärä

20 kesä 2024

Viimeinen hakupäivä

21 tammi 2024

Yhteyshenkilö

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Koulutuksen nimi

Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen

Koulutus järjestetään osoitteessa

Du kan delta i utbildningen på plats i Karis eller på distans via Teams, så du kan delta varifrån som helst.

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

05 helmi 2024

Loppupäivämäärä

20 kesä 2024

Viimeinen hakupäivä

21 tammi 2024

Yhteystietohenkilö

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Koulutuksen nimi

Löneräkning - Grundexamen i affärsverksamhet, delexamen

Koulutus järjestetään osoitteessa

Du kan delta i utbildningen på plats i Karis eller på distans via Teams, så du kan delta varifrån som helst.

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

05 helmi 2024

Loppupäivämäärä

20 kesä 2024

Viimeinen hakupäivä

21 tammi 2024

Yhteystietohenkilö

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fiYhteyshenkilö

Mats Lindberg

044-739 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Hakumenettely

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.