Koulutus:
Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

Hösten 2020

Yhteyshenkilö

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen är kostnadsfri

Muut tiedot

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Koulutuksen nimi

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

Hösten 2020

Yhteystietohenkilö

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri

Muut tiedot

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Koulutuksen nimi

Vakthavande maskinmästare - Grundexamen i sjöfart (för vuxna)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

Hösten 2020

Yhteystietohenkilö

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen är kostnadsfri

Muut tiedot

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Yhteyshenkilö

Bertel Henriksson

044-739 7255
bertel.henriksson@axxell.fi


Hakumenettely

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen.

Observera följande förhandskrav:

För att kunna antas till den utbildning som som startar i augusti krävs att den sökande har behörighetsbrev för vaktman maskin.

Utbildningen som startar i januari har inga förhandskrav. Utbildningen startar 13.1.2021


Haku koulutukseen joka alkaa elokuussa

Tämä on elokuussa alkavan koulutuksen hakulomake. Huomaa, että koulutukseen on ennakkovaatimus, sinulla pitää olla vahtimiehen pätevyyskirja, jotta voit hakea elokuussa alkavaan koulutukseen.

Haku koulutukseeen joka alkaa tammikuussa

Tämä on tammikuussa alkavan koulutuksen hakulomake. Koulutukseen ei ole ennakkovaatimuksia.