Course:
Florist - yrkesexamen inom trädgårdsbranschen


Detailed information

Course name

Florist - yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxell Överby i Esbo

Inspektorsgränd 3
Esbo 02940

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

23 Jan 2024

End Date

June 2025

Last day to apply

30 Nov 2023

Contact

Anna-Maria Ehrnstén

044-739 7705
anna-maria.ehrnsten@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset, intyg över arbetslöshet bör uppvisas.

Course name

Florist - yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxell Överby i Esbo

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
Esbo 02940<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

23 Jan 2024

End Date

June 2025

Last day to apply

30 Nov 2023

Contactperson

Anna-Maria Ehrnstén

044-739 7705
anna-maria.ehrnsten@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset, intyg över arbetslöshet bör uppvisas.

Course name

Florist - yrkesexamen inom trädgårdsbranschen

Location

Utbildningen ordnas i Axxell Överby i Esbo

Inspektorsgränd 3
Esbo 02940

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

23 Jan 2024

End Date

June 2025

Last day to apply

30 Nov 2023

Contactperson

Anna-Maria Ehrnstén

044-739 7705
anna-maria.ehrnsten@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 225€. Arbetslösa betalar halva priset, intyg över arbetslöshet bör uppvisas.Contact

Anna-Maria Ehrnstén

044-739 7705
anna-maria.ehrnsten@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.

Välkommen på intervju till floristutbildningen

Vi ordnar intervjutillfällen (meddelas senare). Klockslag delas ut personligen till sökande.

  • Berätta om dina färdigheter för flerformsstudier i vilket ingår undervisning och kommunikation via olika plattformar på nätet för självständigt arbete samt för samarbete och kollegialt lärande.
  • Beskriv dina arbets- och karriärplaner samt hur utbildningen stöder och främjar dessa.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.